Przetarg nieograniczony na roboty remontowo – budowlane brukarskie 07.05.2024

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • wykonanie robót remontowo – budowlanych brukarskich w osiedlach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno-Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kujawskiej 26 pok. 44 w godzinach od 7°° do 15°° – Tel. 41 34 16 030.

Przetarg odbędzie się 7 maja 2024 r.od godz. 930

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II Pietro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny – 37,55m2 – ul. Nowowiejska 5

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 37,55 m2, przy ul. Nowowiejskiej 5 m 132 w Kielcach, położony na parterze, składający się docelowo z dwóch pokoi, kuchni widnej, łazienki, przedpokoju. W ww. lokalu mieszkalnym zostały wymienione piony wodne i kanalizacyjne, stolarka okienna, drzwi wejściowe.
Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych. Cena wywoławcza lokalu 260.000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 26.000,00 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 w terminie do 13.05.2024 r. (poniedziałek) do  godz. 12 00  i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej do godz. 15.00 w biurze  Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno-Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 14.05.2024 r. o godz. 12 00  w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach ( sala konferencyjna – pokój 32 na II piętrze). Administracja Osiedla „Sady” przy ul. Wojewódzkiej 2 w Kielcach udostępni klucze, co umożliwi obejrzenie lokalu –  (tel. 41 341 65 30).Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.