Przetarg

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony dla firm z siedzibą w województwie Świętokrzyskim na wykonanie:

  1. Resursu (oceny stopnia zużycia) urządzeń dźwigowych w budynkach wysokich zlokalizowanych w zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 1000
  2. Świadczenia Usługi w zakresie pełnienia dyżurów pogotowia technicznego i usuwania awarii w nieruchomościach i budynkach pozostających w zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej –  1030 
  3. Przeglądów stanu technicznego instalacji kominowych w budynkach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej –  1100  w dniu 10.02.2020 roku

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno- Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ul. Kujawskiej 26 pok. 43 w godzinach od 8°° do 14°° – Tel. 41 34 16 020.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Dziale Techniczno- Eksploatacyjnym Spółdzielni pok. nr 43 w cenie 80 zł + 23 %VAT tj: 98,40 zł. brutto za specyfikację po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr    18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu.

Przetarg odbędzie się 10 lutego 2020 r.o godz. 1000 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej KSM wybrana została oferta UNIQA TU S.A. Biuro w Kielcach: ubezpieczenia majątkowe i OC oraz ubezpieczenia komunikacyjne w wariancie II t.j. z sumą ubezpieczenia 1 000 000,00 zł, składka płatna w czterech równych ratach proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia – wysokość składki 272 784,00 zł.

Do wynajęcia

Kielecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa informuje, że od 01 stycznia 2020r. będzie posiadała do wynajęcia:

–  lokal użytkowy przy ul. Zagórska 57 w Kielcach o powierzchni  108,00 m2 zlokalizowany na parterze budynku

– ścianę szczytową, południową, budynku przy ul. Chopina 17 w Kielcach z przeznaczeniem na namalowanie reklamy wielkopowierzchniowej.

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26, 25 – 344 Kielce, pokój nr 44 oraz pod nr tel. (41) 34  16  020  lub 510 490 764.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi specjalistycznej “Kompleksowa analiza modernizacji systemu ogrzewczego dla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględniająca wielowariantową analizę źródeł ciepła w audycie źródła ciepła, audyt energetyczny sieci ciepłowniczej i określenie zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 118 budynków.

Sezon grzewczy 2019/2020

Zakład Energetyki Cieplnej informuje, że z dniem 20.09.2019 r. rozpoczął się sezon grzewczy 2019/2020. Ponadto informujemy, że większość budynków KSM wyposażona jest w automatykę pogodową, która blokuje dopływ ciepła powyżej temperatury zewnętrznej 12 – 13° C. W efekcie tego pomimo rozpoczęcia sezonu grzewczego, na skutek występowania temperatur zewnętrznych w ciągu dnia powyżej 12° C, należy spodziewać się przerw w dostawie ciepła do poszczególnych budynków.