UWAGA! Informacja o przełożeniu terminów przetargów

UWAGA !

W związku z rosnącym zagrożeniem oraz wprowadzeniem w kraju stanu epidemii Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że  termin otwarcia ofert dotyczących przetargów na :

 1. remont posadzki parkietowej (cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie) w sali dużej klubu „Polonez” przy ul. Pocieszka 17
 2. wykonanie monitoringu wizyjnego w kotłowniach ZEC KSM przy ul. Szczecińskiej 25 i Żniwnej 5 w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”
 3. wymianę dźwigów osobowych w budynkach wielorodzinnych wysokich zlokalizowanych przy ul. Szczecińskiej 17 – II kl. sch.; Nowowiejskiej 22 – V kl. sch.; Romualda 2 – I kl. sch.
 4. remont ocieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dalekiej 3.

zostaje przełożony.

O nowej dacie otwarcia ofert poinformujemy na naszej stronie najpóźniej  7 dni przed wyznaczonym terminem.

Przetargi nieograniczone 14.04.2020r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na roboty brukarskie, remont placu zabaw, wiaty śmietnikowe:

 • Mini Park – wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową i trawiastą, wymiana obrzeży betonowych
 • ul. Karłowicza 11-13 – remont nawierzchni drogi wewnętrznej
 • ul. Pocieszka 17 – budowa wiaty śmietnikowej
 • ul. Jarzębinowa 4-6 – remont placu zabaw
 • ul. Romualda 3 (pawilon handlowo-usługowy) – utwardzenie terenu pod miejsca postojowe
 • ul. Sandomierska 154 – remont podestów przed wejściem do klatki schodowej
  i lokalu użytkowego
 • ul. Sandomierska 112 – modernizacja wiaty śmietnikowej
 • ul. Sandomierska 154 – Pomorska 71/73 – modernizacja wiaty śmietnikowej.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny Ksm – ul. Kujawska 26,
p. nr 44 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetargi odbędą się 14 kwietnia 2020 r.o godz. 1000 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie – Place zabaw

ZAKAZ WSTĘPU!

Zarząd KSM informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników

wyłączone z użytku do odwołania

zostają zewnętrzne place zabaw, boiska  sportowe
i siłownie
, znajdujące się w zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZAKAZU
I NIEWCHODZENIE NA ICH TEREN !

Przetarg nieograniczony 03.04.2020r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na  wykonanie modernizacji dwóch  kotłów WLM – 5 w kotłowni Żniwna 5 (1 szt) i Szczecińska 25 (1 szt) w celu zmniejszenia mocy kotłów do 3,8MW

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM – ul. Konarskiego 14, w godzinach od 7oo-tej do 14oo-tej (Allaart Stern ; tel. 797 308 636, email: a.stern@ksm.pl, Krzysztof Pedryc; tel. 504 139 205, email: k.pedryc@ksm.pl).

Materiały przetargowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni (https://www.ksm.pl/category/newsy/przetarg/)

Przetarg odbędzie się 03 kwietnia 2020 r.o godz. 1000 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

U W A G A

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Państwa i pracowników,  od dnia 13.03.2020 roku do odwołania wstrzymane są przyjęcia interesantów we wszystkich jednostkach, w tym w Administracjach Osiedli i Zakładzie Energetyki Cieplnej. W budynku przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach będzie funkcjonował jedynie punkt podawczy, w którym będzie można załatwić tylko sprawy niecierpiące zwłoki. W innych sprawach zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy (kontakty wg załączonej listy). W celu usprawnienia procesu załatwiania spraw prosimy, aby w kierowanej do Spółdzielni korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej zawsze podawać numer telefonu lub adres e-mail do szybkiego kontaktu.

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa zamieszkiwania, gospodarze domowi zwiększą częstotliwość czynności związanych z utrzymaniem czystości w budynkach, zwłaszcza w częściach parterowych, windach i w wejściach do klatek schodowych, z zastosowaniem środków czystości o właściwościach odkażających.

Konserwatorzy Administracji Osiedli będą realizowali zlecenia polegające na usuwaniu awarii, bezpośrednio zagrażających zdrowiu, życiu lub mieniu.

Ze względu na brak możliwości dokonywania opłat czynszowych bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni, wskazane jest wnoszenie płatności przelewem bankowym – w przypadku braku takiej możliwości, informujemy, że odsetki od nieterminowych wpłat za miesiąc marzec 2020 roku nie będą naliczane.

Apelujemy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad sanitarnych. Informujemy o uruchomieniu Infolinii NFZ o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 – 190 – 590.

                                                                                                       ZARZĄD KSM

Przetargi nieograniczone 30.03.2020r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na: 

 1. remont posadzki parkietowej (cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie) w sali dużej klubu „Polonez” przy ul. Pocieszka 17
 2. wykonanie monitoringu wizyjnego w kotłowniach ZEC KSM przy ul. Szczecińskiej 25 i Żniwnej 5 w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”
 3. wymianę dźwigów osobowych w budynkach wielorodzinnych wysokich zlokalizowanych przy ul. Szczecińskiej 17 – II kl. sch.; Nowowiejskiej 22 – V kl. sch.; Romualda 2 – I kl. sch.
 4. remont ocieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dalekiej 3.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny Ksm – ul. Kujawska 26, p. nr 43-44 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Materiały przetargowe dostępne są w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym pok. nr 43-44 oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Przetargi odbędą się 30 marca 2020 r.od godz. 1000 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania:

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej KSM wybrana została oferta UNIQA TU S.A. Biuro w Kielcach: ubezpieczenia majątkowe i OC oraz ubezpieczenia komunikacyjne w wariancie II t.j. z sumą ubezpieczenia 1 000 000,00 zł, składka płatna w czterech równych ratach proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia – wysokość składki 272 784,00 zł.