Remonty wykonane w ostatnim czasie przez KSM

W ostatnim czasie Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonała następujące roboty remontowe.

Plan remontów w KSM na 2019 r. przewidywał remonty elewacji z wykonaniem nowego ocieplenia w podziale na poniższe zadania:

  • zakończenie robót, których realizację rozpoczęto w 2018 r. na budynkach: Daleka 25 i Daleka 27, Chopina 11  
  • kompleksowe wykonanie robót na budynkach : Spółdzielcza 9, Mazurska 70, Bohaterów Warszawy 15,
  • Mazurska 1 – ściana zachodnia,
  • Szczecińska 3 – ściana szczytowa północna,
  • Bodzentyn ul. Ogrodowa 3 – ściana szczytowa zachodnia,
  • rozpoczęcie robót na budynkach: Śląska 10, Bohaterów Warszawy 13.

Wszystkie z powyżej wymienionych zadań zostały zrealizowane, a poniesione koszty finansowe wyniosły 4.963.843,00 zł.

W stosunku do całkowitej kwoty poniesionej na wykonanie wszystkich robót remontowych w naszej spółdzielni w 2019 r. wydatki stanowią  9.046.598,00 zł tj. 54,87 %, co dobitnie świadczy jak dużą wagę do termomodernizacji przywiązuje zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd.

Kontynuując działania z lat ubiegłych promujące termomodernizację budynków przewidziano w planie remontów na rok 2020 w tym zakresie przedsięwzięcia:

  • zakończenie robót, których realizację rozpoczęto w 2019 r. na budynkach: Chopina 11, Bohaterów Warszawy 13, Śląska 10,
  • kompleksowe wykonanie robót na budynkach: Spółdzielcza 4, Mazurska 64, Leszczyńska 68,
  • rozpoczęcie robót na budynkach: Wiosenna 10, Daleka 3

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w okresie I-ego półrocza b.r. udało się zakończyć wszystkie będące kontynuacją z 2019 r. prace, a także rozpocząć je na budynkach Mazurska 64, Leszczyńska 68 oraz Wiosenna 10, Daleka 3 gdzie zakończenie robót założono w 2021 r.

Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 106,50 m2 – ul. Romualda 3

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 106,50 m2, zlokalizowany na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Romualda 3 w Kielcach. Lokal posiada część sprzedażową reprezentacyjną z dużą witryną oraz dobrze doświetlone zaplecze, jak również część socjalną oraz schowek i wc.  

Zapraszamy Państwa do składania ofert najmu w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach lub drogą e-mailową  na adres sekretariat@ksm.pl. W ofercie prosimy określić rodzaj działalności oraz zaproponować wysokość stawki za czynsz (minimalna stawka to 12,50zł netto/m-c + opłaty za media). Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel. 41/ 341 60 20 lub 510 490 764. Aby obejrzeć lokal, prosimy o kontakt z pracownikiem Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod nr tel. 41/ 341 67 50, 341 67 60,  341 67 70.

Do wynajęcia – lokal użytkowy 108 m2, – ściana szczytowa

Kielecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia:

–  lokal użytkowy przy ul. Zagórskiej 57 w Kielcach o powierzchni  108,00m2 zlokalizowany na parterze budynku wielokondygnacyjnego.

– ścianę szczytową, południową, budynku przy ul.Chopina 17 w Kielcach z przeznaczeniem na namalowanie reklamy wielkopowierzchniowej.

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel. (41) 34 16 020 lub 510 490 764. 

Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 57 m2 – ul. Konarskiego 14

Kielecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o wysokim standardzie, zlokalizowany na pierwszym piętrze monitorowanego budynku Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul.Konarskiego 14 o powierzchni 57,00m2 (2 pomieszczenia użytkowe  + zaplecze kuchenne). Oczekiwana min. stawka czynszu to 20,00 zł netto/m2+media.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na wynajęcie powyższego lokalu użytkowego w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26  w Kielcach.

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel. (41) 34 16 020 lub 510 490 764.

Dyżur Radcy prawnego przeznaczony dla Mieszkańców KSM

Szanowni Państwo

Informujemy, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 16:30 do 18:30 w siedzibie Biura Zarządu KSM przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (pokój nr 26 na II piętrze) będzie odbywał się dyżur Radcy prawnego, przeznaczony dla Mieszkańców Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne (nr tel. 41 34 16 200) lub mailowe (sekretariat@ksm.pl) przekazanie do Sekretariatu Spółdzielni informacji o planowanym zgłoszeniu się Państwa na dyżur najpóźniej do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym jego pełnienie oraz podanie tematyki sprawy, która będzie omawiana z Radcą prawnym.

Zarząd Spółdzielni

Dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim, poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w ramach projektu  pn.: „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim, poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 uzyskano dofinansowanie do zadania pn. „Kompleksowa analiza modernizacji systemu grzewczego dla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględniająca wielowariantową analizę źródeł ciepła w audycie źródła ciepła, audyt energetyczny sieci ciepłowniczej i określenie zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody dla 118 budynków”.

KSM beneficjentem projektu na dofinansowanie do usług doradczych

Jest nam miło poinformować Państwa że Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa została  beneficjentem projektu na dofinansowanie do usług doradczych

W kwietniu 2020 roku zakończone zostały procedury oceny formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach II naboru na udzielenie voucherów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na zakup usług doradczych.

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach drugiej Osi Priorytetowej, działanie: Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej   w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim. W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych i przekazanie na ten cel voucherów. Oznacza to, że beneficjenci sami, wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności, wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie w stanie rzetelnie zrealizować dla nich  tę usługę.

W ramach naboru złożono 147 formularzy zgłoszeniowych. Formularz KSM znalazł się na liście rankingowej. Nasza Spółdzielnia została jednym z beneficjentów, którym  przyznano dofinansowanie do kosztów specjalistycznej usługi doradczej – w naszym przypadku otrzymamy dofinansowanie do wykonania specjalistycznego audytu pn. „Kompleksowa analiza modernizacji systemu ogrzewczego dla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględniająca wielowariantową analizę źródeł ciepła w audycie źródła ciepła, audyt energetyczny sieci ciepłowniczej i określenie zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 118 budynków KSM”.

Stosowna umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a KSM została podpisana w dniu 28 maja br.

Wartość dofinansowania wyniesie 123 250 zł, a wymagany wkład własny stanowi 15 % wydatków kwalifikowalnych usługi doradczej. W tym samym dniu została również zawarta umowa na wykonanie usługi  z Fundacją Wałbrzych „2000”. Bezpośrednim realizatorem usługi doradczej będzie firma EFEKTYWNIEJ z siedzibą we Wrocławiu.

Dofinansowanie