Ustny przetarg nieograniczony – lokal mieszkalny 39,90 m2 – ul. Boh. Warszawy 11 m 36

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 39,90 m2, przy ul. Boh. Warszawy 11 m 36 w Kielcach, położony na III piętrze, składający się z dwóch pokoi, kuchni widnej, łazienki, przedpokoju. Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Cena wywoławcza lokalu 270 000,00  zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 27 000,00 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej w terminie do 07.10.2022 r. (piątek) do  godz. 12 00  w biurze  Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno-Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 10.10.2022 r. o godz. 13 00  w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (sala konferencyjna – pokój nr. 32).

Ze względu na konieczność ryzyka zakażenia COVID-19 każdego oferenta może reprezentować tylko jedna osoba. Administracja Osiedla przy ul. Zagórskiej 42 w Kielcach (tel. 41 341 65 60) udostępni klucze, co umożliwi obejrzenie lokalu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Kielcach ul. Kujawska 26  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy parkingu dla samochodów osobowych w nieruchomości przy ul. Nowowiejskiej 22-24 w Kielcach w osiedlu Sady.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny KSM – ul. Kujawska 26, pok. nr 44 w godzinach od 900 do 1300, tel. (41) 34-16-030.

W załączeniu przesyłamy materiały niezbędne do przygotowania oferty tj.: SIWZ, druk oferty, mapa.

Ofertę należy złożyć do dnia 30 września b.r. w siedzibie Spółdzielni w biurze obsługowym lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@ksm.pl.

Materiały przetargowe: