Skład osobowy nowo wybranej Rady Nadzorczej
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

kadencja 2021 – 2024

(kolejność alfabetyczna)

 

I. OSIEDLE ZAGÓRSKA – PÓŁNOC:

 1. Bunzel Alina
  2. Gawęda Agnieszka
  3. Guzik Tomasz
  4. Staniec Barbara

II. OSIEDLE ZAGÓRSKA – POŁUDNIE: 

 1. Harasimowicz Karina
  2. Muszyński Piotr

  3. Sobkowicz Małgorzata
  4. Wójtowicz Zdzisław

III. OSIEDLE SADY: 

 1. Kozłowska – Surowiec Katarzyna
  2. Ludwinek Grażyna
  3. Oleś Izabela
  4. Sabat Krzysztof

IV. OSIEDLE SANDOMIERSKIE: 

 1. Iwańska Patrycja
  2. Pawlik Piotr

  3. Sarnat Sebastian
  4. Wnuk Wioleta

V. BIELINY/BODZENTYN: 

 1. Bąk Irena

Zasoby Spółdzielni

Zakład Energetyki Cieplnej

System cieplny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej składa się z dwóch niezależnych systemów zasilanych z kotłowni opalanych miałem węglowym. Kotłownie funkcjonują na potrzeby centralnego ogrzewania własnych zasobów mieszkaniowych dostarczając ciepło w około 50%. Pozostałe 50% energii cieplnej pobierają zakłady przemysłowe, pawilony usługowo - handlowe, szkoły, przedszkola i inne obiekty zlokalizowane w zasięgu sieci ciepłowniczej na potrzeby centralnego ogrzewania, produkcji ciepłej wody użytkowej jak również podgrzewania wody basenowej

Co słychać u nas?

Sprawdź saldo wpłat swojego lokalu

Uzyskaj dostęp do dokumentów Spółdzielni przeznaczonych tylko do wiadomości Członków Spółdzielni

Szybki kontakt

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kujawska 26
25-344 Kielce

REGON: 000485084
NIP: 657-038-81-16
KRS: 0000078259

Administracje:

41 34-16-560 Zagórska-Południe 
41 34-16-700 Zagórska-Północ
41 34-16-520 Sady 
41 34-16-750 Sandomierskie 

41 34 15 500 ZEC  

Biuro:

41 34-16-000 Centrala

41 34-16-800 zgłaszanie awarii w godz. 15:00-7:00