Oferty pracy

1. Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje pracownika na stanowisko Konserwator wodno-kanalizacyjny (hydraulik)

Zakres wykonywanych czynności:

 • usuwanie usterek i awarii w zasobach Spółdzielni
 • konserwacja i naprawa instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

Kontakt pod numerem tel. 41 34-16-220. Oferty należy przesyłać na adres: kadry@ksm.pl

2. Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje pracownika na stanowisko INSPEKTORA NADZORU.

Wymagania:

 • Posiadanie uprawnień budowlanych w pełnym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • Praktyczna znajomość pakietu biurowego MS Office;
 • Umiejętność kosztorysowania robót w programie Norma;
 • Praktyka w zakresie remontów, utrzymania i modernizacji obiektów budowlanych;
 • Znajomość prawa budowlanego, ustaw, rozporządzeń związanych z utrzymaniem stanu technicznego obiektów budowlanych;
 • Umiejętność samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadań kontrolnych i remontowych

Kontakt pod numerem tel. 789-449-900. Oferty należy przesyłać na adres: kadry@ksm.pl

3. Zakład Energetyki Cieplnej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (ZEC-KSM) poszukuje pracownika na stanowisko Operator spychacza.

Zakres wykonywanych czynności:

 • obsługa spychacza gąsienicowego CAT-D5G, o masie 9,2 tony,
 • wykonywanie nim na placach Kotłowni ZEC-KSM przy ul. Szczecińskiej oraz Żniwnej w Kielcach wszelkich prac związanych:
  • z przemieszczaniem, hałdowaniem i nawęglaniem miału węglowego
  • z przemieszczaniem i hałdowaniem żużla

Kontakt pod numerem tel. 507-026-569. Oferty należy przesyłać na adres: kadry@ksm.pl

Komentarze są wyłączone.