W godzinach pracy administracji

Dziennik zgłoszeń AO “Zagórska – Północ” 41 34-16-700
Dziennik zgłoszeń AO “Zagórska – Południe” 41 34-16-560
Dziennik zgłoszeń AO “Sady” 41 34-16-520
Dziennik zgłoszeń AO “Sandomierskie” 41 34-16-760

Po godzinach pracy administracji

Telefon dyżurny41 34-16-800

W sezonie grzewczym

DZIENNIK ZGŁOSZEŃ O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH OGRZEWANIA

W dni pracujące od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU

– w godz. 7.00 – 15.00
tel. 41 34-15-540

– w godz. 15.00 – 22.00
tel. 503-918-688

– w godz. 19.00 do 7.00
tel. 505-102-808

Weekendy i święta całodobowo tel. 505-102-808

Numery alarmowe

Numer alarmowy112
Pogotowie ratunkowe999
Straż pożarna998
Policja997
Straż miejska986
Pogotowie gazowe992
Pogotowie energetyczne991
Pogotowie wodociągowe994
Pogotowie ciepłownicze993

ZGŁASZANIE AWARII

W ramach dyżuru pogotowia technicznego Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej usługi są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 1900 do godz. 700 rano dnia kolejnego oraz całodobowo w  soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

POGOTOWIE TECHNICZNE – tel. 505 102 808

Zakres prac wykonywanych nieodpłatnie przez pogotowie techniczne – elektryczne i wodno-kanalizacyjne obejmuje:

  • zabezpieczanie przecieków na częściach wspólnych instalacji wodociągowej tj. do zaworu odcinającego instalację w lokalu (wraz z zaworem),
  • usuwanie niedrożności, zatorów na instalacji kanalizacji sanitarnej (poziomy, piony) –  z wyłączeniem podejść odpływowych od urządzeń w lokalach (w gestii lokatora) – oraz usuwanie ich skutków  w budynkach,           
  • usuwanie awarii instalacji elektrycznych do licznika w instalacjach   niemodernizowanych oraz pionów instalacji elektrycznej do zabezpieczeń   wewnątrz lokalu (bez zabezpieczeń) w instalacjach po modernizacji,   zasilających lokale mieszkalne, użytkowe, części wspólne budynków, wymiana       bezpieczników topikowych na częściach wspólnych, załączanie bądź wymiana   wyłączników nadprądowych, wraz ze zgłaszaniem awarii do PGE, w przypadku   gdy dotyczy to dostawcy energii elektrycznej,
  • zabezpieczanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych i niezwłoczne zgłaszanie do Wodociągów  Kieleckich o konieczności ich usunięcia ,
  • zabezpieczanie awarii na przyłączach kanalizacyjnych – wezwanie w razie potrzeby WUKO z Wodociągów Kieleckich
  • zabezpieczanie awarii na sieciach kanalizacyjnych i niezwłoczne zgłaszanie do Wodociągów Kieleckich o konieczności ich usunięcia.
  •