Przetarg nieograniczony – 30.07.2024 – dostawa oleju opałowego

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • dostawę 35 m3 oleju opałowego do kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej 25 w Bielinach i ul. Ogrodowej 3 w Bodzentynie.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM – ul. Konarskiego 14 w Kielcach w godzinach od 8.oo do 14.oo pod nr tel. 41 34-15-500

Przetarg odbędzie się 30 lipca 2024 r.o godz. 1000 . Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. nr 32 – II piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Komentarze są wyłączone.