Wstrzymanie przyjmowania interesantów w jednostkach KSM

Szanowni Państwo,

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, w sytuacji nagłego i dynamicznego wzrostu zakażeń koronawirusem w kraju i na terenie Miasta Kielce, Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął decyzję

o wstrzymaniu przyjmowania interesantów

w jednostkach organizacyjnych Spółdzielni.

Osobiście można w nich załatwiać jedynie sprawy niecierpiące zwłoki, wymagające osobistego kontaktu z pracownikami Spółdzielni, po uprzednim kontakcie telefonicznym i umówieniu wizyty, w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie, pod warunkiem poddania się obowiązkowemu pomiarowi temperatury, dezynfekcji rąk, posiadania założonej maseczki ochronnej lub przyłbicy ochronnej przez cały czas przebywania na terenie obiektu oraz złożenia oświadczenia dotyczącego zagrożeń epidemiologicznych.

W pozostałych sytuacjach, niewymagających natychmiastowej interwencji lub osobistego kontaktu z pracownikami, uprzejmie prosimy, aby

sprawy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej.

W celu usprawnienia procesu załatwiania spraw, w kierowanej do Spółdzielni korespondencji prosimy podawać swój numer telefonu lub adres e-mail do szybkiego kontaktu.

Informujemy także, że wprowadzony został obowiązek poddawania 24 – godzinnej kwarantannie korespondencji wpływającej do Spółdzielni.

W lokalach mieszkalnych wykonywane będą jedynie pilne prace polegające na usuwaniu awarii lub dokonywaniu napraw niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz podstawowych potrzeb bytowych osób w nich zamieszkujących.

Przy zgłaszaniu ww. przypadków należy bezwzględnie poinformować pracowników przyjmujących zgłoszenie, czy osoby zamieszkujące w lokalu nie przebywają na obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji.

Ponadto, przed przystąpieniem do wykonywania robót w mieszkaniu przez pracownika Spółdzielni, zostaniecie Państwo poproszeni o obowiązkowe złożenie pisemnego oświadczenia dotyczącego zagrożeń epidemiologicznych.

Prosimy, aby przed wizytą pracownika Spółdzielni w Państwa mieszkaniu:

 • przewietrzyć (w miarę możliwości) lokal, nie zaleca się używania
  w tym czasie klimatyzacji,
 • zdezynfekować klamki drzwi wejściowych i w lokalu,
 • przestrzegać zasady bezpiecznej odległości (1,5 m) pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu, w którym praca jest wykonywana,
 • stosować w trakcie wizyty pracownika środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa).
 • jeżeli w lokalu przebywają osoby będące w trakcie izolacji lub kwarantanny (gdy konieczność wykonania usługi jest podyktowana ochroną zdrowia lub życia czy też mienia przed niepowetowaną stratą), należy spowodować, aby osoby, które są poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji przeszły do pomieszczenia, do którego pracownik Spółdzielni nie będzie zmuszony wchodzić.

Pracownicy Spółdzielni usuwający awarie lub dokonujący niezbędnych napraw, w zależności od potrzeb, będą wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej.

Przez cały okres trwania epidemii dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko zakażenia wśród mieszkańców. Dlatego systematycznie myjemy i odkażamy powierzchnie, z którymi macie Państwo najczęstszy kontakt: klamki do drzwi wejściowych i wind, przyciski domofonów i w kabinach dźwigowych, poręcze schodów, pokrywy pojemników na odpady i zamknięcia altan, itp.

Wprowadzone powyżej środki bezpieczeństwa mają na celu ograniczenie transmisji koronawirusa i zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom Spółdzielni.

W tej trudnej sytuacji dla nas wszystkich, uprzejmie prosimy o Państwa cierpliwość i wyrozumiałość. Zarówno podjęte dotychczas jak i kolejne środki ostrożności, czy też braki kadrowe, z którymi już teraz boryka się Spółdzielnia, mogą wpłynąć na opóźnienia lub wydłużenie toku załatwianych spraw. Pragniemy zapewnić, że Spółdzielnia pracuje i cały czas realizuje swoje obowiązki. Zarówno Zarząd, jak i pracownicy, pomimo trudności, dokładają wszelkich starań, abyśmy wspólnie, bezpiecznie przetrwali okres pandemii.

                                                                           ZARZĄD KSM

Kontakt do poszczególnych jednostek KSM

Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków KSM

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z nagłym zaostrzeniem epidemii COVID-19 na terenie kraju i Miasta Kielce, w trosceo zdrowie i bezpieczeństwo Członków Spółdzielni, na posiedzeniu w dniu 15 października 2020 roku podjął decyzję o

ODWOŁANIU

mającego się odbyć w dniach: 22, 23, 28, 29 października 2020 roku 

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KSM.

Informujemy ponadto, że zważywszy na treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020  r., poz. 1758) – §28 ust. 9 oraz  ogłoszone w dniu 15 października 2020 roku przez Rząd RP kolejne obostrzenia w czerwonej strefie, w której Miasto Kielce będzie pozostawać od dn. 17.10.2020 roku,

ZAKAZANE JEST ORGANIZOWANIE IMPREZ, SPOTKAŃ, ZEBRAŃ

poczynając od dnia 19 października br., co jest równoznaczne z brakiem możliwości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków KSM.   

ZARZĄD KSM         

Zgłaszanie awarii w ramach dyżuru pogotowia technicznego KSM

ZGŁASZANIE AWARII

W ramach dyżuru pogotowia technicznego Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej usługi są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 1900 do godz. 700 rano dnia kolejnego oraz całodobowo w  soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

 1. POGOTOWIE TECHNICZNE – ELEKTRYCZNE I WODNO-KANALIZACYJNE – tel. 502 314 171

Zakres prac wykonywanych nieodpłatnie obejmuje:

 • zabezpieczanie przecieków na częściach wspólnych instalacji wodociągowej tj. do zaworu odcinającego instalację w lokalu (wraz z zaworem),
 • usuwanie niedrożności, zatorów na instalacji kanalizacji sanitarnej (poziomy, piony) –  z wyłączeniem podejść odpływowych od urządzeń w lokalach (w gestii lokatora) – oraz usuwanie ich skutków  w budynkach,
 • usuwanie awarii instalacji elektrycznych do licznika w instalacjach niemodernizowanych oraz pionów instalacji elektrycznej do zabezpieczeń   wewnątrz lokalu (bez zabezpieczeń) w instalacjach po modernizacji,   zasilających lokale mieszkalne, użytkowe, części wspólne budynków, wymiana       bezpieczników topikowych na częściach wspólnych, załączanie bądź wymiana   wyłączników nadprądowych, wraz ze zgłaszaniem awarii do PGE, w przypadku  gdy dotyczy to dostawcy energii elektrycznej,
 • zabezpieczanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych i niezwłoczne zgłaszanie do    Wodociągów  Kieleckich o konieczności ich usunięcia ,
 • zabezpieczanie awarii na przyłączach kanalizacyjnych – wezwanie w razie potrzeby WUKO z Wodociągów Kieleckich
 • zabezpieczanie awarii na sieciach kanalizacyjnych i niezwłoczne zgłaszanie do Wodociągów  Kieleckich o konieczności ich usunięcia.
 1. POGOTOWIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA – tel. 41 34 15 580
 2. POGOTOWIE DŹWIGOWE – tel. 502 682 333
 3. POGOTOWIE GAZOWE – tel. 602 275 159
 4. POGOTOWIE KOMINIARSKIE :
  • os. Zagórska Północ i Zagórska Południe – tel. 604 470 433
  • os. Sady – tel. 784 055 689
  • os. Sandomierskie – tel. 600 243 108

Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 106,50 m2 – ul. Romualda 3

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 106,50 m2, zlokalizowany na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Romualda 3 w Kielcach. Lokal posiada część sprzedażową reprezentacyjną z dużą witryną oraz dobrze doświetlone zaplecze, jak również część socjalną oraz schowek i wc.  

Zapraszamy Państwa do składania ofert najmu w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach lub drogą e-mailową  na adres sekretariat@ksm.pl. W ofercie prosimy określić rodzaj działalności oraz zaproponować wysokość stawki za czynsz (minimalna stawka to 12,50zł netto/m-c + opłaty za media). Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel. 41/ 341 60 20 lub 510 490 764. Aby obejrzeć lokal, prosimy o kontakt z pracownikiem Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod nr tel. 41/ 341 67 50, 341 67 60,  341 67 70.

Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 57 m2 – ul. Konarskiego 14

Kielecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o wysokim standardzie, zlokalizowany na pierwszym piętrze monitorowanego budynku Zakładu Energetyki Cieplnej przy ul.Konarskiego 14 o powierzchni 57,00m2 (2 pomieszczenia użytkowe  + zaplecze kuchenne). Oczekiwana min. stawka czynszu to 20,00 zł netto/m2+media.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na wynajęcie powyższego lokalu użytkowego w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26  w Kielcach.

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel. (41) 34 16 020 lub 510 490 764.

Do wynajęcia – lokal użytkowy 108 m2, – ściana szczytowa

Kielecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa informuje, że posiada do wynajęcia:

–  lokal użytkowy przy ul. Zagórskiej 57 w Kielcach o powierzchni  108,00m2 zlokalizowany na parterze budynku wielokondygnacyjnego.

– ścianę szczytową, południową, budynku przy ul.Chopina 17 w Kielcach z przeznaczeniem na namalowanie reklamy wielkopowierzchniowej.

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo pod nr tel. (41) 34 16 020 lub 510 490 764. 

Dyżur Radcy prawnego przeznaczony dla Mieszkańców KSM

Szanowni Państwo

Informujemy, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 16:30 do 18:30 w siedzibie Biura Zarządu KSM przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (pokój nr 26 na II piętrze) będzie odbywał się dyżur Radcy prawnego, przeznaczony dla Mieszkańców Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne (nr tel. 41 34 16 200) lub mailowe (sekretariat@ksm.pl) przekazanie do Sekretariatu Spółdzielni informacji o planowanym zgłoszeniu się Państwa na dyżur najpóźniej do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym jego pełnienie oraz podanie tematyki sprawy, która będzie omawiana z Radcą prawnym.

Zarząd Spółdzielni