Do wynajęcia

Kielecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia:

–  lokal użytkowy przy ul. Zagórskiej 57 w Kielcach o powierzchni  108,00m2 zlokalizowany na parterze budynku wielokondygnacyjnego.

– ścianę szczytową, południową, budynku przy ul.Chopina 17 w Kielcach z przeznaczeniem na namalowanie reklamy wielkopowierzchniowej.

Od dnia 01 lipca 2020r. do wynajęcia dostępne będą następujące lokale użytkowe:

– zlokalizowany w budynku przy ul.Romualda 3 o powierzchni 106,50m2   (po lokalu z wystrojem wnętrz).

– zlokalizowany w budynku przy ul.Pocieszka 17 o powierzchni 91,40m2    (po zakładzie krawieckim).

Od dnia 01 sierpnia 2020r. do wynajęcia dostępny będzie lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku przy ul.Zagórskiej 60 o powierzchni 15,00m2 (po sklepie „1001 drobiazgów”).

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel. (41) 34 16 020 lub 510 490 764. 

Działania Spółdzielni w związku z występowaniem koronawirusa

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że pomimo utrudnień w związku z występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2 pracownicy Spółdzielni są cały czas do Państwa dyspozycji. Sytuacja zmusiła nas do podjęcia działań mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa i zmniejszenie potencjalnego ryzyka.

Działania w szczególności polegają na:

 • ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego, mogącego stanowić dla Państwa zagrożenie. Wszelkie sprawy staramy się załatwiać telefonicznie lub poprzez zdalny kontakt (np. poczta elektroniczna),
 • zrealizowaniu planowanej przebudowy wejścia do budynku biura KSM, zmiana ta ma zapewnić uruchomienie punktu kasowego „Monetia” w sposób zwiększający Państwa bezpieczeństwo. Niemniej jednak zachęcamy do dokonywania wszelkich opłat związanych z eksploatacją lokali za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Informujemy ponadto, że Spółdzielnia odstąpiła od pobierania dodatkowych opłat za nieterminowe wpłaty czynszu,
 • ozonowaniu całej klatki schodowej w przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu zachorowania,
 • raportowaniu pracowników Spółdzielni odnośnie ich stanu zdrowia oraz kontaktu z osobą potencjalnie zakażoną, aby skutecznie zminimalizować potencjalną możliwość zakażenia wśród pracowników,
 • umieszczeniu plakatów i ulotek o zasadach bezpieczeństwa we wszystkich jednostkach administracyjnych Spółdzielni oraz na klatkach schodowych,
 • rygorystycznym stosowaniu zasad higieny tj. częstsze i dłuższe mycie rąk oraz niedotykanie niemytymi dłońmi okolic ust, oczu czy nosa,
 • dezynfekcji ze zwiększoną częstotliwością potencjalnych miejsc przenoszenia się wirusa takich jak elementy infrastruktury, z którymi może mieć kontakt duża ilość osób (klamki, poręcze, przyciski domofonów, wind) jak również dezynfekcji pokryw pojemników na śmieci. Częstszym myciem i dezynfekcją objęto także pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno – sanitarne w budynkach użytkowanych przez Spółdzielnię.

Tak jak w przypadku wszystkich innych zagrożeń tak i w odniesieniu do koronawirusa świadome działanie w dużym stopniu ogranicza ryzyko zarażenia. Wszyscy powinniśmy więc na bieżąco śledzić informacje przekazywane przez służby medyczne i sanitarne oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie zaleceń.

Jeszcze raz przypominamy na co powinniśmy zwracać uwagę:

 • często i dokładnie myj ręce wodą z mydłem,
 • nie dotykaj oczu, ust i nosa niemytymi rękami,
 • nie kaszl, nie kichaj w dłonie – zawsze używaj jednorazowej chusteczki, a jeżeli nie jest dostępna kaszl lub kichaj w zgięcie ramienia,
 • zachowaj dystans od innych ludzi – min. 2 m,
 • unikaj podawania rąk,
 • poruszając się w przestrzeni publicznej zasłaniając usta i nos maseczką lub częścią garderoby,
 • unikaj płatności gotówką – korzystaj z kart płatniczych,
 • regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków,
 • odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu,
 • korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

Minimalizowanie zagrożeń związanych z epidemią

Informujemy, że od pierwszych dni ogłoszenia stanu epidemii pracownicy biura oraz wszystkich administracji Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej działają w warunkach pełnej mobilizacji tak, by jak najbardziej minimalizować zagrożenie.

Nasi konserwatorzy oraz gospodarze domowi są odpowiednio zabezpieczeni w środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekcji). Klatki schodowe, poręcze, klamki, domofony, przyciski w windach oraz altany śmietnikowe i pokrywy pojemników są dezynfekowane na bieżąco.

ZARZĄD KSM

Zamknięcie punktu obsługi kasowej “Monetia”

UWAGA

    W związku z nasilającym się rozprzestrzenianiem epidemii koronawirusa COVID-19, informujemy, iż biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Mieszkańców i Pracowników KSM, punkt obsługi kasowej „Monetia” został zamknięty

od dn. 14.04.2020 r.  do odwołania.

   Odsetki od należnych za miesiąc marzec, kwiecień i maj br. opłat za użytkowanie mieszkań nie będą naliczane, pod warunkiem uregulowania tych opłat najpóźniej do końca września br.

   Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją, wskazane jest dokonywanie opłat czynszowych przelewem bankowym.

   O terminie wznowienia możliwości dokonywania opłat zostaną Państwo poinformowani w drodze ogłoszenia zamieszczonego na naszej stronie internetowej i w budynku Spółdzielni.

ZARZĄD KSM