Przetarg nieograniczony – 30.07.2024 – wymiana sieci cieplnej

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • Wymiana sieci cieplnej kanałowej na sieć preizolowaną DN 200 między budynkami przy ulicy Szczecińska 25 i Zagórska 72

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM – ul. Konarskiego 14 w Kielcach w godzinach od 8.oo do 14.oo pod nr tel. 41 34-15-500

Przetarg odbędzie się 30 lipca 2024 r.o godz. 1100 . Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. nr 32 – II piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Ogłoszenie o wynikach przetargów z dnia 09.07.2024 r.

Przetarg nieograniczony – 30.07.2024 – dostawa oleju opałowego

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • dostawę 35 m3 oleju opałowego do kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej 25 w Bielinach i ul. Ogrodowej 3 w Bodzentynie.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM – ul. Konarskiego 14 w Kielcach w godzinach od 8.oo do 14.oo pod nr tel. 41 34-15-500

Przetarg odbędzie się 30 lipca 2024 r.o godz. 1000 . Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. nr 32 – II piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny – 58,59m2 – ul. Nowowiejska 5 m 94

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 58,59 m2, przy ul. Nowowiejskiej 5 m 94 w Kielcach, położony na IX piętrze, składający się z 4 pokoi, kuchni widnej, łazienki, WC, przedpokoju. Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych. Cena wywoławcza lokalu 415 000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 41 500 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 w terminie do 08.07.2024 r. (poniedziałek) do  godz. 12 00  i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej do godz. 15.00 w biurze  Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno-Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 09.07.2024 r. o godz. 9 00  w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (sala konferencyjna – pokój 32 na II piętrze). Administracja Osiedla „Sady” przy ul. Wojewódzkiej 2 w Kielcach udostępni klucze, co umożliwi obejrzenie lokalu –  (tel. 41 341 65 20 lub 41 341 65 30).

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.