Ustny przetarg nieograniczony – lokal mieszkalny 26,70 m2 – ul. Wiosenna 2 m 35

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 26,70 m2, przy ul. Wiosennej 2 m 35 w Kielcach, położony na III piętrze, składający się z jednego pokoju kuchni widnej, łazienki, przedpokoju. Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne
o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Cena wywoławcza lokalu 185 000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 18.500,00 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348
i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej w terminie do 26.09.2022 r. (poniedziałek) do godz. 12 00 w biurze  Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno-Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 27.09.2022 r. o godz. 13 00  w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (sala konferencyjna – pokój  nr. 32 ).

Ze względu na konieczność ryzyka zakażenia COVID-19 każdego oferenta może reprezentować tylko jedna osoba. Administracja Osiedla przy ul. Wojewódzkiej 2 w Kielcach (tel. 41 341 65 30) udostępni klucze, co umożliwi obejrzenie lokalu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.

Przetarg nieograniczony 13.09.2022 r. (dostawa miału)

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Dostawę miału węglowego M II A, klasa jakościowa 23-18-065 w ilości 1000 ton do kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM, ul. Kujawska 26 w Kielcach, w godzinach od 8oo do 14oo  pod nr tel. 41 34 15 500 lub 41 34 15 590.

Przetarg odbędzie się 13 września 2022 r.od godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach w pok. 32 – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Przetarg nieograniczony – 09.08.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza  przetarg nieograniczony na hałdowanie, nawęglanie i obsługa placu węglowego w kotłowniach:

WLM-I (15,40 MWt) 25-345 Kielce, ul. Szczecińska 25,

WLM-II (34,89 MWt) 25-419 Kielce, ul. Żniwna 5.

            Bliższych informacji udziela Techniczno – Eksploatacyjny KSM, – Kielce, ul. Kujawska26 , pok. nr 44  – tel. (41) 34-16-030,  w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetarg odbędzie się 09.08.2022 r.od godz. 1000   siedzibie Ksm – ul. Kujawska 26 pok. nr 32. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Przetarg nieograniczony – 09.08.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie remontu docieplenia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych  wraz z robotami towarzyszącymi podzielonymi na zadania:

Zadanie 1 – ul. Karłowicza 11,

Zadanie 2 – ul. Sandomierska 158.

Bliższych informacji udziela Techniczno – Eksploatacyjny KSM, – Kielce, ul. Kujawska 26 , pok. nr 44  – tel. (41) 34-16-030,  w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetarg odbędzie się 09.08.2022 r.od godz. 1000   siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Przetargi nieograniczone – 26.07.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na:

  • wykonanie remontu dachów i kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy  ul. Mazurskiej 64, ul. Zagórskiej 45, ul. Konarskiego 16.
  • dostawę 500 ton miału węglowego do kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Żniwnej 5 w Kielcach.

Bliższych informacji udziela Techniczno -Eksploatacyjny KSM, – Kielce, ul. Kujawska26 , pok. nr 44  – tel. (41) 34-16-030,  w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetargi odbędą się 26.07.2022 r.od godz. 1000   siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Materiały przetargowe:

Przetargi nieograniczone – 19.07.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetargi nieograniczone:

  • I Wykonanie wymiany poziomów instalacji gazowej w podpiwniczeniach budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Konarskiego 8, Konarskiego 10, Sandomierskiej 154 i Sandomierskiej 160 w Kielcach.
  • II Wymianę istniejących dwóch starych (suchych) pionów pożarowych na nowe nawodnione piony pożarowe w budynku mieszkalnym wysokim w Kielcach przy ul. Nowowiejskiej 15 w klatce V i VI.
  • III Wykonanie wymiany wodomierzy wyposażonych w radiowy system odczytu w technologii wireless M-BUS na nowe kontrolą fabryczną i przemontowaniem modułów radiowych zamontowanych obecnie na istniejących wodomierzach zlokalizowanych w lokach znajdujących się w zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno-Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ul. Kujawskiej 26 pok. 44 w godzinach od 9°° do 13°° – Tel. 41 34 16 050.

Przetargi odbędą  się 19 lipca 2022r.od godz. 900 .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe: