Poniżej publikujemy druki wniosków, które członkowie Sp-ni lub osoby, które nabyły lokal mieszkalny (garaż) w zasobach tut. Spółdzielni mogą wykorzystać, celem załatwienia zgłaszanych do Spółdzielni spraw.
Z wnioskami zapraszamy zainteresowanych do Punktu Informacyjno – Obsługowego (pokój nr 12 na parterze) w biurze Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, gdzie uzyskają Państwo rzeczową informację o sposobie załatwienia wniesionej sprawy.