Ustny przetarg nieograniczony – lokal mieszkalny 37,10 m2 – ul. Zagórska 64 m 106 – 08.02.2023

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 37,10 m2, przy ul. Zagórskiej 64 m 106 w Kielcach, położony na X piętrze, składający się docelowo z dwóch pokoi, balkonu, kuchni ciemnej, łazienki, przedpokoju. W lokalu zostały wymienione instalacje wewnętrzne mediów. Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Cena wywoławcza lokalu 230 000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 23.000,00 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 oraz zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej w terminie do 07.02.2023 r. (wtorek) do godz. 12:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno-Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 08.02.2023 r. o godz. 12:30 w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (sala konferencyjna – pokój nr. 32 ).

Ze względu na ryzyko zakażenia COVID-19 każdego oferenta może reprezentować tylko jedna osoba. Administracja Osiedla przy ul. Zagórskiej 42 w Kielcach (tel. 41 341 65 60) udostępni klucze, co umożliwi obejrzenie lokalu. Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.

Ustny przetarg nieograniczony – lokal mieszkalny 39,90 m2 – ul. Boh. Warszawy 11 m 36 – 08.02.2023

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 39,90 m2, przy ul. Boh. Warszawy 11 m 36 w Kielcach, położony na III piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni widnej, łazienki, przedpokoju. Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Cena wywoławcza lokalu 238 000,00  zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 23 800,00 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej w terminie do 07.02.2023 r. (wtorek) do  godz. 12 00  w biurze  Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno-Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 08.02.2023 r. o godz. 12 00 w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (sala konferencyjna – pokój nr. 32).

Ze względu na konieczność ryzyka zakażenia COVID-19 każdego oferenta może reprezentować tylko jedna osoba. Administracja Osiedla przy ul. Zagórskiej 42 w Kielcach (tel. 41 341 65 60) udostępni klucze, co umożliwi obejrzenie lokalu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.