Szanowni Państwo

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że zgodnie z przepisami art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (z późn. zm.) obowiązek organizacji corocznego Walnego Zgromadzenia Członków, który dotychczas przypadał w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku, został przedłużony do 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

W związku z powyższymi przepisami informuje się, że termin zwołania corocznego Walnego Zgromadzenia Członków KSM zostaje przesunięty w czasie. Zarząd na bieżąco analizuje zmieniające się przepisy prawa i podejmie niezwłoczną decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, gdy regulacje prawne, wytyczne i wymogi sanitarne będą umożliwiały bezpieczną organizację tego typu zgromadzeń.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni na piśmie, w sposób przyjęty w Statucie KSM.

Zarząd Spółdzielni                                   

Zasoby Spółdzielni

Zakład Energetyki Cieplnej

System cieplny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej składa się z dwóch niezależnych systemów zasilanych z kotłowni opalanych miałem węglowym. Kotłownie funkcjonują na potrzeby centralnego ogrzewania własnych zasobów mieszkaniowych dostarczając ciepło w około 50%. Pozostałe 50% energii cieplnej pobierają zakłady przemysłowe, pawilony usługowo - handlowe, szkoły, przedszkola i inne obiekty zlokalizowane w zasięgu sieci ciepłowniczej na potrzeby centralnego ogrzewania, produkcji ciepłej wody użytkowej jak również podgrzewania wody basenowej

Co słychać u nas?

Sprawdź saldo wpłat swojego lokalu

Uzyskaj dostęp do dokumentów Spółdzielni przeznaczonych tylko do wiadomości Członków Spółdzielni

Szybki kontakt

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kujawska 26
25-344 Kielce

REGON: 000485084
NIP: 657-038-81-16
KRS: 0000078259

Administracje:

41 34-16-560 Zagórska-Południe 
41 34-16-700 Zagórska-Północ
41 34-16-520 Sady 
41 34-16-750 Sandomierskie 

41 34 15 500 ZEC  

Biuro:

41 34-16-000 Centrala

41 34-16-800 zgłaszanie awarii w godz. 15:00-7:00