Klub "Miniatura"

Osiedlowy Klub Kultury
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
“MINIATURA”

ul. Zagórska 65
25-344 Kielce
tel. 41 34-16-690
509 642 361
e-mail: miniatura@ksm.pl

Kierownik – Tomasz Kiek

Kadra:
Agnieszka Sabat – instruktor kulturalno wychowawczy
Karolina Zapała  – instruktor kulturalno wychowawczy
Piotr Wójcik – instruktor kulturalno wychowawczy
Patryk Miszczak – instruktor kulturalno wychowawczy

Godziny pracy klubu:
poniedziałki – piątki 8.oo – 20.oo

Osiedlowy Klub Kultury “MiNiATURA” powstał w 1971 roku jako jedna z pierwszych placówek społeczno- wychowawczych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Początkowo zaspokajał potrzeby społeczno-kulturalne starszych mieszkańców Osiedli Zagórska – Północ i Zagórska – Południe, później rozwinęły się sekcje i koła zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
Początkowo Klub mieścił się w bloku przy ulicy Spółdzielczej 5, w grudniu 2000 roku przeniósł się do samodzielnego budynku przy ulicy Zagórskiej 65.
OKK “MiNiATURA” organizuje zajęcia stałe i imprezy kulturalne. Działania te mają na celu zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży oraz rozwijanie talentów młodego pokolenia, jak również przedstawianie dorobku artystycznego w różnych dziedzinach dorosłych mieszkańców Osiedli KSM.
Klub współpracuje ze szkołami na osiedlach spółdzielczych, zwłaszcza w organizacji zajęć na rzecz dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki, wspólnej realizacji imprez plenerowych na osiedlu. Ponadto nawiązał współpracę z Dialogiem, Centrum Wolontariatu i Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

      Kierunki działalności społeczno-kulturalnej:

  • opiekuńczo- wychowawczy – organizacja zajęć stałych z różnych dziedzin kultury dla różnych grup wiekowych (w okresie I – VI, IX – XII) rozwijających różnorodne umiejętności, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich w ramach Nieobozowej Akcji Letniej i Nieobozowej Akcji Zimowej,
  • kulturalno -rozrywkowy – organizacja imprez otwartych dla różnych grup wiekowych w tym: okazjonalnych, wystawienniczych, towarzysko – tanecznych, prezentacyjnych, artystycznych i innych,
  • sportowo -rekreacyjny– organizacja zajęć o charakterze rekreacyjnym, organizacja zajęć i imprez cyklicznych (w okresie I – VI, IX – XII), w tym plenerowych.
Zapraszamy do udziału w naszych zajęciach.