Wstrzymanie przyjmowania interesantów w jednostkach KSM

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i Miasta Kielce oraz przedłużeniem przez Rząd RP wprowadzonych obostrzeń mających na celu zmniejszenie liczby zachorowań na COVID-19, zwłaszcza wymagających hospitalizacji, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął decyzję o dalszym

wstrzymaniu przyjmowania interesantów w jednostkach organizacyjnych Spółdzielni

do dnia 19 kwietnia 2021 roku.

Osobiście można w nich załatwiać jedynie sprawy niecierpiące zwłoki, wymagające osobistego kontaktu z pracownikami Spółdzielni, po uprzednim kontakcie telefonicznym i umówieniu wizyty, w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie, pod warunkiem poddania się obowiązkowemu pomiarowi temperatury, dezynfekcji rąk, posiadania założonej maseczki ochronnej lub przyłbicy ochronnej przez cały czas przebywania na terenie obiektu oraz złożenia oświadczenia dotyczącego zagrożeń epidemiologicznych.

W pozostałych sytuacjach, niewymagających natychmiastowej interwencji lub osobistego kontaktu z pracownikami, uprzejmie prosimy, aby

sprawy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej.

W celu usprawnienia procesu załatwiania spraw, w kierowanej do Spółdzielni korespondencji prosimy podawać swój numer telefonu lub adres e-mail do szybkiego kontaktu.

Informujemy także, że wprowadzony został obowiązek poddawania 24 – godzinnej kwarantannie korespondencji wpływającej do Spółdzielni.

W lokalach mieszkalnych wykonywane będą jedynie pilne prace polegające na usuwaniu awarii lub dokonywaniu napraw niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz podstawowych potrzeb bytowych osób w nich zamieszkujących.

Przy zgłaszaniu ww. przypadków należy bezwzględnie poinformować pracowników przyjmujących zgłoszenie, czy osoby zamieszkujące w lokalu nie przebywają na obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji.

Ponadto, przed przystąpieniem do wykonywania robót w mieszkaniu przez pracownika Spółdzielni, zostaniecie Państwo poproszeni o obowiązkowe złożenie pisemnego oświadczenia dotyczącego zagrożeń epidemiologicznych.

Prosimy, aby przed wizytą pracownika Spółdzielni w Państwa mieszkaniu:

 • przewietrzyć (w miarę możliwości) lokal, nie zaleca się używania
  w tym czasie klimatyzacji,
 • zdezynfekować klamki drzwi wejściowych i w lokalu,
 • przestrzegać zasady bezpiecznej odległości (1,5 m) pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu, w którym praca jest wykonywana,
 • stosować w trakcie wizyty pracownika środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa).
 • jeżeli w lokalu przebywają osoby będące w trakcie izolacji lub kwarantanny (gdy konieczność wykonania usługi jest podyktowana ochroną zdrowia lub życia czy też mienia przed niepowetowaną stratą), należy spowodować, aby osoby, które są poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji przeszły do pomieszczenia, do którego pracownik Spółdzielni nie będzie zmuszony wchodzić.

Pracownicy Spółdzielni usuwający awarie lub dokonujący niezbędnych napraw, w zależności od potrzeb, będą wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej.

Przez cały okres trwania epidemii dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko zakażenia wśród mieszkańców. Dlatego systematycznie myjemy i odkażamy powierzchnie, z którymi macie Państwo najczęstszy kontakt: klamki do drzwi wejściowych i wind, przyciski domofonów i w kabinach dźwigowych, poręcze schodów, pokrywy pojemników na odpady i zamknięcia altan, itp.

Wprowadzone powyżej środki bezpieczeństwa mają na celu ograniczenie transmisji koronawirusa i zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom Spółdzielni.

W tej trudnej sytuacji dla nas wszystkich, uprzejmie prosimy o Państwa cierpliwość i wyrozumiałość. Zarówno podjęte dotychczas jak i kolejne środki ostrożności, czy też braki kadrowe, z którymi już teraz boryka się Spółdzielnia, mogą wpłynąć na opóźnienia lub wydłużenie toku załatwianych spraw. Pragniemy zapewnić, że Spółdzielnia pracuje i cały czas realizuje swoje obowiązki. Zarówno Zarząd, jak i pracownicy, pomimo trudności, dokładają wszelkich starań, abyśmy wspólnie, bezpiecznie przetrwali okres pandemii.

ZARZĄD KSM

Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 19,43 m2 – ul. Konarskiego 14

Kielecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy zlokalizowany na parterze monitorowanego budynku Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul. Konarskiego 14 o powierzchni 19,43m2. Oczekiwana min. stawka czynszu to 20,00 zł netto/m2+media.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na wynajęcie powyższego lokalu użytkowego w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26  w Kielcach.

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel. (41) 34 16 020 lub 510 490 764. 

Przetargi nieograniczone – 20.04.2021r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

 • Zadanie nr 1: Roboty polegające na wymianie wodomierzy wyposażonych w radiowy system odczytu w technologii wireless m-bus na nowe z kontrolą fabryczną i przemontowaniem modułów radiowych zamontowanych obecnie na istniejących wodomierzach zlokalizowanych w lokalach mieszkalnych znajdujących się w Osiedlach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Zagórska 57, Szymanowskiego 3, Nowowiejska 5, Romualda 4 w Kielcach. – godz. 1000
 • Zadanie nr 2 : Roboty polegające na wymianie poziomów instalacji gazowej w podpiwniczeniu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Osiedlach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – godz. 1030

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ul. Kujawskiej 26 pok. 43 w godzinach od 9°° do 13°° – Tel. 41 34 16 030.

Przetargi odbędą się 20 kwietnia 2021 r.od godz. 1000

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II piętro

Materiały przetargowe:

Karłowicza 15 – informacja

Szanowni Mieszkańcy ,

W związku z bulwersującymi wydarzeniami w budynku przy ulicy Karłowicza 15, gdzie doszło do aktów wandalizmu i kaofilicznych zachowań, których dopuściły się niezidentyfikowane osoby informujemy co następuje:

W poprzednich latach KSM informowała pisemnie mieszkańców Karłowicza 15 o możliwości montażu domofonu, po uzyskaniu zgód mieszkańców. Jednak nie spotkało się to z odzewem ze strony mieszkańców tej nieruchomości.

Od kilkudziesięciu już lat w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uregulowania prawno- formalne nie dopuszczają możliwości finansowania montażu domofonów ze  środków zgromadzonych na funduszu remontowym.  Praktyka taka w naszej ocenie niestety nie sprawdziła się  i zdaniem Zarządu KSM nadszedł również w tej materii czas na zmiany.

Zarząd obecnie podjął działania w celu zmiany zastanego, prawnego stanu faktycznego w przedmiotowym zakresie.  

Nie mniej jednak należy dodać, że to czy Spółdzielnia będzie mogła przystąpić do montażu domofonów zależy w głównej mierze od pozyskania zgód właścicieli mieszkań i tu liczymy na  Państwa pomoc oraz wsparcie naszej inicjatywy. Mieszkanie w bloku w zasobach Spółdzielni, oznacza bowiem , że wszyscy zamieszkujący mają prawo do dysponowania daną nieruchomością. Bez Państwa aprobaty dla naszych działań finalnie niestety nie będziemy mogli nic  w tym zakresie zrobić.

Proces zmian będzie wymagał od nas szeregu regulacji dotyczących m.in. planu remontowego czy finansowo-gospodarczego jak również zmian poszczególnych aktów normatywnych KSM a  efekty naszych działań nie będą od razu widoczne, dlatego też prosimy o cierpliwość.

Drodzy Państwo, wyrażamy głęboką wiarę, że podejdziecie do naszych propozycji ze zrozumieniem i dla własnego komfortu oraz bezpieczeństwa wyrazicie aprobatę dla wdrażania nowych rozwiązań.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem ZARZĄD KSM.

Przetargi nieograniczone – 13.04.2021r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Roboty polegające na wymianie poziomów instalacji wodociągowej w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Chopina 11 w Kielcach – godz. 1000
 2. Roboty polegające na wymianie istniejących starych (suchych) pionów pożarowych na nowe nawodnione piony pożarowe w budynku mieszkalnym, wysokim przy ul. Nowowiejskiej 15 w Kielcach – godz. 1030
 3. Remont dachów i kominów na budynkach mieszkalnych przy ul. Konarskiego 7, Konarskiego 5, Zagórska 57, Pomorska 100, Zagórska 44, Karłowicza 13, Chopina 7, Bohaterów Warszawy 5, Nowowiejska 22 w Kielcach  – godz. 1100
 4. Remont ocieplenia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kielcach przy ul. Wiosennej 2 i Śląskiej 34 – godz. 1200

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ul. Kujawskiej 26 pok. 43 w godzinach od 9°° do 13°° – Tel. 41 34 16 030.

Przetarg odbędzie się 13 kwietnia 2021 r.od godz. 1000 – Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II Pietro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 57 m2 – ul. Konarskiego 14

Kielecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o wysokim standardzie, zlokalizowany na pierwszym piętrze monitorowanego budynku Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul.Konarskiego 14 o powierzchni 57,00m2 (2 pomieszczenia użytkowe  + zaplecze kuchenne). Oczekiwana min. stawka czynszu to 20,00 zł netto/m2+media.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na wynajęcie powyższego lokalu użytkowego w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26  w Kielcach.

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel. (41) 34 16 020 lub 510 490 764.

Historyczny wynik finansowy Spółdzielni w dobie wirusa

2020 to liczba to symbol to rok, który wszyscy zapamiętamy jako ten zdominowany przez koronawirusa. W nim rozpoczął swoją inwazję na ludzi, na ich zdrowie, na wzajemne społeczne relacje, na gospodarkę. Jest niestety nadal obecny w śród nas, nieustannie zbiera swoje żniwo, nie daje o sobie zapomnieć, nie jest bez znaczenia dla naszego życia codziennego, które przed pandemią wydawało się wielu z nas i tak już zbyt skomplikowane. Niestety pandemia zmusiła nas wszystkich do uczenia się wielu rzeczy na nowo. Zwykłe codzienne czynności, które bez zastanawiania wykonywaliśmy mechanicznie, z dnia na dzień stały się problematyczne, wymagające planowania, zaangażowania innych osób, a niektóre po dziś dzień stały się niewykonalne.

2020 to rok nieoczekiwanych zmian, w którym przyszło nam zmierzyć się z wdrożeniem i realizowaniem naszych planów wobec Spółdzielni w zupełnie nowych, nieznanych dotąd realiach. Wybuch pandemii wymusił konieczność podjęcia natychmiastowych działań przez nikogo wcześniej nieplanowanych. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy wiele procedur, zmian organizacyjnych mających chronić pracowników KSM, ale przede wszystkim Państwa przed narastającym zagrożeniem jakim było ryzyko zakażenia wirusem.  Wszystkie te działania wymagały czasu  i zaangażowania wielu osób pracujących w Spółdzielni, a ich przestrzeganie znacznie spowolniło pracę poszczególnych działów czy jednostek KSM. Niestety pomimo restrykcji nałożonych przez rząd, pomimo utrzymywania  rygoru sanitarnego, to w szeregach naszych pracowników dochodziło do zakażeń, a ich ekstremum miało miejsce na przełomie października i listopada ubiegłego roku. Wtedy też zdziesiątkowani chorobą zostaliśmy zmuszeni  nawet do zamknięcia „na moment” biura Zarządu. Wielu pracowników zostało „wyłączonych” z powodu choroby, a ci którym udało się uniknąć zakażenia pracowali zdalnie na zmiany, aby chociaż w minimalnym stopniu zachować ciągłość pracy Spółdzielni wykonując podstawowe, niezbędne do jej funkcjonowania czynności. Takie wydarzenia nie mogły być i nie były obojętne dla bieżącej pracy. Było bardzo ciężko, lecz dokładaliśmy i dalej dokładamy wszelkich starań, aby utrudnienia stały się jak najmniej odczuwalne dla nas i dla Państwa.

2020 to rok wytrwałości, w którym wypracowaliśmy historyczny wynik finansowy w Spółdzielni. Działania naprawcze  we wszystkich sferach,  ale też m.in.  w sferze produkcji ciepła dały pożądany efekt, a ich wynik stał się lwią częścią ostatecznego rezultatu finansowego.  Całościowy zysk netto w wysokości ponad 2,7 mln osiągnięty w sytuacji, kiedy pod koniec 2019 roku zastaliśmy Spółdzielnię   z ponad 2,5 mln stratą bilansową- bardzo cieszy. Jest nagrodą za ciężką pracę i potwierdzeniem słuszności podejmowanych decyzji. Wszystko to nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania pracowników. Ich żmudna i nielekka praca pokazała, że jest możliwe zrobienie czegoś lepiej   z korzyścią dla wszystkich. Efektowny zysk w znacznej mierze zasili fundusz remontowy tak bardzo potrzebny naszym zasobom oraz po części odtworzy „nadszarpnięty” fundusz zasobowy. To wszystko osiągnęliśmy pomimo zwiększonych nakładów finansowych na walkę z wirusem, pomimo  kłopotów wielu przedsiębiorców. Tym, którzy wynajmowali nasze lokale użytkowe w znacznej części pomagaliśmy odciążając ich finansowo, sami nie otrzymując znikąd pomocy. Takie działania były i są niezbędne, aby pozostali razem z nami.

Poniżej przedstawiamy osiągane zyski finansowe netto na przestrzeni kilku ostatnich lat:        

– rok 2015 kwota  +561.098,-

– rok 2016 kwota  +1.557.757,-

– rok 2017 kwota  +575.117,-

– rok 2018 kwota  -1.763.770,-

– rok 2019 kwota  +882.434,-

– rok 2020 kwota  +2.720.806,-

Zyski  finansowe w latach 2015-2020

2020 to rok nadziei na lepszą przyszłość. W nim stworzyliśmy kolejne plany mające podtrzymać dobrą kondycję finansową Spółdzielni. Skupiamy się nadal na zmianach  w obrębie całej Spółdzielni. Już zapoczątkowaliśmy realizację co niektórych zadań, mających w niedalekiej przyszłości pomóc uzyskać założony efekt. O przebiegu będziemy starać się informować Państwa na bieżąco mając wiarę w możliwość przedstawienia ich w normalnych realiach, czyli podczas  Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Z nadzieją na powodzenie założeń, na zastopowanie pandemii, życzymy Państwu zdrowia i wytrwałości w tym niełatwym czasie.

Zarząd KSM