Rada Nadzorcza Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

kadencja 2021 – 2024

 

Prezydium RN:

 • Tomasz Guzik – Przewodniczący RN
 • Piotr Muszyński – Zastępca Przewodniczącego RN
 • Alina Bunzel – Sekretarz RN
 • Katarzyna Kozłowska-Surowiec – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Zdzisław Wójtowicz – Przewodniczący Komisji GZM
 • Karina Harasimowicz – Przewodnicząca Komisji Samorządowo-Mieszkaniowej
 • Agnieszka Gawęda – Przewodnicząca Komisji Statutowo-Regulaminowej

Członkowie RN:

 • Barbara Staniec
 • Małgorzata Sobkowicz
 • Grażyna Ludwinek
 • Izabela Oleś
 • Krzysztof Sabat
 • Patrycja Iwańska
 • Grażyna Młudzińska
 • Sebastian Sarnat
 • Wioleta Wnuk
 • Irena Bąk