Zmiana terminu dyżuru Członków Rady Nadzorczej w maju

Informujemy, że w maju br. dyżur Członków Rady Nadzorczej został przełożony na drugi wtorek miesiąca, to jest 9 maja 2023 roku w godz. 16:30 – 18:00. Z przyczyn organizacyjnych prosimy o telefoniczne (nr tel. 41 341 62 00) lub mailowe (sekretariat@ksm.pl) zgłoszenie zamiaru wzięcia udziału w dyżurze najpóźniej w jego przeddzień, z podaniem tematyki sprawy, która będzie omawiana z Członkami RN i numeru telefonu do kontaktu.

Komentarze są wyłączone.