Przetargi nieograniczone – 19.09.2023

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Dostawa materiałów hydraulicznych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Dostawa materiałów elektrycznych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 3. Dostawa materiałów ogólnobudowlanych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 4. Remont ocieplenia ściany szczytowej południowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym KSM przy ul. Szczecińskiej 3.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kujawskiej 26 pok. 44 w godzinach od 9°° do 13°° – Tel. 41 34 16 030.

Przetarg odbędzie się:

 1. 19 września 2023r. – od godz. 10.00,
 2. 19 września 2023r. – od godz. 11.00,
 3. 19 września 2023r. – od godz. 12.00,
 4. 19 września 2023r. – od godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II Pietro – sala konferencyjna.

Materiały przetargowe do pobrania:

Przetarg nieograniczony – 19.09.2023 (ZEC)

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie

“Montaż systemu telemetrii w węzłach cieplnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”

Przetarg odbędzie się 19 września 2023 r. o godzinie 13.00 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 w Kielcach pok. nr 32.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM – ul. Konarskiego 14 w Kielcach w godzinach od 8.oo do 14.oo pod nr tel. 41 34-15-500.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania:

Przetargi nieograniczone – 01.08.2023 (ZEC)

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na następujące zadania:

 • o godz. 10.00 na dostawę 35 m3 oleju opałowego do kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej 25 w Bielinach i ul. Ogrodowej 3 w Bodzentynie,
 • o godz. 11.00 na modernizację lub dostawę nowych wag taśmociągowych na kotłowniach WLM-I przy ul. Szczecińskiej 25 oraz WLM-II przy ul. Żniwnej 5 w Kielcach,
 • o godz. 12.00 na modernizację instalacji odpylania spalin kotłów WLM 5 na Kotłowni WLM-I przy ul. Szczecińskiej 25 w Kielcach.

Przetarg odbędzie się 01 sierpnia 2023 r. w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 w Kielcach pok. nr 32.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM – ul. Konarskiego 14 w Kielcach w godzinach od 8oo do 14oo pod nr tel. 41 34-15-500.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Materiały przetargowe do pobrania:

Przetarg nieograniczony – altany śmietnikowe –18.07.2023

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

 1. Roboty remontowo – budowlane altan śmietnikowych przy budynkach mieszkalnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Bliższych informacji udziela Dział Techniczno Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ul. Kujawskiej 26 pok. 44 w godzinach od 9°° do 13°° – Tel. 41 34 16 030.

Przetarg odbędzie się:

 • 18 lipca 2023 r.od godz. 1100,

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32  – II Pietro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Przetargi nieograniczone – altany śmietnikowe, ocieplenia ścian –30.05.2023

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na:

 1. Roboty remontowo – budowlane altan śmietnikowych przy budynkach mieszkalnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 2. Remont ocieplenia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z remontem dachu i remontem kominów w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno-Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kujawskiej 26 pok. 44 w godzinach od 9°° do 13°° – Tel. 41 34 16 030.

Przetargi odbędą się:

 1. 30 maja 2023 r. – od godz. 11:00,
 2. 30 maja 2023 r. – od godz. 12:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II Pietro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania:

Przetarg nieograniczony – dostawa środków czystości –16.05.2023

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na:

 • Dostawę środków czystości dla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bliższych informacji udziela Dział Administracyjno – Gospodarczy Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kujawskiej 26 pok. 15 w godzinach od 8°° do 14°° – Tel. 41 34 16 290, 41 34 16 101.

Przetarg odbędzie się 16 maja 2023 r. – od godz. 11:00 – Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II Piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Ogłoszenie o wynikach przetargów z dnia 20.04.2023 r.