Wstrzymanie przyjmowania interesantów w jednostkach KSM

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju i Miasta Kielce oraz przedłużeniem przez Rząd RP wprowadzonych obostrzeń mających na celu zmniejszenie liczby zachorowań na COVID-19, zwłaszcza wymagających hospitalizacji, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął decyzję o dalszym

wstrzymaniu przyjmowania interesantów w jednostkach organizacyjnych Spółdzielni

do dnia 19 kwietnia 2021 roku.

Osobiście można w nich załatwiać jedynie sprawy niecierpiące zwłoki, wymagające osobistego kontaktu z pracownikami Spółdzielni, po uprzednim kontakcie telefonicznym i umówieniu wizyty, w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie, pod warunkiem poddania się obowiązkowemu pomiarowi temperatury, dezynfekcji rąk, posiadania założonej maseczki ochronnej lub przyłbicy ochronnej przez cały czas przebywania na terenie obiektu oraz złożenia oświadczenia dotyczącego zagrożeń epidemiologicznych.

W pozostałych sytuacjach, niewymagających natychmiastowej interwencji lub osobistego kontaktu z pracownikami, uprzejmie prosimy, aby

sprawy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej czy tradycyjnej.

W celu usprawnienia procesu załatwiania spraw, w kierowanej do Spółdzielni korespondencji prosimy podawać swój numer telefonu lub adres e-mail do szybkiego kontaktu.

Informujemy także, że wprowadzony został obowiązek poddawania 24 – godzinnej kwarantannie korespondencji wpływającej do Spółdzielni.

W lokalach mieszkalnych wykonywane będą jedynie pilne prace polegające na usuwaniu awarii lub dokonywaniu napraw niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz podstawowych potrzeb bytowych osób w nich zamieszkujących.

Przy zgłaszaniu ww. przypadków należy bezwzględnie poinformować pracowników przyjmujących zgłoszenie, czy osoby zamieszkujące w lokalu nie przebywają na obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji.

Ponadto, przed przystąpieniem do wykonywania robót w mieszkaniu przez pracownika Spółdzielni, zostaniecie Państwo poproszeni o obowiązkowe złożenie pisemnego oświadczenia dotyczącego zagrożeń epidemiologicznych.

Prosimy, aby przed wizytą pracownika Spółdzielni w Państwa mieszkaniu:

 • przewietrzyć (w miarę możliwości) lokal, nie zaleca się używania
  w tym czasie klimatyzacji,
 • zdezynfekować klamki drzwi wejściowych i w lokalu,
 • przestrzegać zasady bezpiecznej odległości (1,5 m) pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu, w którym praca jest wykonywana,
 • stosować w trakcie wizyty pracownika środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa).
 • jeżeli w lokalu przebywają osoby będące w trakcie izolacji lub kwarantanny (gdy konieczność wykonania usługi jest podyktowana ochroną zdrowia lub życia czy też mienia przed niepowetowaną stratą), należy spowodować, aby osoby, które są poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji przeszły do pomieszczenia, do którego pracownik Spółdzielni nie będzie zmuszony wchodzić.

Pracownicy Spółdzielni usuwający awarie lub dokonujący niezbędnych napraw, w zależności od potrzeb, będą wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej.

Przez cały okres trwania epidemii dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko zakażenia wśród mieszkańców. Dlatego systematycznie myjemy i odkażamy powierzchnie, z którymi macie Państwo najczęstszy kontakt: klamki do drzwi wejściowych i wind, przyciski domofonów i w kabinach dźwigowych, poręcze schodów, pokrywy pojemników na odpady i zamknięcia altan, itp.

Wprowadzone powyżej środki bezpieczeństwa mają na celu ograniczenie transmisji koronawirusa i zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom Spółdzielni.

W tej trudnej sytuacji dla nas wszystkich, uprzejmie prosimy o Państwa cierpliwość i wyrozumiałość. Zarówno podjęte dotychczas jak i kolejne środki ostrożności, czy też braki kadrowe, z którymi już teraz boryka się Spółdzielnia, mogą wpłynąć na opóźnienia lub wydłużenie toku załatwianych spraw. Pragniemy zapewnić, że Spółdzielnia pracuje i cały czas realizuje swoje obowiązki. Zarówno Zarząd, jak i pracownicy, pomimo trudności, dokładają wszelkich starań, abyśmy wspólnie, bezpiecznie przetrwali okres pandemii.

ZARZĄD KSM

Karłowicza 15 – informacja

Szanowni Mieszkańcy ,

W związku z bulwersującymi wydarzeniami w budynku przy ulicy Karłowicza 15, gdzie doszło do aktów wandalizmu i kaofilicznych zachowań, których dopuściły się niezidentyfikowane osoby informujemy co następuje:

W poprzednich latach KSM informowała pisemnie mieszkańców Karłowicza 15 o możliwości montażu domofonu, po uzyskaniu zgód mieszkańców. Jednak nie spotkało się to z odzewem ze strony mieszkańców tej nieruchomości.

Od kilkudziesięciu już lat w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uregulowania prawno- formalne nie dopuszczają możliwości finansowania montażu domofonów ze  środków zgromadzonych na funduszu remontowym.  Praktyka taka w naszej ocenie niestety nie sprawdziła się  i zdaniem Zarządu KSM nadszedł również w tej materii czas na zmiany.

Zarząd obecnie podjął działania w celu zmiany zastanego, prawnego stanu faktycznego w przedmiotowym zakresie.  

Nie mniej jednak należy dodać, że to czy Spółdzielnia będzie mogła przystąpić do montażu domofonów zależy w głównej mierze od pozyskania zgód właścicieli mieszkań i tu liczymy na  Państwa pomoc oraz wsparcie naszej inicjatywy. Mieszkanie w bloku w zasobach Spółdzielni, oznacza bowiem , że wszyscy zamieszkujący mają prawo do dysponowania daną nieruchomością. Bez Państwa aprobaty dla naszych działań finalnie niestety nie będziemy mogli nic  w tym zakresie zrobić.

Proces zmian będzie wymagał od nas szeregu regulacji dotyczących m.in. planu remontowego czy finansowo-gospodarczego jak również zmian poszczególnych aktów normatywnych KSM a  efekty naszych działań nie będą od razu widoczne, dlatego też prosimy o cierpliwość.

Drodzy Państwo, wyrażamy głęboką wiarę, że podejdziecie do naszych propozycji ze zrozumieniem i dla własnego komfortu oraz bezpieczeństwa wyrazicie aprobatę dla wdrażania nowych rozwiązań.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem ZARZĄD KSM.

Historyczny wynik finansowy Spółdzielni w dobie wirusa

2020 to liczba to symbol to rok, który wszyscy zapamiętamy jako ten zdominowany przez koronawirusa. W nim rozpoczął swoją inwazję na ludzi, na ich zdrowie, na wzajemne społeczne relacje, na gospodarkę. Jest niestety nadal obecny w śród nas, nieustannie zbiera swoje żniwo, nie daje o sobie zapomnieć, nie jest bez znaczenia dla naszego życia codziennego, które przed pandemią wydawało się wielu z nas i tak już zbyt skomplikowane. Niestety pandemia zmusiła nas wszystkich do uczenia się wielu rzeczy na nowo. Zwykłe codzienne czynności, które bez zastanawiania wykonywaliśmy mechanicznie, z dnia na dzień stały się problematyczne, wymagające planowania, zaangażowania innych osób, a niektóre po dziś dzień stały się niewykonalne.

2020 to rok nieoczekiwanych zmian, w którym przyszło nam zmierzyć się z wdrożeniem i realizowaniem naszych planów wobec Spółdzielni w zupełnie nowych, nieznanych dotąd realiach. Wybuch pandemii wymusił konieczność podjęcia natychmiastowych działań przez nikogo wcześniej nieplanowanych. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy wiele procedur, zmian organizacyjnych mających chronić pracowników KSM, ale przede wszystkim Państwa przed narastającym zagrożeniem jakim było ryzyko zakażenia wirusem.  Wszystkie te działania wymagały czasu  i zaangażowania wielu osób pracujących w Spółdzielni, a ich przestrzeganie znacznie spowolniło pracę poszczególnych działów czy jednostek KSM. Niestety pomimo restrykcji nałożonych przez rząd, pomimo utrzymywania  rygoru sanitarnego, to w szeregach naszych pracowników dochodziło do zakażeń, a ich ekstremum miało miejsce na przełomie października i listopada ubiegłego roku. Wtedy też zdziesiątkowani chorobą zostaliśmy zmuszeni  nawet do zamknięcia „na moment” biura Zarządu. Wielu pracowników zostało „wyłączonych” z powodu choroby, a ci którym udało się uniknąć zakażenia pracowali zdalnie na zmiany, aby chociaż w minimalnym stopniu zachować ciągłość pracy Spółdzielni wykonując podstawowe, niezbędne do jej funkcjonowania czynności. Takie wydarzenia nie mogły być i nie były obojętne dla bieżącej pracy. Było bardzo ciężko, lecz dokładaliśmy i dalej dokładamy wszelkich starań, aby utrudnienia stały się jak najmniej odczuwalne dla nas i dla Państwa.

2020 to rok wytrwałości, w którym wypracowaliśmy historyczny wynik finansowy w Spółdzielni. Działania naprawcze  we wszystkich sferach,  ale też m.in.  w sferze produkcji ciepła dały pożądany efekt, a ich wynik stał się lwią częścią ostatecznego rezultatu finansowego.  Całościowy zysk netto w wysokości ponad 2,7 mln osiągnięty w sytuacji, kiedy pod koniec 2019 roku zastaliśmy Spółdzielnię   z ponad 2,5 mln stratą bilansową- bardzo cieszy. Jest nagrodą za ciężką pracę i potwierdzeniem słuszności podejmowanych decyzji. Wszystko to nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania pracowników. Ich żmudna i nielekka praca pokazała, że jest możliwe zrobienie czegoś lepiej   z korzyścią dla wszystkich. Efektowny zysk w znacznej mierze zasili fundusz remontowy tak bardzo potrzebny naszym zasobom oraz po części odtworzy „nadszarpnięty” fundusz zasobowy. To wszystko osiągnęliśmy pomimo zwiększonych nakładów finansowych na walkę z wirusem, pomimo  kłopotów wielu przedsiębiorców. Tym, którzy wynajmowali nasze lokale użytkowe w znacznej części pomagaliśmy odciążając ich finansowo, sami nie otrzymując znikąd pomocy. Takie działania były i są niezbędne, aby pozostali razem z nami.

Poniżej przedstawiamy osiągane zyski finansowe netto na przestrzeni kilku ostatnich lat:        

– rok 2015 kwota  +561.098,-

– rok 2016 kwota  +1.557.757,-

– rok 2017 kwota  +575.117,-

– rok 2018 kwota  -1.763.770,-

– rok 2019 kwota  +882.434,-

– rok 2020 kwota  +2.720.806,-

Zyski  finansowe w latach 2015-2020

2020 to rok nadziei na lepszą przyszłość. W nim stworzyliśmy kolejne plany mające podtrzymać dobrą kondycję finansową Spółdzielni. Skupiamy się nadal na zmianach  w obrębie całej Spółdzielni. Już zapoczątkowaliśmy realizację co niektórych zadań, mających w niedalekiej przyszłości pomóc uzyskać założony efekt. O przebiegu będziemy starać się informować Państwa na bieżąco mając wiarę w możliwość przedstawienia ich w normalnych realiach, czyli podczas  Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Z nadzieją na powodzenie założeń, na zastopowanie pandemii, życzymy Państwu zdrowia i wytrwałości w tym niełatwym czasie.

Zarząd KSM

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2021

Szanowni Państwo,

Dzięki Waszemu zaangażowaniu i mobilizacji Projekt „Festyn Letni dla dzieci na terenie KSM” uzyskał 587 głosów i tym samym został zakwalifikowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce na 2021 rok.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali głosy na nasz projekt oraz udostępniali link do głosowania w mediach społecznościowych.

ZARZĄD KSM

Link do naszego projektu:

„Festyn Letni dla dzieci na terenie KSM”

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2021:

Wyniki BO 2021

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU NA LOKAL MIESZKALNY

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, odwołuje ogłoszony na dzień 14.10.2020r. o godz. 10 00 ustny przetarg nieograniczony mający na celu zbycie lokalu mieszkalnego o pow. 25,80 m2, przy ul. Mazurskiej 68 m 74 w Kielcach z powodu braku możliwości spełnienia wymogów proceduralnych wynikających z „Regulaminu  przetargu na mieszkalne lokale spółdzielcze z odzysku przyznawane na warunkach odrębnego prawa własności do lokalu”.

Przetarg ten odbędzie się w terminie późniejszym. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej www.ksm.pl, gdzie poinformujemy o nowym terminie przetargu na ten lokal oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Kielce, dnia  08.10.2020 r.                                                                                  

                                                                                                                          ZARZĄD                                        Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zgłaszanie awarii w ramach dyżuru pogotowia technicznego KSM

ZGŁASZANIE AWARII

W ramach dyżuru pogotowia technicznego Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej usługi są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godziny 1900 do godz. 700 rano dnia kolejnego oraz całodobowo w  soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy.

 1. POGOTOWIE TECHNICZNE – ELEKTRYCZNE I WODNO-KANALIZACYJNE – tel. 502 314 171

Zakres prac wykonywanych nieodpłatnie obejmuje:

 • zabezpieczanie przecieków na częściach wspólnych instalacji wodociągowej tj. do zaworu odcinającego instalację w lokalu (wraz z zaworem),
 • usuwanie niedrożności, zatorów na instalacji kanalizacji sanitarnej (poziomy, piony) –  z wyłączeniem podejść odpływowych od urządzeń w lokalach (w gestii lokatora) – oraz usuwanie ich skutków  w budynkach,
 • usuwanie awarii instalacji elektrycznych do licznika w instalacjach niemodernizowanych oraz pionów instalacji elektrycznej do zabezpieczeń   wewnątrz lokalu (bez zabezpieczeń) w instalacjach po modernizacji,   zasilających lokale mieszkalne, użytkowe, części wspólne budynków, wymiana       bezpieczników topikowych na częściach wspólnych, załączanie bądź wymiana   wyłączników nadprądowych, wraz ze zgłaszaniem awarii do PGE, w przypadku  gdy dotyczy to dostawcy energii elektrycznej,
 • zabezpieczanie awarii na sieciach i przyłączach wodociągowych i niezwłoczne zgłaszanie do    Wodociągów  Kieleckich o konieczności ich usunięcia ,
 • zabezpieczanie awarii na przyłączach kanalizacyjnych – wezwanie w razie potrzeby WUKO z Wodociągów Kieleckich
 • zabezpieczanie awarii na sieciach kanalizacyjnych i niezwłoczne zgłaszanie do Wodociągów  Kieleckich o konieczności ich usunięcia.
 1. POGOTOWIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA – tel. 41 34 15 580
 2. POGOTOWIE DŹWIGOWE – tel. 502 682 333
 3. POGOTOWIE GAZOWE – tel. 602 275 159
 4. POGOTOWIE KOMINIARSKIE :
  • os. Zagórska Północ i Zagórska Południe – tel. 604 470 433
  • os. Sady – tel. 784 055 689
  • os. Sandomierskie – tel. 600 243 108