Darmowe czujniki czadu

OGŁOSZENIE

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że wszyscy chętni, zameldowani w Kielcach, mogą zgłaszać się po darmowe czujniki czadu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ulicy Studziennej 2. Wymogiem formalnym jest posiadanie ważnego dowodu osobistego.

Zainteresowani, proszeni są o wcześniejszy kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w celu sprawdzenia bieżącej dostępności urządzeń pod nr tel. 41 362-68-88 wew. 245 lub 246.

Głównym powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest czad, czyli tlenek węgla, który powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania paliw w warunkach niedostatku tlenu. Z tego względu urządzenie takie jak piecyk gazowy może w niesprzyjających warunkach być źródłem czadu.

Czad ma silne właściwości toksyczne. Jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku. Jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Objawy towarzyszące zatruciu czadem to m.in. bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie oraz przyspieszona czynność serca. Obecność czadu w pomieszczeniu pomoże wykryć czujnik, a prawidłowo zainstalowany może uratować życie. Emitując głośny sygnał dźwiękowy ostrzeże przed niebezpieczeństwem.

Lokal użytkowy do wynajęcia – ul. Pocieszka 17 (491,50 m2)

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Pocieszka 17 w Kielcach o powierzchni 491,50 m2 (w tym powierzchnia podstawowa 194,00 m2 plus powierzchnia dodatkowa 297,50 m2) zlokalizowany na pierwszym piętrze pawilonu handlowo-usługowego;

Dodatkowe informacje o warunkach najmu uzyskacie Państwo pod nr tel. (41) 34 16 020 lub 510 490 764.

Lokale do wynajęcia

Kielecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia:

– lokal użytkowy przy ul. Dalekiej 19 w Kielcach o powierzchni 131,70m2 zlokalizowany na parterze budynku wielokondygnacyjnego;

– dwa pomieszczenia wraz z korytarzem o łącznej powierzchni 30,30m2 przy ul. Konarskiego 14 w Kielcach zlokalizowany na pierwszym piętrze budynku ZEC;

– lokal użytkowy przy ul. Pocieszka 17 w Kielcach o powierzchni 491,50m2   (w tym powierzchnia podstawowa  194,00m2 plus powierzchnia dodatkowa 297,50m2) zlokalizowany na pierwszym piętrze pawilonu handlowo-usługowego;

– ścianę szczytową, południową, budynku przy ul.Chopina 17 w Kielcach z przeznaczeniem na namalowanie reklamy wielkopowierzchniowej.

Od 01 stycznia 2021r. do wynajęcia dostępne będą:

– lokal z przeznaczeniem na magazyn lub podobny przy ul. Zagórskiej 62  w Kielcach o powierzchni 84,30m2 zlokalizowany w piwnicy pawilonu handlowo-usługowego;

– pomieszczenie w budynku handlowo-usługowym przy ul. Wawrzyńskiej 20 w Kielcach o powierzchni 8,60m2;

– pomieszczenie o powierzchni 6,96 m2 na piętrze pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Wojewódzkiej 2 (po zakładzie krawieckim).

Od 01 marca 2021r. do wynajęcia dostępny będzie lokal użytkowy przy   ul. Źródłowej 17a w Kielcach o powierzchni 146,20m2 zlokalizowany na parterze budynku usługowo-mieszkalnym.

Dodatkowe informacje o warunkach najmu uzyskacie Państwo pod nr tel. (41) 34 16 020 lub 510 490 764. 

Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 57 m2 – ul. Konarskiego 14

Kielecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o wysokim standardzie, zlokalizowany na pierwszym piętrze monitorowanego budynku Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul.Konarskiego 14 o powierzchni 57,00m2 (2 pomieszczenia użytkowe  + zaplecze kuchenne). Oczekiwana min. stawka czynszu to 20,00 zł netto/m2+media.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na wynajęcie powyższego lokalu użytkowego w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26  w Kielcach.

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel. (41) 34 16 020 lub 510 490 764.

Wstrzymanie przyjmowania interesantów w jednostkach KSM

Szanowni Państwo,

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, w sytuacji nagłego i dynamicznego wzrostu zakażeń koronawirusem w kraju i na terenie Miasta Kielce, Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął decyzję

o wstrzymaniu przyjmowania interesantów

w jednostkach organizacyjnych Spółdzielni.

Osobiście można w nich załatwiać jedynie sprawy niecierpiące zwłoki, wymagające osobistego kontaktu z pracownikami Spółdzielni, po uprzednim kontakcie telefonicznym i umówieniu wizyty, w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie, pod warunkiem poddania się obowiązkowemu pomiarowi temperatury, dezynfekcji rąk, posiadania założonej maseczki ochronnej lub przyłbicy ochronnej przez cały czas przebywania na terenie obiektu oraz złożenia oświadczenia dotyczącego zagrożeń epidemiologicznych.

W pozostałych sytuacjach, niewymagających natychmiastowej interwencji lub osobistego kontaktu z pracownikami, uprzejmie prosimy, aby

sprawy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej.

W celu usprawnienia procesu załatwiania spraw, w kierowanej do Spółdzielni korespondencji prosimy podawać swój numer telefonu lub adres e-mail do szybkiego kontaktu.

Informujemy także, że wprowadzony został obowiązek poddawania 24 – godzinnej kwarantannie korespondencji wpływającej do Spółdzielni.

W lokalach mieszkalnych wykonywane będą jedynie pilne prace polegające na usuwaniu awarii lub dokonywaniu napraw niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz podstawowych potrzeb bytowych osób w nich zamieszkujących.

Przy zgłaszaniu ww. przypadków należy bezwzględnie poinformować pracowników przyjmujących zgłoszenie, czy osoby zamieszkujące w lokalu nie przebywają na obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji.

Ponadto, przed przystąpieniem do wykonywania robót w mieszkaniu przez pracownika Spółdzielni, zostaniecie Państwo poproszeni o obowiązkowe złożenie pisemnego oświadczenia dotyczącego zagrożeń epidemiologicznych.

Prosimy, aby przed wizytą pracownika Spółdzielni w Państwa mieszkaniu:

 • przewietrzyć (w miarę możliwości) lokal, nie zaleca się używania
  w tym czasie klimatyzacji,
 • zdezynfekować klamki drzwi wejściowych i w lokalu,
 • przestrzegać zasady bezpiecznej odległości (1,5 m) pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu, w którym praca jest wykonywana,
 • stosować w trakcie wizyty pracownika środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa).
 • jeżeli w lokalu przebywają osoby będące w trakcie izolacji lub kwarantanny (gdy konieczność wykonania usługi jest podyktowana ochroną zdrowia lub życia czy też mienia przed niepowetowaną stratą), należy spowodować, aby osoby, które są poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji przeszły do pomieszczenia, do którego pracownik Spółdzielni nie będzie zmuszony wchodzić.

Pracownicy Spółdzielni usuwający awarie lub dokonujący niezbędnych napraw, w zależności od potrzeb, będą wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej.

Przez cały okres trwania epidemii dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko zakażenia wśród mieszkańców. Dlatego systematycznie myjemy i odkażamy powierzchnie, z którymi macie Państwo najczęstszy kontakt: klamki do drzwi wejściowych i wind, przyciski domofonów i w kabinach dźwigowych, poręcze schodów, pokrywy pojemników na odpady i zamknięcia altan, itp.

Wprowadzone powyżej środki bezpieczeństwa mają na celu ograniczenie transmisji koronawirusa i zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom Spółdzielni.

W tej trudnej sytuacji dla nas wszystkich, uprzejmie prosimy o Państwa cierpliwość i wyrozumiałość. Zarówno podjęte dotychczas jak i kolejne środki ostrożności, czy też braki kadrowe, z którymi już teraz boryka się Spółdzielnia, mogą wpłynąć na opóźnienia lub wydłużenie toku załatwianych spraw. Pragniemy zapewnić, że Spółdzielnia pracuje i cały czas realizuje swoje obowiązki. Zarówno Zarząd, jak i pracownicy, pomimo trudności, dokładają wszelkich starań, abyśmy wspólnie, bezpiecznie przetrwali okres pandemii.

                                                                           ZARZĄD KSM

Kontakt do poszczególnych jednostek KSM

Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków KSM

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z nagłym zaostrzeniem epidemii COVID-19 na terenie kraju i Miasta Kielce, w trosceo zdrowie i bezpieczeństwo Członków Spółdzielni, na posiedzeniu w dniu 15 października 2020 roku podjął decyzję o

ODWOŁANIU

mającego się odbyć w dniach: 22, 23, 28, 29 października 2020 roku 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KSM.

Informujemy ponadto, że zważywszy na treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020  r., poz. 1758) – §28 ust. 9 oraz  ogłoszone w dniu 15 października 2020 roku przez Rząd RP kolejne obostrzenia w czerwonej strefie, w której Miasto Kielce będzie pozostawać od dn. 17.10.2020 roku,

ZAKAZANE JEST ORGANIZOWANIE IMPREZ, SPOTKAŃ, ZEBRAŃ

poczynając od dnia 19 października br., co jest równoznaczne z brakiem możliwości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków KSM.   

ZARZĄD KSM         

Zgłaszanie awarii w ramach dyżuru pogotowia technicznego KSM

ZGŁASZANIE AWARII

W ramach dyżuru pogotowia technicznego Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej usługi są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 1900 do godz. 700 rano dnia kolejnego oraz całodobowo w  soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

 1. POGOTOWIE TECHNICZNE – ELEKTRYCZNE I WODNO-KANALIZACYJNE – tel. 502 314 171

Zakres prac wykonywanych nieodpłatnie obejmuje:

 • zabezpieczanie przecieków na częściach wspólnych instalacji wodociągowej tj. do zaworu odcinającego instalację w lokalu (wraz z zaworem),
 • usuwanie niedrożności, zatorów na instalacji kanalizacji sanitarnej (poziomy, piony) –  z wyłączeniem podejść odpływowych od urządzeń w lokalach (w gestii lokatora) – oraz usuwanie ich skutków  w budynkach,
 • usuwanie awarii instalacji elektrycznych do licznika w instalacjach niemodernizowanych oraz pionów instalacji elektrycznej do zabezpieczeń   wewnątrz lokalu (bez zabezpieczeń) w instalacjach po modernizacji,   zasilających lokale mieszkalne, użytkowe, części wspólne budynków, wymiana       bezpieczników topikowych na częściach wspólnych, załączanie bądź wymiana   wyłączników nadprądowych, wraz ze zgłaszaniem awarii do PGE, w przypadku  gdy dotyczy to dostawcy energii elektrycznej,
 • zabezpieczanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych i niezwłoczne zgłaszanie do    Wodociągów  Kieleckich o konieczności ich usunięcia ,
 • zabezpieczanie awarii na przyłączach kanalizacyjnych – wezwanie w razie potrzeby WUKO z Wodociągów Kieleckich
 • zabezpieczanie awarii na sieciach kanalizacyjnych i niezwłoczne zgłaszanie do Wodociągów  Kieleckich o konieczności ich usunięcia.
 1. POGOTOWIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA – tel. 41 34 15 580
 2. POGOTOWIE DŹWIGOWE – tel. 502 682 333
 3. POGOTOWIE GAZOWE – tel. 602 275 159
 4. POGOTOWIE KOMINIARSKIE :
  • os. Zagórska Północ i Zagórska Południe – tel. 604 470 433
  • os. Sady – tel. 784 055 689
  • os. Sandomierskie – tel. 600 243 108