Przetargi nieograniczone – altany śmietnikowe, ocieplenia ścian –30.05.2023

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na:

  1. Roboty remontowo – budowlane altan śmietnikowych przy budynkach mieszkalnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Remont ocieplenia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wraz z remontem dachu i remontem kominów w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno-Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kujawskiej 26 pok. 44 w godzinach od 9°° do 13°° – Tel. 41 34 16 030.

Przetargi odbędą się:

  1. 30 maja 2023 r. – od godz. 11:00,
  2. 30 maja 2023 r. – od godz. 12:30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II Pietro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania:

Komentarze są wyłączone.