Przetarg nieograniczony – dostawa środków czystości –16.05.2023

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • Dostawę środków czystości dla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bliższych informacji udziela Dział Administracyjno – Gospodarczy Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kujawskiej 26 pok. 15 w godzinach od 8°° do 14°° – Tel. 41 34 16 290, 41 34 16 101.

Przetarg odbędzie się 16 maja 2023 r. – od godz. 11:00 – Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II Piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Komentarze są wyłączone.