Rada Nadzorcza Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

kadencja 2017 – 2020

W dniu 28.06.2017 r., na pierwszym posiedzeniu zwołanym w trybie określonym w § 88 ust. 7 Statutu Spółdzielni ukonstytuowała się Rada Nadzorcza KSM na kadencję 2017 – 2020, której prezydium wygląda następująco:

 • Ryszard Piotrowski – Przewodniczący RN
 • Andrzej Bujak – Zastępca Przewodniczącego
 • Andrzej Marzec – Sekretarz RN
Członkowie Rady Nadzorczej:
 • Janina Łucak
 • Władysław Boberek
 • Barbara Ołtarzewska
 • Zdzisława Brożek
 • Stanisław Lis
 • Barbara Pawełek
 • Krzysztof Brzoza
 • Andrzej Kępczyński
 • Marek Banasik
 • Ryszard Baran
 • Maria Panajotow
 • Jarosław Soboń
 • Robert Pokrzepa
 • Anna Komorowska