Zakład Energetyki Cieplnej

Biuro: Kielce, ul. Kujawska 26
Email: biuro.zec@ksm.pl

telefon w sprawie awarii c.o.

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00    41 34-15-540

całodobowy    41 34-15-580 lub 506-503-706

Telefony:

Biuro ZEC41 34-15-500
Dyrekcja ZEC41 34-15-590
Kotłownia “Żniwna”41 34-16-340
Kotłownia “Szczecińska”41 34-16-820
Kierownik ds. c.o. Oś. Zagórska Północ, Południe i Sandomierskie41 34-15-540
Całodobowy kons. ZEC (w sezonie grzewczym)41 34-15-580

Do zakresu bezpłatnych usług konserwacyjnych wykonywanych przez konserwatorów Zakładu Energetyki Cieplnej KSM na rzecz członków spółdzielni należą następujące rodzaje prac:

  • Usuwanie nieszczelności instalacji c.o
  • Regulacja hydrauliczna instalacji c.o.
  • Odpowietrzenie instalacji c.o.
  • Wymiana uszkodzonej instalacji oraz armatury instalacyjnej c.o. ( uszkodzenie nastąpiło nie z winy członka spółdzielni)
  • Usuwanie innych przyczyn niewłaściwego funkcjonowania instalacji c.o. (niedrożność przewodów c.o. itp.)
Kotłownia przy ul Szczecińskiej

Kotłownia przy ul. Szczecińskiej 25

budynki KSM ogrzewane z tej kotłowni:

1. Boh. W-wy 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17
2. Chopina 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17
3. Spółdzielcza 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
4. Mazurska 1, 64, 66, 68, 70, 77
5. Szczecińska 3, 17
6. Pomorska 71/73, 88, 100
7. Kujawska 19
8. Sandomierska 74, 76, 78, 154, 156, 158, 160
9. Szymanowskiego 3
10. Zagórska 36,57,64, 65, 66, 68, 70, 72
11. Karłowicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
12. Włoszka 3

Kotłownia przy ul. Żniwnej

Kotłownia przy ul. Żniwnej 5

budynki KSM ogrzewane z tej kotłowni:

1. Zielińskiego 3, 4
2. Karłowicza 13, 15
3. Konarskiego 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16
4. Zagórska 17, 19, 43, 44, 45, 46, 51, 56, 58, 60
5. Źródłowa 17, 19, 21
6. Mazurska 18/20
7. Św. St. Kostki 5, 7, 9, 11, 13, 15, 3a, 5a, 7a, 9a, 11a, 13a, 15a
8. Romualda 2, 4,
9. Daleka 3, 19, 21, 23, 25, 27
10. Śląska 8, 10, 34, 36
11. Wielkopolska 7
12. Leszczyńska 66, 68

   System cieplny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej składa się z dwóch niezależnych systemów zasilanych z kotłowni opalanych miałem węglowym o mocach zainstalowanych 11,63 MW w kotłowni WLM-I przy ul. Szczecińskiej 25 oraz 34,89 MW w kotłowni WLM-II przy ul. Żniwnej 5.

   Kotłownie funkcjonują na potrzeby centralnego ogrzewania własnych zasobów mieszkaniowych dostarczając ciepło w około 50%. Pozostałe 50% energii cieplnej pobierają zakłady przemysłowe, pawilony usługowo – handlowe, szkoły, przedszkola i inne obiekty zlokalizowane w zasięgu sieci ciepłowniczej na potrzeby centralnego ogrzewania, produkcji ciepłej wody użytkowej jak również podgrzewania wody basenowej.
   Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi działalność koncesjonowaną w zakresie :

    – wytwarzanie ciepła, na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja nr WCC/1235/3904/W/OŁO/2012/HZ z dnia 26.04.2012r.
    – przesyłanie i dystrybucja ciepła, na podstawie koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja nr PCC/1195/3904/W/OŁO/2012/HZ z dnia 26.04.2012r.

    System ciepłowniczy Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej obejmuje następujące charakterystyczne rejony miasta Kielce :

 1. os. Sandomierskie KSM
 2. os. Czarnockiego
 3. budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej w rejonie ulicy Zagórskiej, Astronautów, Żeromskiego, Sienkiewicza, Kościuszki, Kieleckie Centrum Kultury
 4. os. Zagórska- Północ KSM
 5. os. Zagórska -Południe KSM
 6. zakłady przemysłowe w rejonie ulicy Zbożowej, Rolnej i Górnej

KOTŁOWNIA WLM-I PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ

   Ciepłownia wyposażona jest w dwie czynne jednostki kotłowe wysokotemperaturowe WLM-5 o mocy 5,815 MW każdy. Aktualna łączna moc zainstalowana wynosi 11,63 MW. Ciepłownia pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania, w sezonie grzewczym przy obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego 124,5/72,5 oC w systemie regulacji jakościowej. Poza sezonem grzewczym kotłownia pracuje okresowo na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej i podgrzewania basenu.
Z kotłowni WLM-I przy ul. Szczecińskiej woda grzewcza wyprowadzona jest do odbiorców następującymi magistralami ciepłowniczymi :

a) Magistrala w kierunku północnym wyprowadzona o średnicy początkowej 2x DN 200, której maksymalne możliwości przesyłowe wynoszą 20MWt
b) Magistrala w kierunku południowym wyprowadzona o średnicy początkowej 2xDN 250, której maksymalne możliwości przesyłowe wynoszą 12MWt.

SIECI CIEPLNE Z KOTŁOWNI WLM-I

   Sieci cieplne z kotłowni WLM-I wykonane były pod koniec lat 60-tych oraz w latach 70-tych w technologii tradycyjnej. Systematycznie remontowane odcinki sieci w ostatnich latach wymieniono na sieć preizolowaną.
Sieć cieplna kotłowni Szczecińska 25 zasila 60 węzłów indywidualnych oraz 2 grupowe. W tym 54 sztuki znajdują się w eksploatacji Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a 8 węzłów (indywidualnych) jest eksploatowanych przez odbiorców zewnętrznych.
Całkowita długość sieci wysokich parametrów wynosi 4951 m. Długość sieci niskich parametrów wychodząca z dwóch węzłów grupowych wynosi 1100 m.
Wszystkie węzły cieplne indywidualne należące do KSM są już zmodernizowane na węzły wymiennikowe płytowe.
Nowe węzły wyposażone są w regulację pogodową realizowaną przez regulatory firmy “Satchwell”. Do pomiaru energii cieplnej służą ciepłomierze “Multical Kamstrup”.

KOTŁOWNIA WLM-II PRZY UL. ŻNIWNEJ 5

    Ciepłownia wyposażona jest w sześć jednostek kotłowych wysokotemperaturowych, cztery kotły WLM-5 oraz dwa kotły WR-5 o łącznej mocy 34,89 MW.
Ciepłownia pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania, przy obliczeniowych parametrach czynnika grzewczego 124,5/72,5 oC w systemie regulacji jakościowej. Ponadto kotłownia pracuje okresowo na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej i podgrzewania basenu.
Z kotłowni WLM-II przy ul. Żniwnej woda grzewcza wyprowadzona jest do odbiorców następującymi magistralami ciepłowniczymi :

a) Magistrala w kierunku północnym wyprowadzona o średnicy początkowej 2x DN 300, której maksymalne możliwości przesyłowe wynoszą 45MWt b) Magistrala w kierunku południowym wyprowadzona o średnicy początkowej 2xDN 300.

SIECI CIEPLNE Z KOTŁOWNI ŻNIWANA 5 (WLM-II)

    Sieci cieplne z kotłowni Żniwna 5 (WLM-II) wykonane zostały w większości w technologii tradycyjnej w latach 1974 – 1983. Remontowane odcinki sieci wymieniane są na sieć preizolowaną.
   Sieć cieplna poprowadzona zkotłowni Żniwna 5 zasila 87 węzłów indywidualnych oraz 12 węzłów grupowych, przy czym właścicielem części sieci jest MPEC Kielce. W tym 48 węzłów indywidualnych i 6 grupowych jest w eksploatacji Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a 39 indywidualnych i 6 grupowych jest w eksploatacji odbiorców zewnętrznych. Całkowita długość sieci wysokich parametrów wynosi 9899 m (bez sieci MPEC). Sieć niskich parametrów z 6 węzłów grupowych KSM wynosi 1420 m (bez sieci MPEC). Wszystkie węzły cieplne indywidualne będące własnością Spółdzielni zostały zmodernizowane na węzły wymiennikowe płytowe.