Rada Nadzorcza Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

kadencja 2017 – 2020

W dniu 28.06.2017 r., na pierwszym posiedzeniu zwołanym w trybie określonym w § 88 ust. 7 Statutu Spółdzielni ukonstytuowała się Rada Nadzorcza KSM na kadencję 2017 – 2020, której prezydium wygląda następująco:

  • Ryszard Piotrowski – Przewodniczący RN
  • Andrzej Bujak – Zastępca Przewodniczącego
  • Andrzej Marzec – Sekretarz RN