Klub "Polonez"

Osiedlowy Klub Kultury
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
“POLONEZ”

ul. Pocieszka 17
25-519 Kielce
tel. 41/3416670, kom. 509642417
e-mail: polonez@ksm.pl

Kierownik – Tomasz Kiek

Kadra – Monika Gozdek-Płusa, Marcelina Bidzińska, Patryk Miszczak

Godziny pracy klubu:
poniedziałki – piątki 8.oo – 20.oo 

Osiedlowy Klub Kultury POLONEZ powstał w 1980 roku jako druga placówka społeczno-wychowawcza Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Celem jej powstania było zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców osiedla “Sady”.
Klub prowadzi działalność skierowaną do wszystkich grup wiekowych mieszkańców i zapewnia im udział w stałych formach pracy oraz imprezach kulturalnych. Dbamy o profesjonalne prowadzenie zajęć w kołach i sekcjach tak aby mieszkańcy mogli rozwijać swoje zainteresowania w pełni w miłej i pogodnej atmosferze.

        Podstawowe kierunki działania placówki:

  • działalność opiekuńczo wychowawcza – skierowana głównie do dzieci, którym zapewniamy opiekę w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
  • działalność kulturalno – rozrywkowa – organizowanie imprez skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • działalność sportowo – rekreacyjna – stałe zajęcia gimnastyczne (aerobik, hatha-joga, callanetics, gimnastyka dla osób starszych, rajdy piesze, wycieczki autokarowe, festyny osiedlowe).
Zapraszamy do udziału w naszych zajęciach.

Informacje na temat działalności  klubu można uzyskać w godzinach od 9 – 15.