Remonty wykonane w ostatnim czasie przez KSM

W ostatnim czasie Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonała następujące roboty remontowe.

Plan remontów w KSM na 2019 r. przewidywał remonty elewacji z wykonaniem nowego ocieplenia w podziale na poniższe zadania:

 • zakończenie robót, których realizację rozpoczęto w 2018 r. na budynkach: Daleka 25 i Daleka 27, Chopina 11  
 • kompleksowe wykonanie robót na budynkach : Spółdzielcza 9, Mazurska 70, Bohaterów Warszawy 15,
 • Mazurska 1 – ściana zachodnia,
 • Szczecińska 3 – ściana szczytowa północna,
 • Bodzentyn ul. Ogrodowa 3 – ściana szczytowa zachodnia,
 • rozpoczęcie robót na budynkach: Śląska 10, Bohaterów Warszawy 13.

Wszystkie z powyżej wymienionych zadań zostały zrealizowane, a poniesione koszty finansowe wyniosły 4.963.843,00 zł.

W stosunku do całkowitej kwoty poniesionej na wykonanie wszystkich robót remontowych w naszej spółdzielni w 2019 r. wydatki stanowią  9.046.598,00 zł tj. 54,87 %, co dobitnie świadczy jak dużą wagę do termomodernizacji przywiązuje zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd.

Kontynuując działania z lat ubiegłych promujące termomodernizację budynków przewidziano w planie remontów na rok 2020 w tym zakresie przedsięwzięcia:

 • zakończenie robót, których realizację rozpoczęto w 2019 r. na budynkach: Chopina 11, Bohaterów Warszawy 13, Śląska 10,
 • kompleksowe wykonanie robót na budynkach: Spółdzielcza 4, Mazurska 64, Leszczyńska 68,
 • rozpoczęcie robót na budynkach: Wiosenna 10, Daleka 3

Pomimo różnego rodzaju ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w okresie I-ego półrocza b.r. udało się zakończyć wszystkie będące kontynuacją z 2019 r. prace, a także rozpocząć je na budynkach Mazurska 64, Leszczyńska 68 oraz Wiosenna 10, Daleka 3 gdzie zakończenie robót założono w 2021 r.

Dyżur Radcy prawnego przeznaczony dla Mieszkańców KSM

Szanowni Państwo

Informujemy, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 16:30 do 18:30 w siedzibie Biura Zarządu KSM przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (pokój nr 26 na II piętrze) będzie odbywał się dyżur Radcy prawnego, przeznaczony dla Mieszkańców Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne (nr tel. 41 34 16 200) lub mailowe (sekretariat@ksm.pl) przekazanie do Sekretariatu Spółdzielni informacji o planowanym zgłoszeniu się Państwa na dyżur najpóźniej do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym jego pełnienie oraz podanie tematyki sprawy, która będzie omawiana z Radcą prawnym.

Zarząd Spółdzielni

Dofinansowanie w ramach projektu pn.: „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim, poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w ramach projektu  pn.: „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim, poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 uzyskano dofinansowanie do zadania pn. „Kompleksowa analiza modernizacji systemu grzewczego dla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględniająca wielowariantową analizę źródeł ciepła w audycie źródła ciepła, audyt energetyczny sieci ciepłowniczej i określenie zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody dla 118 budynków”.

KSM beneficjentem projektu na dofinansowanie do usług doradczych

Jest nam miło poinformować Państwa że Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa została  beneficjentem projektu na dofinansowanie do usług doradczych

W kwietniu 2020 roku zakończone zostały procedury oceny formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły w ramach II naboru na udzielenie voucherów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na zakup usług doradczych.

Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w ramach drugiej Osi Priorytetowej, działanie: Lepsze warunki do rozwoju MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej   w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski w ramach projektu pełni rolę Operatora Systemu Popytowego.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczenie wysokiej jakości usług doradczych świadczonych przez IOB i uczelnie wyższe przedsiębiorstwom z sektora MŚP w województwie świętokrzyskim. W projekcie przewidziano zastosowanie popytowego schematu realizacji usług doradczych i przekazanie na ten cel voucherów. Oznacza to, że beneficjenci sami, wg. zapotrzebowania w swojej firmie i profilu jej działalności, wybierają pakiet usług doradczych oraz jednostkę, która będzie w stanie rzetelnie zrealizować dla nich  tę usługę.

W ramach naboru złożono 147 formularzy zgłoszeniowych. Formularz KSM znalazł się na liście rankingowej. Nasza Spółdzielnia została jednym z beneficjentów, którym  przyznano dofinansowanie do kosztów specjalistycznej usługi doradczej – w naszym przypadku otrzymamy dofinansowanie do wykonania specjalistycznego audytu pn. „Kompleksowa analiza modernizacji systemu ogrzewczego dla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uwzględniająca wielowariantową analizę źródeł ciepła w audycie źródła ciepła, audyt energetyczny sieci ciepłowniczej i określenie zapotrzebowania na moc cieplną na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 118 budynków KSM”.

Stosowna umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a KSM została podpisana w dniu 28 maja br.

Wartość dofinansowania wyniesie 123 250 zł, a wymagany wkład własny stanowi 15 % wydatków kwalifikowalnych usługi doradczej. W tym samym dniu została również zawarta umowa na wykonanie usługi  z Fundacją Wałbrzych „2000”. Bezpośrednim realizatorem usługi doradczej będzie firma EFEKTYWNIEJ z siedzibą we Wrocławiu.

Dofinansowanie

UWAGA – Przyjmowanie interesantów w jednostkach organizacynych Spółdzielni

Szanowni Państwo

W związku ze stopniowym łagodzeniem obostrzeń związanych z ogłoszonym stanem epidemii, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 roku Spółdzielnia wznawia przyjmowanie interesantów w Biurze Zarządu oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Spółdzielni (Administracje Osiedli, Zakład Energetyki Cieplnej) uruchomione zostaną punkty podawcze – biura obsługi interesantów, w których będziecie Państwo mogli pozostawić lub odebrać dokumenty, dokonać zgłoszeń, a także – po wezwaniu pracownika właściwego działu – załatwić bieżące sprawy. Jak w całym okresie epidemii jesteśmy do Państwa dyspozycji, jednak w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, prosimy, aby:

Ze względu na istniejące nadal zagrożenie epidemiologiczne, ograniczyć wizyty w biurach Spółdzielni do niezbędnego minimum. Wszystkie sprawy, które nie wymagają osobistego uczestnictwa, załatwiajmy nadal telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeżeli sytuacja wymaga wizyty w biurze Spółdzielni, prosimy o stosowanie się do następujących zasad:

 1. Wszyscy interesanci wchodzący do budynku Spółdzielni, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą mieć zakryty nos i usta.
 2. Przed wejściem do budynku interesant musi zdezynfekować dłonie (również jeżeli używa rękawiczek) – podajnik z płynem dezynfekującym znajduje się przy wejściu.
 3. Po wejściu do budynku należy skierować się do wyznaczonego punktu podawczego – biura obsługi interesantów. W Biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 znajduje się on w pokoju nr 11 na parterze budynku. Wejście do pozostałej części budynku będzie możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach i w obecności pracownika Spółdzielni, załatwiającego Państwa sprawę.
 4. W punkcie podawczym – biurze obsługi może przebywać maksymalnie jeden interesant.
 5. Prosimy o wchodzenie do pomieszczenia obsługi tylko po uprzednim wezwaniu przez pracownika Spółdzielni.
 6. Prosimy o możliwie jak najszybsze załatwiane spraw w biurze Spółdzielni oraz o stosowanie się do uwag i zaleceń wydawanych przez pracowników Spółdzielni.
 7. Osoby oczekujące na obsługę muszą zachować względem siebie 2-metrowe odległości.  Nie twórzmy zgromadzeń – jeżeli na obsługę oczekuje więcej niż 2 interesantów, w miarę możliwości pozostańmy na zewnątrz budynku.
 8. Zabrania się interesantom spożywania posiłków w budynkach Spółdzielni.
 9. Zużyty sprzęt ochronny (maseczki, rękawiczki) należy wyrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane.

Dołóżmy wszelkich starań, aby Państwa wizyta w biurze Spółdzielni, była bezpieczna i by zminimalizować istniejące zagrożenia. W obliczu konieczności wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania i standardów obsługi, okażmy sobie wzajemną cierpliwość i szacunek.                                                                                                                                                                                                                           

Zarząd Spółdzielni

Działania Spółdzielni w związku z występowaniem koronawirusa

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że pomimo utrudnień w związku z występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2 pracownicy Spółdzielni są cały czas do Państwa dyspozycji. Sytuacja zmusiła nas do podjęcia działań mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa i zmniejszenie potencjalnego ryzyka.

Działania w szczególności polegają na:

 • ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego, mogącego stanowić dla Państwa zagrożenie. Wszelkie sprawy staramy się załatwiać telefonicznie lub poprzez zdalny kontakt (np. poczta elektroniczna),
 • zrealizowaniu planowanej przebudowy wejścia do budynku biura KSM, zmiana ta ma zapewnić uruchomienie punktu kasowego „Monetia” w sposób zwiększający Państwa bezpieczeństwo. Niemniej jednak zachęcamy do dokonywania wszelkich opłat związanych z eksploatacją lokali za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Informujemy ponadto, że Spółdzielnia odstąpiła od pobierania dodatkowych opłat za nieterminowe wpłaty czynszu,
 • ozonowaniu całej klatki schodowej w przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu zachorowania,
 • raportowaniu pracowników Spółdzielni odnośnie ich stanu zdrowia oraz kontaktu z osobą potencjalnie zakażoną, aby skutecznie zminimalizować potencjalną możliwość zakażenia wśród pracowników,
 • umieszczeniu plakatów i ulotek o zasadach bezpieczeństwa we wszystkich jednostkach administracyjnych Spółdzielni oraz na klatkach schodowych,
 • rygorystycznym stosowaniu zasad higieny tj. częstsze i dłuższe mycie rąk oraz niedotykanie niemytymi dłońmi okolic ust, oczu czy nosa,
 • dezynfekcji ze zwiększoną częstotliwością potencjalnych miejsc przenoszenia się wirusa takich jak elementy infrastruktury, z którymi może mieć kontakt duża ilość osób (klamki, poręcze, przyciski domofonów, wind) jak również dezynfekcji pokryw pojemników na śmieci. Częstszym myciem i dezynfekcją objęto także pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno – sanitarne w budynkach użytkowanych przez Spółdzielnię.

Tak jak w przypadku wszystkich innych zagrożeń tak i w odniesieniu do koronawirusa świadome działanie w dużym stopniu ogranicza ryzyko zarażenia. Wszyscy powinniśmy więc na bieżąco śledzić informacje przekazywane przez służby medyczne i sanitarne oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie zaleceń.

Jeszcze raz przypominamy na co powinniśmy zwracać uwagę:

 • często i dokładnie myj ręce wodą z mydłem,
 • nie dotykaj oczu, ust i nosa niemytymi rękami,
 • nie kaszl, nie kichaj w dłonie – zawsze używaj jednorazowej chusteczki, a jeżeli nie jest dostępna kaszl lub kichaj w zgięcie ramienia,
 • zachowaj dystans od innych ludzi – min. 2 m,
 • unikaj podawania rąk,
 • poruszając się w przestrzeni publicznej zasłaniając usta i nos maseczką lub częścią garderoby,
 • unikaj płatności gotówką – korzystaj z kart płatniczych,
 • regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków,
 • odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu,
 • korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

Minimalizowanie zagrożeń związanych z epidemią

Informujemy, że od pierwszych dni ogłoszenia stanu epidemii pracownicy biura oraz wszystkich administracji Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej działają w warunkach pełnej mobilizacji tak, by jak najbardziej minimalizować zagrożenie.

Nasi konserwatorzy oraz gospodarze domowi są odpowiednio zabezpieczeni w środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekcji). Klatki schodowe, poręcze, klamki, domofony, przyciski w windach oraz altany śmietnikowe i pokrywy pojemników są dezynfekowane na bieżąco.

ZARZĄD KSM

Ogłoszenie – Place zabaw

ZAKAZ WSTĘPU!

Zarząd KSM informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników

wyłączone z użytku do odwołania

zostają zewnętrzne place zabaw, boiska  sportowe
i siłownie
, znajdujące się w zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

PROSIMY O PRZESTRZEGANIE ZAKAZU
I NIEWCHODZENIE NA ICH TEREN !