Zakład Energetyki Cieplnej

Biuro: Kielce, ul.Konarskiego 14
Email: biuro.zec@ksm.pl

DZIENNIK ZGŁOSZEŃ O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH OGRZEWANIA:

W dni pracujące od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU

 – w godz. 7.00 – 15.00   tel. 41 34-15-540

 – w godz. 15.00 – 22.00  tel. 503-918-688

 – w godz. 19.00 do 7.00 tel. 506-503-706

Weekendy i święta całodobowo tel. 506-503-706

 

W dni pracujące od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU:

Biuro ZEC41 34-15-500
Dyrekcja ZEC41 34-15-570
Kotłownia “Szczecińska”41 34-16-820
Kotłownia “Żniwna”41 34-16-340

Do zakresu bezpłatnych usług konserwacyjnych wykonywanych przez konserwatorów Zakładu Energetyki Cieplnej KSM na rzecz członków spółdzielni należą następujące rodzaje prac:

  • Usuwanie nieszczelności instalacji c.o
  • Regulacja hydrauliczna instalacji c.o.
  • Odpowietrzenie instalacji c.o.
  • Wymiana uszkodzonej instalacji oraz armatury instalacyjnej c.o. ( uszkodzenie nastąpiło nie z winy członka spółdzielni)
  • Usuwanie innych przyczyn niewłaściwego funkcjonowania instalacji c.o. (niedrożność przewodów c.o. itp.)

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej:

WP,c = 1, 62

Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Energii z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w okresie od 01.03.2023r. do 31.12.2023 r.  stosuje dla odbiorców chronionych ceny i stawki opłat za wytwarzanie energii cieplnej i usługi przesyłowe na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  znowelizowanych  Ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  2023 poz. 295).

Taryfa dla odbiorców chronionych  
Taryfa dla pozostałych odbiorców

System cieplny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej składa się z dwóch kotłowni opalanych miałem węglowym pracujących na rzecz jednej wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej.

 

Źródła ciepła KSM

Kotłownia przy ul Szczecińskiej

Kotłownia przy ul Szczecińskiej

Kotłownia Szczecińska zlokalizowana przy ul. Szczecińskiej 25 w Kielcach. Wyposażona w trzy jednostki kotłowe wysokotemperaturowe. Dwie jednostki WLM-5 o mocy 5,815 MW każda oraz WLM-5 zmodernizowana do mocy 3,8 MW.

 • Moc cieplna zainstalowana 15,430 MW
 • Moc cieplna osiągalna 15,430 MW

Paliwem jest miał węglowy dostarczany do ciepłowni wyłącznie transportem drogowym , gromadzony na placu magazynowym zlokalizowanym bezpośrednio obok kotłowni. Miał z placu transportowany jest do zasobników przy kotłach przenośnikiem kubełkowym, a następnie taśmowym wyposażonym w wagę tensometryczną.

Kotłownia przy ul. Żniwnej

Kotłownia przy ul. Żniwnej

Kotłownia Żniwna zlokalizowana przy ul. Żniwnej 5 w Kielcach. Wyposażona w cztery jednostki kotłowe WLM-5 o mocy 5,815 MW każda.  Przy czym jednocześnie mogą być eksploatowane dwie jednostki, co gwarantuje zastosowane ograniczenie zrealizowane na szafach elektrycznych zasilających te kotły.

 • Moc cieplna zainstalowana 23,26 MW
 • Moc cieplna osiągalna 11,63 MW

Paliwem w kotłowni jest także miał węglowy dostarczany transportem drogowym. Miał z placu transportowany jest do zasobników przy kotłach przenośnikiem taśmowym, wyposażonym w wagę tensometryczną.

 

Sieci ciepłownicze KSM

Wymienione wyżej źródła ciepła pracują na jedną sieć ciepłowniczą wodną wysokoparametrową o parametrach 124,5/72,5 °C , z której zasilani są odbiorcy ciepła oraz budynki należące do KSM. W sumie z sieci wysokoparametrowej zasilanych jest 148 węzłów indywidualnych oraz 14 węzłów grupowych. Łączna długość sieci wysokoparametrowej wynosi: 14 784 mb.

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada również sieci ciepłownicze łączące budynki z węzłami grupowymi zwane potocznie niskoparametrowymi. Ich łączna długość wynosi 2 330 mb.

Obie kotłownie funkcjonują na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, a w jednym przypadku na potrzeby wody technologicznej (basen). Ciepło w około 40 % dostarczane  jest do odbiorców koncesjonowanych, a pozostałe 60 % energii cieplnej pobierają budynki będące w zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Prócz budynków mieszkalnych ciepło dostarczane jest także do budynków handlowo-użytkowych, szkół i przedszkoli.

 

Posiadane przez KSM koncesje:

 1. Udzielona przez URE koncesja Nr WCC/1235/3904/W/OŁO/2012/HZ z dnia 26.04.2012r. wraz z późniejszymi zmianami, na okres od 21 sierpnia 20212 r. do 31 grudnia 2030 r. -tj. koncesja na działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu ciepła źródłach ciepła opalanych węglem kamiennym, zlokalizowanych przy ul. Szczecińskiej 25 i Żniwnej 5 w Kielcach.
 2. Udzielona przez URE koncesja Nr PCC/1195/3904/W/OŁO/2012/HZ z dnia 26.04.2012r. wraz
  z późniejszymi zmianami, na okres od 21 sierpnia 20212 r. do 31 grudnia 2030 r. -tj. koncesja na działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu dystrybucji ciepła siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie miasta Kielce, zasilaną ze źródeł ciepła przy ul. Szczecińskiej 25 i Żniwnej 5 w Kielcach, której nośnikiem jest woda.