Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

  • Pani mgr Anna Tłuszcz – Prezes Zarządu KSM
  • Pan mgr inż. Wojciech Czyż – Zastępca Prezesa ds. technicznych
  • Pani mgr Małgorzata Skwara – Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych – Główny Księgowy