W godzinach pracy administracji

Dziennik zgłoszeń AO “Zagórska – Północ” 41 34-16-700
Dziennik zgłoszeń AO “Zagórska – Południe” 41 34-16-560
Dziennik zgłoszeń AO “Sady” 41 34-16-520
Dziennik zgłoszeń AO “Sandomierskie” 41 34-16-760

Po godzinach pracy administracji

Telefon dyżurny 41 34-16-800

W sezonie grzewczym

DZIENNIK ZGŁOSZEŃ O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH OGRZEWANIA

W dni pracujące od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU

– w godz. 7.00 – 15.00
tel. 41 34-15-540

– w godz. 15.00 – 22.00
tel. 503-918-688

– w godz. 19.00 do 7.00
tel. 506-503-706

Weekendy i święta całodobowo tel. 506-503-706

Numery alarmowe

Numer alarmowy112
Pogotowie ratunkowe999
Straż pożarna998
Policja997
Straż miejska986
Pogotowie gazowe992
Pogotowie energetyczne991
Pogotowie wodociągowe994
Pogotowie ciepłownicze993

ZGŁASZANIE AWARII

W ramach dyżuru pogotowia technicznego Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej usługi są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 1900 do godz. 700 rano dnia kolejnego oraz całodobowo w  soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

 1. POGOTOWIE TECHNICZNE – ELEKTRYCZNE I WODNO-KANALIZACYJNE – tel. 793 699 995

Zakres prac wykonywanych nieodpłatnie obejmuje;

 • zabezpieczanie przecieków na częściach wspólnych instalacji wodociągowej tj. do zaworu odcinającego instalację w lokalu (wraz z zaworem),
 • usuwanie niedrożności, zatorów na instalacji kanalizacji sanitarnej (poziomy, piony) –  z wyłączeniem podejść odpływowych od urządzeń w lokalach (w gestii lokatora) – oraz usuwanie ich skutków  w budynkach,           
 • usuwanie awarii instalacji elektrycznych do licznika w instalacjach   niemodernizowanych oraz pionów instalacji elektrycznej do zabezpieczeń   wewnątrz lokalu (bez zabezpieczeń) w instalacjach po modernizacji,   zasilających lokale mieszkalne, użytkowe, części wspólne budynków, wymiana       bezpieczników topikowych na częściach wspólnych, załączanie bądź wymiana   wyłączników nadprądowych, wraz ze zgłaszaniem awarii do PGE, w przypadku   gdy dotyczy to dostawcy energii elektrycznej,
 • zabezpieczanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych i niezwłoczne zgłaszanie do Wodociągów  Kieleckich o konieczności ich usunięcia ,
 • zabezpieczanie awarii na przyłączach kanalizacyjnych – wezwanie w razie potrzeby WUKO z Wodociągów Kieleckich
 • zabezpieczanie awarii na sieciach kanalizacyjnych i niezwłoczne zgłaszanie do Wodociągów Kieleckich o konieczności ich usunięcia.
 1. POGOTOWIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

  od poniedziałku do piątku

  w godz. 7.00 – 15.00 tel. 41 34-15-540

  w godz. 15.00 – 22.00 tel. 503-918-688

  od godz. 15.00 – 7.00 oraz w weekendy i święta tel. 506-503-706

 2. POGOTOWIE DŹWIGOWE – tel. 502 682 333
 3. POGOTOWIE GAZOWE – tel. 602 275 159
 4. POGOTOWIE KOMINIARSKIE – tel. 512 286 549