Do wynajęcia

Kielecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia:

–  lokal użytkowy przy ul. Zagórskiej 57 w Kielcach o powierzchni  108,00m2 zlokalizowany na parterze budynku wielokondygnacyjnego.

– ścianę szczytową, południową, budynku przy ul.Chopina 17 w Kielcach z przeznaczeniem na namalowanie reklamy wielkopowierzchniowej.

Od dnia 01 lipca 2020r. do wynajęcia dostępne będą następujące lokale użytkowe:

– zlokalizowany w budynku przy ul.Romualda 3 o powierzchni 106,50m2   (po lokalu z wystrojem wnętrz).

– zlokalizowany w budynku przy ul.Pocieszka 17 o powierzchni 91,40m2    (po zakładzie krawieckim).

Od dnia 01 sierpnia 2020r. do wynajęcia dostępny będzie lokal użytkowy zlokalizowany na parterze budynku przy ul.Zagórskiej 60 o powierzchni 15,00m2 (po sklepie „1001 drobiazgów”).

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel. (41) 34 16 020 lub 510 490 764. 

Zamknięcie punktu obsługi kasowej “Monetia”

UWAGA

    W związku z nasilającym się rozprzestrzenianiem epidemii koronawirusa COVID-19, informujemy, iż biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Mieszkańców i Pracowników KSM, punkt obsługi kasowej „Monetia” został zamknięty

od dn. 14.04.2020 r.  do odwołania.

   Odsetki od należnych za miesiąc marzec, kwiecień i maj br. opłat za użytkowanie mieszkań nie będą naliczane, pod warunkiem uregulowania tych opłat najpóźniej do końca września br.

   Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją, wskazane jest dokonywanie opłat czynszowych przelewem bankowym.

   O terminie wznowienia możliwości dokonywania opłat zostaną Państwo poinformowani w drodze ogłoszenia zamieszczonego na naszej stronie internetowej i w budynku Spółdzielni.

ZARZĄD KSM 

Ogłoszenie – Place zabaw

ZAKAZ WSTĘPU!

Zarząd KSM informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników

wyłączone z użytku do odwołania

zostają zewnętrzne place zabaw, boiska  sportowe
i siłownie
, znajdujące się w zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZAKAZU
I NIEWCHODZENIE NA ICH TEREN !

U W A G A

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Państwa i pracowników,  od dnia 13.03.2020 roku do odwołania wstrzymane są przyjęcia interesantów we wszystkich jednostkach, w tym w Administracjach Osiedli i Zakładzie Energetyki Cieplnej. W budynku przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach będzie funkcjonował jedynie punkt podawczy, w którym będzie można załatwić tylko sprawy niecierpiące zwłoki. W innych sprawach zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy (kontakty wg załączonej listy). W celu usprawnienia procesu załatwiania spraw prosimy, aby w kierowanej do Spółdzielni korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej zawsze podawać numer telefonu lub adres e-mail do szybkiego kontaktu.

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa zamieszkiwania, gospodarze domowi zwiększą częstotliwość czynności związanych z utrzymaniem czystości w budynkach, zwłaszcza w częściach parterowych, windach i w wejściach do klatek schodowych, z zastosowaniem środków czystości o właściwościach odkażających.

Konserwatorzy Administracji Osiedli będą realizowali zlecenia polegające na usuwaniu awarii, bezpośrednio zagrażających zdrowiu, życiu lub mieniu.

Ze względu na brak możliwości dokonywania opłat czynszowych bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni, wskazane jest wnoszenie płatności przelewem bankowym – w przypadku braku takiej możliwości, informujemy, że odsetki od nieterminowych wpłat za miesiąc marzec 2020 roku nie będą naliczane.

Apelujemy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad sanitarnych. Informujemy o uruchomieniu Infolinii NFZ o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 – 190 – 590.

                                                                                                       ZARZĄD KSM