Przetarg nieograniczony – 09.07.2024 – ZEC

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • Wymiana sieci cieplnej kanałowej na sieć preizolowaną DN 80 – DN65 pomiędzy budynkami przy ulicy Źródłowa nr 17a i nr 19 w Kielcach wraz z przyłączami sieci cieplnej do tych budynków.
  • Przebudowa komory ciepłowniczej na terenie kotłowni przy ul. Żniwna 5 w Kielcach.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM – ul. Konarskiego 14 w Kielcach w godzinach od 8.oo do 14.oo pod nr tel. 41 34-15-500

Przetarg odbędzie się 09 lipca 2024 r.o godz. 1000 . Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. nr 32 – II piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Przetarg nieograniczony – 09.07.2024 – poziomy gazowe

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty polegające na wymianie poziomów instalacji gazowej w podpiwniczeniach budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Osiedlach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno Eksploatacyjny KSM – ul. Kujawska 26 w Kielcach, pok. 43 w godzinach od 8oo do 13oo  – tel. 41 34-16-030.

Przetarg odbędzie się 09 lipca 2024 r.o godz. 1130 . Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. nr 32 – II piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny – 17,60m2 – ul. Karłowicza 15 m 75

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 17,60 m2, przy ul. Karłowicza 15 m 75 w Kielcach, położony na VIII piętrze, składający się z jednego pokoju, wnęki kuchennej, łazienki, przedpokoju. Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych. Cena wywoławcza lokalu 129 000  zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 13 000 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 w terminie do 05.07.2024 r. (piątek) do  godz. 12 00  i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej do godz. 15.00 w biurze  Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno-Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 08.07.2024 r. o godz. 9 00  w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (sala konferencyjna – pokój 32 na II piętrze). Administracja Osiedla „Zagórska-Południe” przy ul. Zagórskiej 42 w Kielcach udostępni klucze, co umożliwi obejrzenie lokalu –  (tel. 41 341 65 60).

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.

Przetarg nieograniczony – 04.07.2024 – ocieplenie ścian i remont dachów

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Remontu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków i remontu dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno Eksploatacyjny KSM – ul. Kujawska 26 w Kielcach, pok. 44 w godzinach od 7oo do 15oo  – tel. 41 34-16-030.

Przetarg odbędzie się 04 lipca 2024 r.o godz. 1000 . Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. nr 32 – II piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Przetarg nieograniczony – 20.06.2024 – wymiana oraz montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wymiana oraz montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania wraz z obsługą serwisową systemu indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych i usługowych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM – ul. Konarskiego 14 w Kielcach w godzinach od 8oo do 14oo  pod nr tel. 41 34-15-500.

Przetarg odbędzie się 20 czerwca 2024 r.o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach w pok. 32 – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Ogłoszenie o wynikach przetargów z dnia 28.05.2024 r.

Przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny – 26,70m2 – ul. Wiosenna 7 m 55

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 26,70 m2, przy ul. Wiosennej 7 m 55 w Kielcach, położony na III piętrze, składający się z pokoju, kuchni widnej, łazienki, przedpokoju. Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych. Cena wywoławcza lokalu 203.000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 20.300,00 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 w terminie do 17.06.2024 r. (poniedziałek) do godz. 12 00 i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej do godz. 15.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno-Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 18.06.2024 r. o godz. 9 00 w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach ( sala konferencyjna – pokój 32 na II piętrze). Administracja Osiedla „Sady” przy ul. Wojewódzkiej 2 w Kielcach udostępni klucze, co umożliwi obejrzenie lokalu – (tel. 41 341 65 20 lub 341 65 30).
Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.

Przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny – 25,80m2 – ul. Mazurska 68 m 94

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 25,80 m2, przy ul. Mazurskiej 68 m 94 w Kielcach, położony na III piętrze , składający się z pokoju, kuchni widnej, łazienki, przedpokoju. Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych. Cena wywoławcza lokalu 160.000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 16.000,00 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 w terminie do 04.06.2024 r. (wtorek) do godz. 12 00 i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej do godz. 15.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno-Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 05.06.2024 r. o godz. 10 00 w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach ( sala konferencyjna – pokój 32 na II piętrze). Administracja Osiedla „Zagórska-Północ” przy ul. L. Wawrzyńskiej 20 w Kielcach udostępni klucze, co umożliwi obejrzenie lokalu – (tel. 41 341 67 00).
Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.