Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  • Anna Pyk – Prezes Zarządu KSM
  • Piotr Pawlik – Zastępca Prezesa Zarządu ds. technicznych
  • Małgorzata Skwara – Zastępca Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych – Główny Księgowy