Przetarg nieograniczony – ubezpiecznie mienia

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno – Eksploatacyjny i Dział Ekonomiczno – Finansowy KSM – Kielce, ul. Kujawska 26, pok. nr 44 i 31 – tel. (41) 34-16-030, tel. (41) 34-16-080 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2022 r. – od godz. 1000 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Przetargi nieograniczone – 25.10.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na:

  • I „Wykonanie remontu dociepleń elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych przy ul. Karłowicza 5, Sandomierskiej 160”
  • II „Dostawę miału węglowego do kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”

Przetargi odbędą się 25 października 2022 r. w siedzibie KSM ul. Kujawska 26 pok. nr 32. Pierwszy o godzinie 10:00, a kolejny o 11:00.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny Ksm – ul. Kujawska 26, p. nr 44 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony – lokal mieszkalny 26,70 m2 – ul. Wiosenna 2 m 35

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 26,70 m2, przy ul. Wiosennej 2 m 35 w Kielcach, położony na III piętrze, składający się z jednego pokoju kuchni widnej, łazienki, przedpokoju. Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne
o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Cena wywoławcza lokalu 185 000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 18.500,00 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348
i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej w terminie do 26.09.2022 r. (poniedziałek) do godz. 12 00 w biurze  Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno-Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 27.09.2022 r. o godz. 13 00  w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (sala konferencyjna – pokój  nr. 32 ).

Ze względu na konieczność ryzyka zakażenia COVID-19 każdego oferenta może reprezentować tylko jedna osoba. Administracja Osiedla przy ul. Wojewódzkiej 2 w Kielcach (tel. 41 341 65 30) udostępni klucze, co umożliwi obejrzenie lokalu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Kielcach ul. Kujawska 26  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy parkingu dla samochodów osobowych w nieruchomości przy ul. Nowowiejskiej 22-24 w Kielcach w osiedlu Sady.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny KSM – ul. Kujawska 26, pok. nr 44 w godzinach od 900 do 1300, tel. (41) 34-16-030.

W załączeniu przesyłamy materiały niezbędne do przygotowania oferty tj.: SIWZ, druk oferty, mapa.

Ofertę należy złożyć do dnia 30 września b.r. w siedzibie Spółdzielni w biurze obsługowym lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@ksm.pl.

Materiały przetargowe:

Przetarg nieograniczony 13.09.2022 r. (dostawa miału)

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Dostawę miału węglowego M II A, klasa jakościowa 23-18-065 w ilości 1000 ton do kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM, ul. Kujawska 26 w Kielcach, w godzinach od 8oo do 14oo  pod nr tel. 41 34 15 500 lub 41 34 15 590.

Przetarg odbędzie się 13 września 2022 r.od godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach w pok. 32 – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe: