Poniżej publikujemy druki wniosków, które umożliwiają uzyskanie przez członków Sp-ni wymaganych zaświadczeń oraz umożliwiają załatwienie spraw między innymi związanych z nabyciem lokalu mieszkalnego (garażu) w zasobach tut. Spółdzielni.

Z wnioskami zapraszamy zainteresowanych do Punktu Informacyjno – Podawczego w biurze Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, gdzie uzyskają Państwo rzeczową informację o sposobie załatwienia wniesionej sprawy.