Wstrzymanie przyjmowania interesantów w jednostkach KSM

Szanowni Państwo,

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, w sytuacji nagłego i dynamicznego wzrostu zakażeń koronawirusem w kraju i na terenie Miasta Kielce, Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął decyzję

o wstrzymaniu przyjmowania interesantów

w jednostkach organizacyjnych Spółdzielni.

Osobiście można w nich załatwiać jedynie sprawy niecierpiące zwłoki, wymagające osobistego kontaktu z pracownikami Spółdzielni, po uprzednim kontakcie telefonicznym i umówieniu wizyty, w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie, pod warunkiem poddania się obowiązkowemu pomiarowi temperatury, dezynfekcji rąk, posiadania założonej maseczki ochronnej lub przyłbicy ochronnej przez cały czas przebywania na terenie obiektu oraz złożenia oświadczenia dotyczącego zagrożeń epidemiologicznych.

W pozostałych sytuacjach, niewymagających natychmiastowej interwencji lub osobistego kontaktu z pracownikami, uprzejmie prosimy, aby

sprawy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej.

W celu usprawnienia procesu załatwiania spraw, w kierowanej do Spółdzielni korespondencji prosimy podawać swój numer telefonu lub adres e-mail do szybkiego kontaktu.

Informujemy także, że wprowadzony został obowiązek poddawania 24 – godzinnej kwarantannie korespondencji wpływającej do Spółdzielni.

W lokalach mieszkalnych wykonywane będą jedynie pilne prace polegające na usuwaniu awarii lub dokonywaniu napraw niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz podstawowych potrzeb bytowych osób w nich zamieszkujących.

Przy zgłaszaniu ww. przypadków należy bezwzględnie poinformować pracowników przyjmujących zgłoszenie, czy osoby zamieszkujące w lokalu nie przebywają na obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji.

Ponadto, przed przystąpieniem do wykonywania robót w mieszkaniu przez pracownika Spółdzielni, zostaniecie Państwo poproszeni o obowiązkowe złożenie pisemnego oświadczenia dotyczącego zagrożeń epidemiologicznych.

Prosimy, aby przed wizytą pracownika Spółdzielni w Państwa mieszkaniu:

 • przewietrzyć (w miarę możliwości) lokal, nie zaleca się używania
  w tym czasie klimatyzacji,
 • zdezynfekować klamki drzwi wejściowych i w lokalu,
 • przestrzegać zasady bezpiecznej odległości (1,5 m) pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu, w którym praca jest wykonywana,
 • stosować w trakcie wizyty pracownika środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa).
 • jeżeli w lokalu przebywają osoby będące w trakcie izolacji lub kwarantanny (gdy konieczność wykonania usługi jest podyktowana ochroną zdrowia lub życia czy też mienia przed niepowetowaną stratą), należy spowodować, aby osoby, które są poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji przeszły do pomieszczenia, do którego pracownik Spółdzielni nie będzie zmuszony wchodzić.

Pracownicy Spółdzielni usuwający awarie lub dokonujący niezbędnych napraw, w zależności od potrzeb, będą wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej.

Przez cały okres trwania epidemii dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko zakażenia wśród mieszkańców. Dlatego systematycznie myjemy i odkażamy powierzchnie, z którymi macie Państwo najczęstszy kontakt: klamki do drzwi wejściowych i wind, przyciski domofonów i w kabinach dźwigowych, poręcze schodów, pokrywy pojemników na odpady i zamknięcia altan, itp.

Wprowadzone powyżej środki bezpieczeństwa mają na celu ograniczenie transmisji koronawirusa i zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom Spółdzielni.

W tej trudnej sytuacji dla nas wszystkich, uprzejmie prosimy o Państwa cierpliwość i wyrozumiałość. Zarówno podjęte dotychczas jak i kolejne środki ostrożności, czy też braki kadrowe, z którymi już teraz boryka się Spółdzielnia, mogą wpłynąć na opóźnienia lub wydłużenie toku załatwianych spraw. Pragniemy zapewnić, że Spółdzielnia pracuje i cały czas realizuje swoje obowiązki. Zarówno Zarząd, jak i pracownicy, pomimo trudności, dokładają wszelkich starań, abyśmy wspólnie, bezpiecznie przetrwali okres pandemii.

                                                                           ZARZĄD KSM

Kontakt do poszczególnych jednostek KSM

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2021

Szanowni Państwo,

Dzięki Waszemu zaangażowaniu i mobilizacji Projekt „Festyn Letni dla dzieci na terenie KSM” uzyskał 587 głosów i tym samym został zakwalifikowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce na 2021 rok.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali głosy na nasz projekt oraz udostępniali link do głosowania w mediach społecznościowych.

ZARZĄD KSM

Link do naszego projektu:

„Festyn Letni dla dzieci na terenie KSM”

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2021:

Wyniki BO 2021

Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków KSM

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z nagłym zaostrzeniem epidemii COVID-19 na terenie kraju i Miasta Kielce, w trosceo zdrowie i bezpieczeństwo Członków Spółdzielni, na posiedzeniu w dniu 15 października 2020 roku podjął decyzję o

ODWOŁANIU

mającego się odbyć w dniach: 22, 23, 28, 29 października 2020 roku 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KSM.

Informujemy ponadto, że zważywszy na treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020  r., poz. 1758) – §28 ust. 9 oraz  ogłoszone w dniu 15 października 2020 roku przez Rząd RP kolejne obostrzenia w czerwonej strefie, w której Miasto Kielce będzie pozostawać od dn. 17.10.2020 roku,

ZAKAZANE JEST ORGANIZOWANIE IMPREZ, SPOTKAŃ, ZEBRAŃ

poczynając od dnia 19 października br., co jest równoznaczne z brakiem możliwości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków KSM.   

ZARZĄD KSM         

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU NA LOKAL MIESZKALNY

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, odwołuje ogłoszony na dzień 14.10.2020r. o godz. 10 00 ustny przetarg nieograniczony mający na celu zbycie lokalu mieszkalnego o pow. 25,80 m2, przy ul. Mazurskiej 68 m 74 w Kielcach z powodu braku możliwości spełnienia wymogów proceduralnych wynikających z „Regulaminu  przetargu na mieszkalne lokale spółdzielcze z odzysku przyznawane na warunkach odrębnego prawa własności do lokalu”.

Przetarg ten odbędzie się w terminie późniejszym. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.ksm.pl, gdzie poinformujemy o nowym terminie przetargu na ten lokal oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Kielce, dnia  08.10.2020 r.                                                                                  

                                                                                                                          ZARZĄD                                        Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zgłaszanie awarii w ramach dyżuru pogotowia technicznego KSM

ZGŁASZANIE AWARII

W ramach dyżuru pogotowia technicznego Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej usługi są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 1900 do godz. 700 rano dnia kolejnego oraz całodobowo w  soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

 1. POGOTOWIE TECHNICZNE – ELEKTRYCZNE I WODNO-KANALIZACYJNE – tel. 502 314 171

Zakres prac wykonywanych nieodpłatnie obejmuje:

 • zabezpieczanie przecieków na częściach wspólnych instalacji wodociągowej tj. do zaworu odcinającego instalację w lokalu (wraz z zaworem),
 • usuwanie niedrożności, zatorów na instalacji kanalizacji sanitarnej (poziomy, piony) –  z wyłączeniem podejść odpływowych od urządzeń w lokalach (w gestii lokatora) – oraz usuwanie ich skutków  w budynkach,
 • usuwanie awarii instalacji elektrycznych do licznika w instalacjach niemodernizowanych oraz pionów instalacji elektrycznej do zabezpieczeń   wewnątrz lokalu (bez zabezpieczeń) w instalacjach po modernizacji,   zasilających lokale mieszkalne, użytkowe, części wspólne budynków, wymiana       bezpieczników topikowych na częściach wspólnych, załączanie bądź wymiana   wyłączników nadprądowych, wraz ze zgłaszaniem awarii do PGE, w przypadku  gdy dotyczy to dostawcy energii elektrycznej,
 • zabezpieczanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych i niezwłoczne zgłaszanie do    Wodociągów  Kieleckich o konieczności ich usunięcia ,
 • zabezpieczanie awarii na przyłączach kanalizacyjnych – wezwanie w razie potrzeby WUKO z Wodociągów Kieleckich
 • zabezpieczanie awarii na sieciach kanalizacyjnych i niezwłoczne zgłaszanie do Wodociągów  Kieleckich o konieczności ich usunięcia.
 1. POGOTOWIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA – tel. 41 34 15 580
 2. POGOTOWIE DŹWIGOWE – tel. 502 682 333
 3. POGOTOWIE GAZOWE – tel. 602 275 159
 4. POGOTOWIE KOMINIARSKIE :
  • os. Zagórska Północ i Zagórska Południe – tel. 604 470 433
  • os. Sady – tel. 784 055 689
  • os. Sandomierskie – tel. 600 243 108

Piknik Rodzinny na KSM

Wspaniała słoneczna pogoda, atrakcyjny program oraz zapał do zabawy, który przejawiała publiczność były widoczne na Pikniku Rodzinnym, zorganizowanym na początku sierpnia, na terenie Mini Parku przy ulicy Boh. Warszawy i ulicy Tarnowskiej. Impreza miała charakter rekreacyjno – artystyczny, integrowała mieszkańców Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańców Kielc spoza KSM. Organizatorami byli Stowarzyszenie Przyjazne KielceScyzoryk się otwiera – satyryczna strona Kielc oraz Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa /OKK „Miniatura” i OKK „Słoneczko”/. W ramach prezentacji działalności Klubu „Miniatura” i „Słoneczko” można było zobaczyć prace malarskie członków Klubu Artystów Plastyków „KAP65” oraz podziwiać umiejętności wokalne Małgorzaty Siemieniec i Anny Polańskiej. Różnorodne atrakcje miedzy innymi zjeżdżalnie, zabawy taneczne, kącik dla najmłodszych / malowanie twarzy/ zgromadziły liczne grono mieszkańców. Uczestnicy pikniku brali udział w konkursach plastycznych, tanecznych, sporo emocji dostarczyła im gra terenowa „Szukanie skarbu” oraz gry sportowe.

Wszyscy uczestnicy dostali drobne upominki, atrakcją była darmowa wata cukrowa i kiełbaski z grilla. Idea „Wszyscy razem” sprawdziła się podwójnie, organizacyjnie i społecznie, na imprezie bawiły się trzy pokolenia mieszkańców Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zapraszamy na kolejne imprezy plenerowe.

Lidia Bernatek

Więcej zdjęć z imprezy można znaleźć pod tym linkiem.

Prace termomodernizacyjne wykonane w ostatnim czasie przez KSM

W ostatnim czasie Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonała następujące roboty remontowe.

Plan remontów w KSM na 2019 r. przewidywał remonty elewacji z wykonaniem nowego ocieplenia w podziale na poniższe zadania:

 • zakończenie robót, których realizację rozpoczęto w 2018 r. na budynkach: Daleka 25 i Daleka 27, Chopina 11  
 • kompleksowe wykonanie robót na budynkach : Spółdzielcza 9, Mazurska 70, Bohaterów Warszawy 15,
 • Mazurska 1 – ściana zachodnia,
 • Szczecińska 3 – ściana szczytowa północna,
 • Bodzentyn ul. Ogrodowa 3 – ściana szczytowa zachodnia,
 • rozpoczęcie robót na budynkach: Śląska 10, Bohaterów Warszawy 13.

Wszystkie z powyżej wymienionych zadań zostały zrealizowane, a poniesione koszty finansowe wyniosły 4.963.843,00 zł.

W stosunku do całkowitej kwoty poniesionej na wykonanie wszystkich robót remontowych w naszej spółdzielni w 2019 r. wydatki stanowią  9.046.598,00 zł tj. 54,87 %, co dobitnie świadczy jak dużą wagę do termomodernizacji przywiązuje zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd.

Kontynuując działania z lat ubiegłych promujące termomodernizację budynków przewidziano w planie remontów na rok 2020 w tym zakresie przedsięwzięcia:

 • zakończenie robót, których realizację rozpoczęto w 2019 r. na budynkach: Chopina 11, Bohaterów Warszawy 13, Śląska 10,
 • kompleksowe wykonanie robót na budynkach: Spółdzielcza 4, Mazurska 64, Leszczyńska 68,
 • rozpoczęcie robót na budynkach: Wiosenna 10, Daleka 3

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w okresie I-ego półrocza b.r. udało się zakończyć wszystkie będące kontynuacją z 2019 r. prace, a także rozpocząć je na budynkach Mazurska 64, Leszczyńska 68 oraz Wiosenna 10, Daleka 3 gdzie zakończenie robót założono w 2021 r.

Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 106,50 m2 – ul. Romualda 3

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 106,50 m2, zlokalizowany na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Romualda 3 w Kielcach. Lokal posiada część sprzedażową reprezentacyjną z dużą witryną oraz dobrze doświetlone zaplecze, jak również część socjalną oraz schowek i wc.  

Zapraszamy Państwa do składania ofert najmu w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach lub drogą e-mailową  na adres sekretariat@ksm.pl. W ofercie prosimy określić rodzaj działalności oraz zaproponować wysokość stawki za czynsz (minimalna stawka to 12,50zł netto/m-c + opłaty za media). Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel. 41/ 341 60 20 lub 510 490 764. Aby obejrzeć lokal, prosimy o kontakt z pracownikiem Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod nr tel. 41/ 341 67 50, 341 67 60,  341 67 70.

Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 57 m2 – ul. Konarskiego 14

Kielecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o wysokim standardzie, zlokalizowany na pierwszym piętrze monitorowanego budynku Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul.Konarskiego 14 o powierzchni 57,00m2 (2 pomieszczenia użytkowe  + zaplecze kuchenne). Oczekiwana min. stawka czynszu to 20,00 zł netto/m2+media.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na wynajęcie powyższego lokalu użytkowego w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26  w Kielcach.

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel. (41) 34 16 020 lub 510 490 764.