Administracja Osiedla "Zagórska-Północ"

nowe zasady segregacji odpadów


Administracja Osiedla zaprasza mieszkańców do aktywnego wypoczynku i korzystania z urządzeń sportowo – rekreacyjnych, które zostały zamontowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Kielce. – siłownia zewnętrzna przy ul. Mazurskiej  – plac STREET WORKOUT przy ul. Zagórskiej 

6.03.2014


Wykonane w 2018 r. elewacje budynków Spółdzielcza 3, Włoszka 3, źródłowa 21, Konarskiego 13


Wyremontowana altana przy ul. Konarskiego 9

21.07.2014 r.


ZAKOŃCZONY REMONT BOISKA

29.07.2013 r.

Obiekt jest monitorowany

Regulamin korzystania z boiska ( format PDF )


Ogłoszenie

Administracja Osiedla “Zagórska Północ” KSM informuje, że został uruchomiony Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych tj. elektrośmieci, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD, RTV itp.

Stały punkt nieodpłatnej zbiórki ww. odpadów znajduje się w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 ( wjazd od ul. Olszewskiego koło Chemaru – obok E C ).
Punkt jest czynny w godz. od 8oo do 14oo, w soboty od 8oo do 12oo. Informacja pod nr telefonu 041 317 58 00.

Przypominamy, że niedozwolone jest wyrzucanie sprzętów AGD i RTV pod klatki schodowe, altanki śmietnikowe i na korytarze piwniczne !Ogłoszenie

Posiedzenia Rady Osiedla odbywają się cyklicznie w drugi wtorek każdego miesiąca od godziny 17:00 w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. L. Wawrzyńskiej 20.
Dyżur członka Rady Osiedla w drugi wtorek każdego miesiąca w godz. 16:00 – 17:00 w miejscu jak wyżej.
 

 

A P E L !!!

W związku z problemem wynikającym z hodowli i dokarmiania ptactwa – Administracja Osiedla “Zagórska – Północ” zwraca się z prośbą o likwidacje ptasich gniazd i nie dokarmianie.

Skutki hodowli i dokarmianie ptactwa stały się uciążliwe dla mieszkańców sąsiednich lokali, ze względu na zanieczyszczenia parapetów okiennych, balkonów i wydobywający się z “ptasiego domostwa” fetor.

Problem hodowli i dokarmianie ptactwa polega nie tylko na ryzyku zakażenia ludzi przenoszonymi przez ptaki zarazkami chorobowymi ale również na estetykę budynków, a zawarte w odchodach kwasy i inne substancje działają bezpośrednio na materię budowlaną i mogą prowadzić do jej stopniowego niszczenia.

Dlatego jeszcze raz apelujemy do Państwa o zlikwidowanie gołębników oraz o nie dostarczanie ptactwu pożywienia.

Tylko takie działania pozwolą na wyeliminowanie niszczenia budynków oraz ryzyka utraty zdrowia ludzi.

Przypominamy również, że jako mieszkańcy Spółdzielni zobowiązani jesteśmy do przestrzegania spółdzielczych regulaminów.

W tym przypadku obowiązuje nas Regulamin użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – paragraf 23.


Ogłoszenie

Administracja Osiedla “Zagórska – Północ” informuje, że przedmioty nadające się do ponownego użytku, tj. meble, sprzęt AGD i RTV można przekazać ludziom potrzebującym za pośrednictwem takich organizacji jak:

Caritas Diecezji Kielce – plac Jana Pawła II 3,
tel. 041-344-52-82 lub 041-344-39-86.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2,
tel. 041-331-25-24 lub 041-332-47-84.

Portale internetowe:
Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki www.bdr.ngo.pl


 

O  s  t  r  z  e  ż  e  n  i  e    !

Administracja Osiedla “Zagórska-Północ” ostrzega Mieszkańców o przypadkach domokrążców oferujących wymianę drzwi wejściowych, instalacji wodociągowej i piecyków gazowych.

Administracja ostrzega również Mieszkańców o przypadkach osób powołujących się na pracowników KSM, których celem jest wejście do mieszkania.

W sprawach wątpliwych i niejasnych prosimy kontaktować się z Administracją Osiedla tel. ( 41 )  34-16-700.