UWAGA! Informacja o przełożeniu terminów przetargów

UWAGA !

W związku z rosnącym zagrożeniem oraz wprowadzeniem w kraju stanu epidemii Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że  termin otwarcia ofert dotyczących przetargów na :

  1. remont posadzki parkietowej (cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie) w sali dużej klubu „Polonez” przy ul. Pocieszka 17
  2. wykonanie monitoringu wizyjnego w kotłowniach ZEC KSM przy ul. Szczecińskiej 25 i Żniwnej 5 w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”
  3. wymianę dźwigów osobowych w budynkach wielorodzinnych wysokich zlokalizowanych przy ul. Szczecińskiej 17 – II kl. sch.; Nowowiejskiej 22 – V kl. sch.; Romualda 2 – I kl. sch.
  4. remont ocieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dalekiej 3.

zostaje przełożony.

O nowej dacie otwarcia ofert poinformujemy na naszej stronie najpóźniej  7 dni przed wyznaczonym terminem.

Ogłoszenie – Place zabaw

ZAKAZ WSTĘPU!

Zarząd KSM informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników

wyłączone z użytku do odwołania

zostają zewnętrzne place zabaw, boiska  sportowe
i siłownie
, znajdujące się w zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZAKAZU
I NIEWCHODZENIE NA ICH TEREN !

U W A G A

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Państwa i pracowników,  od dnia 13.03.2020 roku do odwołania wstrzymane są przyjęcia interesantów we wszystkich jednostkach, w tym w Administracjach Osiedli i Zakładzie Energetyki Cieplnej. W budynku przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach będzie funkcjonował jedynie punkt podawczy, w którym będzie można załatwić tylko sprawy niecierpiące zwłoki. W innych sprawach zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy (kontakty wg załączonej listy). W celu usprawnienia procesu załatwiania spraw prosimy, aby w kierowanej do Spółdzielni korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej zawsze podawać numer telefonu lub adres e-mail do szybkiego kontaktu.

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa zamieszkiwania, gospodarze domowi zwiększą częstotliwość czynności związanych z utrzymaniem czystości w budynkach, zwłaszcza w częściach parterowych, windach i w wejściach do klatek schodowych, z zastosowaniem środków czystości o właściwościach odkażających.

Konserwatorzy Administracji Osiedli będą realizowali zlecenia polegające na usuwaniu awarii, bezpośrednio zagrażających zdrowiu, życiu lub mieniu.

Ze względu na brak możliwości dokonywania opłat czynszowych bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni, wskazane jest wnoszenie płatności przelewem bankowym – w przypadku braku takiej możliwości, informujemy, że odsetki od nieterminowych wpłat za miesiąc marzec 2020 roku nie będą naliczane.

Apelujemy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad sanitarnych. Informujemy o uruchomieniu Infolinii NFZ o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 – 190 – 590.

                                                                                                       ZARZĄD KSM

Ogłoszenie o wynikach przetargu

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej KSM wybrana została oferta UNIQA TU S.A. Biuro w Kielcach: ubezpieczenia majątkowe i OC oraz ubezpieczenia komunikacyjne w wariancie II t.j. z sumą ubezpieczenia 1 000 000,00 zł, składka płatna w czterech równych ratach proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia – wysokość składki 272 784,00 zł.

Do wynajęcia

Kielecka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa informuje, że od 01 stycznia 2020r. będzie posiadała do wynajęcia:

–  lokal użytkowy przy ul. Zagórska 57 w Kielcach o powierzchni  108,00 m2 zlokalizowany na parterze budynku

– ścianę szczytową, południową, budynku przy ul. Chopina 17 w Kielcach z przeznaczeniem na namalowanie reklamy wielkopowierzchniowej.

Dodatkowe informacje o warunkach najmu lokalu uzyskacie Państwo w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26, 25 – 344 Kielce, pokój nr 44 oraz pod nr tel. (41) 34  16  020  lub 510 490 764.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi specjalistycznej “Kompleksowa analiza modernizacji systemu ogrzewczego dla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględniająca wielowariantową analizę źródeł ciepła w audycie źródła ciepła, audyt energetyczny sieci ciepłowniczej i określenie zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 118 budynków.