Przetarg nieograniczony – dostawa środków czystości –16.05.2023

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • Dostawę środków czystości dla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bliższych informacji udziela Dział Administracyjno – Gospodarczy Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kujawskiej 26 pok. 15 w godzinach od 8°° do 14°° – Tel. 41 34 16 290, 41 34 16 101.

Przetarg odbędzie się 16 maja 2023 r. – od godz. 11:00 – Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II Piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Ustny przetarg nieograniczony – lokal mieszkalny 25,40 m2 – ul. Karłowicza 13 m 65 – 08.05.2023

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 25,40 m2, przy ul. Karłowicza 13 m 65 w Kielcach, położony na VII piętrze, składający się z jednego pokoju, kuchni ciemnej, łazienki, przedpokoju. Do udziału zaprasza się osoby fizyczne
i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych. Cena wywoławcza lokalu 155.000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 15.500 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej w terminie do 05.05.2023 (piątek) do godz. 12 00 w biurze Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 08.05.2023 r. o godz. 12 00 w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach. Ze względu na ryzyko zakażenia COVID-19 każdego oferenta może reprezentować tylko jedna osoba. Administracja Osiedla przy ul. Zagórskiej 42 w Kielcach (tel. 41 341 65 60) udostępni klucze, co umożliwi obejrzenie lokalu. Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.

Przetarg nieograniczony – wymiana wodomierzy – 20.04.2023

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • wymianę wodomierzy wyposażonych w radiowy system odczytu w technologii wireless m-bus na nowe z kontrolą fabryczną i przemontowaniem modułów radiowych zamontowanych obecnie na istniejących wodomierzach zlokalizowanych w lokalach mieszkalnych znajdujących się w Osiedlach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kujawskiej 26 pok. 43 w godzinach od 9°° do 13°° – Tel. (41) 34 16 030

Przetarg odbędzie się dnia 20 kwietnia 2023 r. – od godz. 12:00 – Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II Piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania:

Przetarg nieograniczony – malowanie klatek, wymiana drzwi – 20.04.2023

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz. 1100 odbędzie się przetarg nieograniczony na:

  • wykonanie robót remontowo – budowlanych polegających na malowaniu klatek schodowych oraz wymianie drzwi wewnętrznych w wiatrołapach budynków mieszkalnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W załączeniu Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla poszczególnych zadań.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kujawskiej 26 pok. 43 w godzinach od 9°° do 13°° – Tel. (41) 34 16 030

Przetarg odbędzie się dnia 20 kwietnia 2023 r. – od godz. 11:00 – Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II Piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały do pobrania:

Przetarg nieograniczony – remont instalacji elektr.– 20.04.2023

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • wykonanie remontów instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”

W załączeniu Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla poszczególnych zadań.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kujawskiej 26 pok. 43 w godzinach od 9°° do 13°° – Tel. (41) 34 16 020

Przetarg odbędzie się dnia 20 kwietnia 2023 r. – od godz. 10:00 – Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II Piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania:

Przetarg nieograniczony – roboty brukarskie – 04.04.2023

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

  • Drobne roboty brukarskie w osiedlach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, np. wykonanie drobnych robót remontowych nawierzchni ciągów pieszych , pieszo-jezdnych, parkingów, opasek budynków, schodów terenowych, podestów przy wejściach do klatek schodowych oraz po awariach sieci centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych itp., wraz z wykonaniem innych niezbędnych robót towarzyszących

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kujawskiej 26 pok. 43 w godzinach od 9°° do 13°° – Tel. 41 34 16 030.

Przetarg odbędzie się 04 kwietnia 2023 r. – od godz. 11:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II Pietro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony – lokal mieszkalny 37,10 m2 – ul. Zagórska 64 m 106 – 24.03.2023

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 37,10 m2, przy ul. Zagórskiej 64 m 106 w Kielcach, położony na X piętrze, składający się docelowo z dwóch pokoi, balkonu, kuchni ciemnej, łazienki, przedpokoju. W lokalu zostały wymienione instalacje wewnętrzne mediów. Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Cena wywoławcza lokalu 209 000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 21.000,00 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 oraz zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej w terminie do 23.03.2023 r. (czwartek) do godz. 12:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno-Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 24.03.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (sala konferencyjna – pokój nr. 32 ).

Ze względu na ryzyko zakażenia COVID-19 każdego oferenta może reprezentować tylko jedna osoba. Administracja Osiedla przy ul. Zagórskiej 42 w Kielcach (tel. 41 341 65 60) udostępni klucze, co umożliwi obejrzenie lokalu. Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.

Ustny przetarg nieograniczony – lokal mieszkalny 39,90 m2 – ul. Boh. Warszawy 11 m 36 – 24.03.2023

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 39,90 m2, przy ul. Boh. Warszawy 11 m 36 w Kielcach, położony na III piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni widnej, łazienki, przedpokoju. Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Cena wywoławcza lokalu 220 000,00  zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 22 000,00 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej w terminie do 23.03.2023 r. (czwartek) do  godz. 12 00  w biurze  Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno-Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 24.03.2023 r. o godz. 12 30 w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (sala konferencyjna – pokój nr. 32).

Ze względu na konieczność ryzyka zakażenia COVID-19 każdego oferenta może reprezentować tylko jedna osoba. Administracja Osiedla przy ul. Zagórskiej 42 w Kielcach (tel. 41 341 65 60) udostępni klucze, co umożliwi obejrzenie lokalu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.