Poniżej publikujemy druki wniosków, które umożliwiają uzyskanie przez członków Sp-ni wymaganych zaświadczeń oraz umożliwiają załatwienie spraw między innymi związanych z nabyciem lokalu mieszkalnego (garażu) w zasobach tut. Spółdzielni.
Z wnioskami zapraszamy zainteresowanych do Punktu Informacyjno – Podawczego (pokój nr 11 na parterze) w biurze Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, gdzie uzyskają Państwo rzeczową informację o sposobie załatwienia wniesionej sprawy.