Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 roku wznawia pracę punkt kasowy Agencji Płatniczej MONETIA, zlokalizowany w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, w którym przyjmowane są m. in. opłaty czynszowe.

W związku z istniejącym nadal zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19,  dla klientów kasy jest w trakcie przebudowy oddzielne wejście, prowadzące do pomieszczenia obsługi bezpośrednio z przedsionka Spółdzielni.

Przypominamy również o obowiązku stosowania się do następujących zasad sanitarnych:

  1. Wszyscy klienci wchodzący do pomieszczenia kasowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą mieć zakryty nos i usta.
  2. Przed wejściem do pomieszczenia kasowego interesant musi zdezynfekować dłonie (również jeżeli używa rękawiczek).
  3. W pomieszczeniu kasowym może przebywać maksymalnie jeden interesant.
  4. Osoby oczekujące na obsługę powinny przebywać na zewnątrz budynku i zachowywać względem siebie 2-metrowe odległości. Niedopuszczalne jest gromadzenie się w przedsionku Spółdzielni.
  5. Zabrania się interesantom spożywania posiłków w pomieszczeniu kasowym.
  6. Zużyty sprzęt ochronny (maseczki, rękawiczki) należy wyrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane.

Zarząd Spółdzielni                                   

Zasoby Spółdzielni

Zakład Energetyki Cieplnej

System cieplny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej składa się z dwóch niezależnych systemów zasilanych z kotłowni opalanych miałem węglowym. Kotłownie funkcjonują na potrzeby centralnego ogrzewania własnych zasobów mieszkaniowych dostarczając ciepło w około 50%. Pozostałe 50% energii cieplnej pobierają zakłady przemysłowe, pawilony usługowo - handlowe, szkoły, przedszkola i inne obiekty zlokalizowane w zasięgu sieci ciepłowniczej na potrzeby centralnego ogrzewania, produkcji ciepłej wody użytkowej jak również podgrzewania wody basenowej

Co słychać u nas?

Sprawdź saldo wpłat swojego lokalu

Uzyskaj dostęp do dokumentów Spółdzielni przeznaczonych tylko do wiadomości Członków Spółdzielni

Szybki kontakt

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kujawska 26
25-344 Kielce

REGON: 000485084
NIP: 657-038-81-16
KRS: 0000078259

Administracje:

41 34-16-560 Zagórska-Południe 
41 34-16-700 Zagórska-Północ
41 34-16-520 Sady 
41 34-16-750 Sandomierskie 

41 34 15 500 ZEC  

Biuro:

41 34-16-000 Centrala

41 34-16-800 zgłaszanie awarii w godz. 15:00-7:00