Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  • Anna Tłuszcz – Prezes Zarządu KSM
  • Wojciech Czyż – Zastępca Prezesa ds. technicznych
  • Małgorzata Skwara – Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych – Główny Księgowy