Administracja Osiedla "Zagórska-Południe"

nowe zasady segregacji odpadów


A P E L     DO    M I E S Z K A Ń C Ó W
Administracja Osiedla “Zagórska – Południe” zwraca się z prośbą o niedokarmianie gołębi, ponieważ jako ptaki dziko żyjące nie wymagają podawania pokarmu. Dożywiane przez człowieka zatracają instynkt samozachowawczy.
  • Nie wylatują na żerowiska i trzymają się ludzkich siedlisk czekając na to, co ludzie im dostarczą.
  • Przekarmiane tracą zdolność szybkiego podrywania się do lotu i giną rozbijane przez samochody.
  • Łamie się prawo selekcji naturalnej, pozwalając na przeżywanie osobników słabych, kalekich i chorych.
  • Nie zjedzone resztki przez ptaki są łatwym pokarmem dla gryzoni, co powoduje nadmierne rozmnażanie się myszy i szczurów.
  • Zalegające ptasie odchody negatywnie wpływają na estetykę budynków, placów zabaw, alejek i doprowadzają do ich stopniowego niszczenia. Gołębie gnieżdżące się na fasadach , portalach, podcieniach i parapetach powodują zanieczyszczanie elewacji, chodników, balkonów i tarasów itp.
  • Stwarzają także zagrożenie dla zdrowia ludzi. Gołębie miejskie są nosicielami wielu chorób niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt.
  • Wyrzucanie resztek jedzenia powoduje zaśmiecanie osiedla (mieszkańcy pozbywają się w ten sposób resztek obiadowych i nie tylko).
  • Przypominamy o obowiązku przestrzegania przepisów porządkowych zawartych w Regulaminie użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego KSM.

Ogłoszenie
Administracja Osiedla “Zagórska – Południe” informuje, że przedmioty nadające się do ponownego użytku, tj. meble, sprzęt AGD i RTV można przekazać ludziom potrzebującym za pośrednictwem takich organizacji jak:
Caritas Diecezji Kielce – plac Jana Pawła II 3, tel. 041-344-52-82 lub 041-344-39-86. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, tel. 041-331-25-24 lub 041-332-47-84. Portale internetowe: Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki www.bdr.ngo.pl

U W A G A !!

Administracja Osiedla “Zagórska – Południe” przypomina , że:
palenie tytoniu w pomieszczeniach gospodarczych, na klatkach schodowych, w windach i piwnicach jest zabronione.

UWAGA MIESZKAŃCY !!! Administracja Osiedla “Zagórska – Południe” KSM ostrzega przed domokrążcami oferującymi wymianę drzwi, zamków, piecyków, term gazowych itp… Informujemy, że Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za oferowane usługi. W sprawach wątpliwych i niejasnych prosimy kontaktować się z Administracją Osiedla ul. Zagórska 42 – tel. 041 34 – 16 – 560 lub zawiadomić Policję – tel. 997 lub 47 802 32 60 – ul. Śniadeckich 14 – komisariat IV Kielce.