Administracja Osiedla "Sandomierskie"

nowe zasady segregacji odpadów


 

Komisariat Policji IV przy ul. Śniadeckich informuje, że rejon budynku Sandomierska 154 został objęty priorytetem w działaniu prewencyjnym dzielnicowego”
szczegóły https://kielce.policja.gov.pl/download/85/150713/Plandzialaniapriorytetowegodlarejonu39.pdf

 


6.03.2014

Ogłoszenie

Administracja Osiedla “Sandomierskie” informuje, że przedmioty nadające się do ponownego użytku, tj. meble, sprzęt AGD i RTV można przekazać ludziom potrzebującym za pośrednictwem takich organizacji jak:

Caritas Diecezji Kielce – plac Jana Pawła II 3,
tel. 041-344-52-82 lub 041-344-39-86.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2,
tel. 041-331-25-24 lub 041-332-47-84.

Portale internetowe:
Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki www.bdr.ngo.plOstrzeżenie

Administracja Osiedla „Sandomierskie” zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi na podejrzane osoby, przebywające w pobliżu wind i maszynowni dźwigu oraz na nietypowe hałasy, pochodzące z szybu windowego lub maszynowni oraz o niezwłoczne powiadamianie o tym pogotowia dźwigowego nr tel. (041) 344 96 66 lub w godz. 7.00 – 15.00 Administracji Osiedla IV nr tel. (041) 341 67 50 (60),(70),(80), a po godz. 15.00 – portierni KSM nr tel. (041) 341 68 00 .

 Informujemy, że w ostatnim czasie nasiliły się kradzieże urządzeń niezbędnych do funkcjonowania wind!

      W wyniku kradzieży może nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, zatrzymanie windy na dłuższy okres czasu, a kosztowna naprawa dźwigu finansowana jest z wpłat czynszowych dokonywanych przez członków Spółdzielni.Apel do mieszkańców

Szanowny członku Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Mieszkańcu Osiedla “Sandomierskie”

      Miejsce, w którym żyjesz, to nie tylko cztery ściany, odgrodzone od reszty świata drzwiami wejściowymi. Twoja jest też klatka schodowa, zieleń wokół domu, winda, piwnica, plac zabaw dla dzieci, ławeczka, kosz na śmieci. Dbaj o nie tak, jak dbasz o ład i estetykę swojego mieszkania. Za Twoje pieniądze wyposażono osiedle we wszystko, co czynić je powinno funkcjonalnym i przyjemnym.
     Za Twoje pieniądze z opłat czynszowych usuwa się skutki bezmyślnego niszczenia klatek schodowych, wind, ławek i innych urządzeń.

          Nie pozwól trwonić wspólnego, ale też Twojego majątku!

    Wszelkie spostrzeżenia, związane z dewastacją, miej odwagę zgłosić do Policji tel. 997 lub Straży Miejskiej tel. 986 i 368 -75 -15.