Administracja Osiedla "Zagórska-Południe"

nowe zasady segregacji odpadów


Ogłoszenie

Administracja Osiedla “Zagórska Południe” KSM informuje, że został uruchomiony Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tj. elektrośmieci, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD, RTV itp. Stały punkt nieodpłatnej zbiórki ww. odpadów znajduje się w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 ( wjazd od ul. Olszewskiego koło Chemaru – obok E C ). Punkt jest czynny w godz. od 8oo do 14oo, w soboty od 8oo do 12oo. Informacja pod nr telefonu 041 317 58 00. Przypominamy, że niedozwolone jest wyrzucanie sprzętów AGD i RTV pod klatki schodowe, altanki śmietnikowe i na korytarze piwniczne !

A P E L     DO    M I E S Z K A Ń C Ó W
Administracja Osiedla “Zagórska – Południe” zwraca się z prośbą o niedokarmianie gołębi, ponieważ jako ptaki dziko żyjące nie wymagają podawania pokarmu. Dożywiane przez człowieka zatracają instynkt samozachowawczy.
  • Nie wylatują na żerowiska i trzymają się ludzkich siedlisk czekając na to, co ludzie im dostarczą.
  • Przekarmiane tracą zdolność szybkiego podrywania się do lotu i giną rozbijane przez samochody.
  • Łamie się prawo selekcji naturalnej, pozwalając na przeżywanie osobników słabych, kalekich i chorych.
  • Nie zjedzone resztki przez ptaki są łatwym pokarmem dla gryzoni, co powoduje nadmierne rozmnażanie się myszy i szczurów.
  • Zalegające ptasie odchody negatywnie wpływają na estetykę budynków, placów zabaw, alejek i doprowadzają do ich stopniowego niszczenia. Gołębie gnieżdżące się na fasadach , portalach, podcieniach i parapetach powodują zanieczyszczanie elewacji, chodników, balkonów i tarasów itp.
  • Stwarzają także zagrożenie dla zdrowia ludzi. Gołębie miejskie są nosicielami wielu chorób niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt.
  • Wyrzucanie resztek jedzenia powoduje zaśmiecanie osiedla (mieszkańcy pozbywają się w ten sposób resztek obiadowych i nie tylko).
  • Przypominamy o obowiązku przestrzegania przepisów porządkowych zawartych w Regulaminie użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego KSM.

Ogłoszenie
Administracja Osiedla “Zagórska – Południe” informuje, że przedmioty nadające się do ponownego użytku, tj. meble, sprzęt AGD i RTV można przekazać ludziom potrzebującym za pośrednictwem takich organizacji jak:
Caritas Diecezji Kielce – plac Jana Pawła II 3, tel. 041-344-52-82 lub 041-344-39-86. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, tel. 041-331-25-24 lub 041-332-47-84. Portale internetowe: Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki www.bdr.ngo.pl

U W A G A !!

Administracja Osiedla “Zagórska – Południe” przypomina , że:
palenie tytoniu w pomieszczeniach gospodarczych, na klatkach schodowych, w windach i piwnicach jest zabronione.

UWAGA MIESZKAŃCY !!! Administracja Osiedla “Zagórska – Południe” KSM ostrzega przed domokrążcami oferującymi wymianę drzwi, zamków, piecyków, term gazowych itp… Informujemy, że Spółdzielnia nie bierze odpowiedzialności za oferowane usługi. W sprawach wątpliwych i niejasnych prosimy kontaktować się z Administracją Osiedla ul. Zagórska 42 – tel. 041 34 – 16 – 560 lub zawiadomić Policję – tel. 997 lub 47 802 32 60 – ul. Śniadeckich 14 – komisariat IV Kielce.