OGŁOSZENIE

W związku z awarią sieci ciepłowniczej Zakład Energetyki Cieplnej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że od dnia 12 maja br. nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.  Spółdzielnia przystąpiła do niezwłocznego usunięcia awarii – za utrudnienia przepraszamy.

(dotyczy ul. Poleska 37, ul. Poleska 39 A,B,C, ul. Leszczyńska 67, ul. Leszczyńska 69 A,B,C,D,E,F, ul. Górna 20C)

Szanowni Państwo

Z dniem 06.05.2021 Zarząd postanowił o wznowieniu przyjęć interesantów przez jednostki organizacyjne Spółdzielni, na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz w oparciu o wewnętrzne wytyczne opracowane przez Specjalistę ds. BHP, zapewniające ochronę oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2.

Osoby załatwiające sprawy w Spółdzielni będą przyjmowane w specjalnie przystosowanym do tego celu pokoju nr 11 (punkt podawczy) na parterze budynku Biura Zarządu przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, w którym będą mieli możliwość pozostawienia oraz odebrania dokumentów, dokonania zgłoszeń, czy – po uprzednim wezwaniu pracownika odpowiedniego działu – załatwienia spraw bieżących.

Jednocześnie w Administracjach Osiedli, Dziale Czynszów i Windykacji oraz Członkowsko-Mieszkaniowym wznawia się dyżury dla mieszkańców KSM.

Zasoby Spółdzielni

Zakład Energetyki Cieplnej

System cieplny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej składa się z dwóch niezależnych systemów zasilanych z kotłowni opalanych miałem węglowym. Kotłownie funkcjonują na potrzeby centralnego ogrzewania własnych zasobów mieszkaniowych dostarczając ciepło w około 50%. Pozostałe 50% energii cieplnej pobierają zakłady przemysłowe, pawilony usługowo - handlowe, szkoły, przedszkola i inne obiekty zlokalizowane w zasięgu sieci ciepłowniczej na potrzeby centralnego ogrzewania, produkcji ciepłej wody użytkowej jak również podgrzewania wody basenowej

Co słychać u nas?

Sprawdź saldo wpłat swojego lokalu

Uzyskaj dostęp do dokumentów Spółdzielni przeznaczonych tylko do wiadomości Członków Spółdzielni

Szybki kontakt

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kujawska 26
25-344 Kielce

REGON: 000485084
NIP: 657-038-81-16
KRS: 0000078259

Administracje:

41 34-16-560 Zagórska-Południe 
41 34-16-700 Zagórska-Północ
41 34-16-520 Sady 
41 34-16-750 Sandomierskie 

41 34 15 500 ZEC  

Biuro:

41 34-16-000 Centrala

41 34-16-800 zgłaszanie awarii w godz. 15:00-7:00