Awaria sieci ciepłowniczej

Szanowni Państwo.

Mamy awarię na sieci ciepłowniczej. W wybranych lokalizacjach może nastąpić przerwa w dostarczeniu ogrzewania do budynków. Pracujemy nad usunięciem usterki. Na chwilę obecną zostało uruchomione zasilanie awaryjne, także wkrótce kaloryfery znów będą ciepłe.

Wkrótce podamy więcej szczegółów.

Niedogrzania spowodowane awarią przepompowni dotyczą budynków zlokalizowanych przy niżej wymienionych ulicach:-

 • Leszczyńska
 • Pomorska
 • Romualda
 • Daleka
 • Mazurska
 • Sandomierska

Lokal do wynajęcia – ul. Sandomierska 154 – 132,60 m2

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że do wynajęcia będzie lokal o powierzchni 132,60 m2 w budynku przy ul. Sandomierskiej 154 w Kielcach. Lokal znajduje się na parterze budynku, ostatnim najemcą był sklep z wykładzinami podłogowymi.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert na wynajęcie powyższego lokalu użytkowego – w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach.

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel. 510 490 764

Dyżur Członków Rady Nadzorczej – listopad

Informujemy, że z uwagi na przypadający w pierwszy wtorek listopada Dzień Wszystkich Świętych, comiesięczny dyżur Członków Rady Nadzorczej, przeznaczony dla Członków naszej Spółdzielni, odbędzie się

w dniu 8 listopada br. w godzinach od 16:30 do 18:00.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o:

 • telefoniczne (nr tel. 41 341 62 00) lub mailowe (sekretariat@ksm.pl) zgłoszenie zamiaru udziału
  w dyżurze najpóźniej w jego przeddzień;
 • podanie tematyki sprawy, która będzie omawiana z Członkami RN;
 • podanie numeru telefonu, pod którym będzie można się z Państwem skontaktować.

Lokal do wynajęcia – ul. Zagórska 46 – 62,10 m2

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że do wynajęcia będzie lokal o powierzchni 62,10 m2 (powierzchnia podstawowa), 12,9 m2 (powierzchnia dodatkowa) w budynku przy ul. Zagórskiej 46 w Kielcach. Obecnie w lokalu znajduje się zakład usługowy.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert na wynajęcie powyższego lokalu użytkowego – w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach.

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel. 510 490 764

Lokal do wynajęcia – ul. Sandomierska 112– 106 m2

Kielecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa informuje, że  do wynajęcia będzie lokal o powierzchni 106,00 m2 w budynku przy ul. Sandomierskiej 112 w Kielcach. Lokal znajduje się na parterze budynku, obecnie zajmowany jest przez sklep motoryzacyjny.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert na wynajęcie powyższego lokalu użytkowego – w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach.

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel.  510 490 764

Oferta pracy – Specjalista w Dziale Ekonomiczno – Finansowym

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie czynności likwidatora operacji w obrocie bezgotówkowym,
 • prowadzenie bieżącej analizy środków finansowych na rachunkach bankowych,
 • dokonywanie naliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji wpłat na rzecz PFRON oraz prowadzenie całokształtu rozliczeń i korespondencji SODIR w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
 • sporządzanie wycinkowych projektów planów finansowych oraz opracowywanie szczegółowych analiz dotyczących wybranych zagadnień w tym zakresie.

Nasze wymagania:

 • doświadczenie w księgowości,
 • wykształcenie średnie lub wyższe (ekonomia, finanse, rachunkowość),
 • praktyczna znajomość zasad rachunkowości,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel,  Word),
 • dobra organizacja pracy, sumienność, odpowiedzialność, terminowość,
 • umiejętności analityczne.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

Dokumenty, o których mowa poniżej należy przesyłać do dnia 20 października 2022 r. na adres e-mail:  kadry@ksm.pl  lub złożyć w siedzibie KSM, 25-344 Kielce,  ul. Kujawska 26 w godzinach 7 00 -15 00.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KSM Kielce, ul Kujawska 26, 25-344 Kielce, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).”

Oferta pracy – Specjalista w Dziale Księgowości

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza nabór kandydatów na  stanowisko:

Specjalista w Dziale Księgowości

Zakres obowiązków:

 •  dekretowanie i księgowanie faktur zakupu,
 •  księgowanie i uzgadnianie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń,
 •  sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości,
 •  rozliczanie kosztów międzyokresowych,
 •  weryfikacja zapisów na kontach księgowych,

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (rachunkowość, finanse, ekonomia),
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego (CIT,  VAT),
 • biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności parkietu MS Office (Excel, Word),
 • dobra organizacja pracy, sumienność, terminowość i odpowiedzialność.

Doświadczenie zdobyte w pracy w spółdzielni mieszkaniowej będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty:

 •  list motywacyjny,
 •  CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

Dokumenty, o których mowa poniżej należy przesyłać do dnia 20 października 2022 r. na adres e-mail:  kadry@ksm.pl  lub złożyć w siedzibie KSM, 25-344 Kielce,  ul. Kujawska 26 w godzinach 7 00 -15 00.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KSM Kielce, ul Kujawska 26, 25-344 Kielce, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).”

Oferta pracy – Kierownik Działu Księgowości

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza nabór kandydatów na  stanowisko:

Kierownik Działu Księgowości

Zakres obowiązków:

 • nadzór nad całokształtem zagadnień księgowych wynikających z ustawy o rachunkowości i innych aktów prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i GUS,
 • nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji
 • kwalifikowanie dokumentów księgowych do ujęcia księgach rachunkowych,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych i od środków transportu,
 • nadzór nad rozliczeniami finansowymi z tytułu administrowania i zarządzania zasobami obcymi.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (rachunkowość, finanse, ekonomia),
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego (CIT,  VAT),
 • praktyczna  znajomość sporządzania sprawozdań finansowych,
 • umiejętność zarządzania zespołem podległych pracowników,
 • biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności parkietu MS Office (Excel, Word),
 • dobra organizacja pracy, sumienność, terminowość i odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Doświadczenie zdobyte w pracy w spółdzielni mieszkaniowej będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty;

 • list motywacyjny,
 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

Dokumenty, o których mowa poniżej należy przesyłać do dnia 20 października 2022 r. na adres e-mail:  kadry@ksm.pl  lub złożyć w siedzibie KSM, 25-344 Kielce,  ul. Kujawska 26 w godzinach 7 00 -15 00.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KSM Kielce, ul Kujawska 26, 25-344 Kielce, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).”