Zakład Energetyki Cieplnej

Biuro: Kielce, ul.Konarskiego 14
Email: biuro.zec@ksm.pl

DZIENNIK ZGŁOSZEŃ:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00   

506-503-706
41 34-15-540
41 34-15-580

41 34-16-340 telefon dyżurny po godzinach pracy ZEC

Telefony:

Biuro ZEC41 34-15-500 (chwilowo nieczyny)
Dyrekcja ZEC41 34-15-590 (chwilowo nieczyny)
Kotłownia “Żniwna”41 34-16-340
Kotłownia “Szczecińska”41 34-16-820
Telefon dyżurny w sprawach awarii co.
– os. Zagórska Północ, Południe i Sandomierskie
41 34-15-540
  

Do zakresu bezpłatnych usług konserwacyjnych wykonywanych przez konserwatorów Zakładu Energetyki Cieplnej KSM na rzecz członków spółdzielni należą następujące rodzaje prac:

    • Usuwanie nieszczelności instalacji c.o
    • Regulacja hydrauliczna instalacji c.o.
    • Odpowietrzenie instalacji c.o.
    • Wymiana uszkodzonej instalacji oraz armatury instalacyjnej c.o. ( uszkodzenie nastąpiło nie z winy członka spółdzielni)
    • Usuwanie innych przyczyn niewłaściwego funkcjonowania instalacji c.o. (niedrożność przewodów c.o. itp.)
Kotłownia przy ul Szczecińskiej

Kotłownia przy ul. Szczecińskiej 25

budynki KSM ogrzewane z tej kotłowni:

1. Boh. W-wy 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17
2. Chopina 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17
3. Spółdzielcza 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
4. Mazurska 1, 64, 66, 68, 70, 77
5. Szczecińska 3, 17
6. Pomorska 71/73, 88, 100
7. Kujawska 19
8. Sandomierska 74, 76, 78, 154, 156, 158, 160
9. Szymanowskiego 3
10. Zagórska 36,57,64, 65, 66, 68, 70, 72
11. Karłowicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
12. Włoszka 3

Kotłownia przy ul. Żniwnej

Kotłownia przy ul. Żniwnej 5

budynki KSM ogrzewane z tej kotłowni:

1. Zielińskiego 3, 4
2. Karłowicza 13, 15
3. Konarskiego 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16
4. Zagórska 17, 19, 43, 44, 45, 46, 51, 56, 58, 60
5. Źródłowa 17, 19, 21
6. Mazurska 18/20
7. Św. St. Kostki 5, 7, 9, 11, 13, 15, 3a, 5a, 7a, 9a, 11a, 13a, 15a
8. Romualda 2, 4,
9. Daleka 3, 19, 21, 23, 25, 27
10. Śląska 8, 10, 34, 36
11. Wielkopolska 7
12. Leszczyńska 66, 68

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej:

Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Energii z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

System cieplny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z Decyzją Prezesa URE OKA.4110.12.2021 z dnia 03.08.2021r. jest jedną siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie miasta Kielce zasilaną z dwóch kotłowni opalanych miałem węglowym – WLM-I przy ul. Szczecińskiej 25 oraz WLM-II przy ul. Żniwnej 5.

Kotłownie funkcjonują na potrzeby centralnego ogrzewania własnych zasobów mieszkaniowych dostarczając ciepło w około 50%. Pozostałe 50% energii cieplnej pobierają zakłady przemysłowe, pawilony usługowo – handlowe, szkoły, przedszkola i inne obiekty zlokalizowane w zasięgu sieci ciepłowniczej na potrzeby centralnego ogrzewania, produkcji ciepłej wody użytkowej jak również podgrzewania wody basenowej.
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność koncesjonowaną w zakresie:

– wytwarzanie ciepła, na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja nr WCC/1235/3904/W/OŁO/2012/HZ z dnia 26.04.2012r.
– przesyłanie i dystrybucja ciepła, na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja nr PCC/1195/3904/W/OŁO/2012/HZ z dnia 26.04.2012r.

KOTŁOWNIA WLM-I przy ul. Szczecińskiej 25 w Kielcach

Ciepłownia wyposażona jest w trzy czynne jednostki kotłowe wysokotemperaturowe, 2 kotły WLM-5 i kocioł WLM-3,8. Aktualna łączna moc zainstalowana wynosi 15,43 MW. Ciepłownia pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania, w sezonie grzewczym przy obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego 124,5/72,5 st. C w systemie regulacji jakościowej. Poza sezonem grzewczym kotłownia pracuje okresowo na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej i podgrzewania basenu.

KOTŁOWNIA WLM-II przy ul. Żniwnej 5 w Kielcach

Ciepłownia wyposażona jest w sześć jednostek kotłowych wysokotemperaturowych, cztery kotły WLM-5 oraz dwa kotły WR-5, o łącznej mocy  34,89 MW.
Ciepłownia pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania, przy obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego 124,5/72,5 st. C w systemie regulacji jakościowej. Ponadto kotłownia pracuje okresowo na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej i podgrzewania basenu.

SIEĆ CIEPLNA

Sieci cieplne z obu kotłowni wykonane były pod koniec lat 60-tych oraz w latach 70-tych w technologii tradycyjnej. Systematycznie remontowane odcinki sieci w ostatnich latach wymieniono na sieć preizolowaną. Całkowita długość sieci wynosi 16308 mb.; długość eksploatowanych przyłączy do budynków wynosi 5055,3 mb. Udział sieci preizolowanych w ogóle długości sieci KSM wynosi około 57 %.

WĘZŁY CIEPLNE

Sieci ciepłownicze obejmują łącznie 148 węzłów indywidualnych  oraz 14 węzłów grupowych. W tym 108 węzłów należy do Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej a pozostałe do Odbiorców zewnętrznych, którym sprzedajemy ciepło. Wszystkie węzły cieplne indywidualne należące do KSM są już zmodernizowane na węzły wymiennikowe płytowe. Nowe węzły wyposażone są w automatyczną regulację pogodową  a do pomiaru energii cieplnej służą ciepłomierze  ultradźwiękowe o wysokiej dokładności pomiaru.