Zalogowanie się do strefy mieszkańca daje możliwość sprawdzenia stanu swojego salda wpłat oraz, w przypadku członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej dostępu do wszystkich treści.

Aby móc się zalogować należy udać się do biura KSM na ul. Kujawskiej 26 w Kielcach z dowodem osobistym i odebrać identyfikator oraz hasło.