Ostatnie inwestycje

Inwestycje na osiedlu "Sady"

- ulice Warszawska i Wojewódzka
Zakończona budowa
Zakończona budowa "pralki"

W kwietniu 2009 roku, u zbiegu ulic Warszawskiej i Wojewódzkiej rozpoczęła się budowa obiektu mieszkalno – usługowego. Realizację tej inwestycji poprzedziły protesty mieszkańców sąsiadującego z terenem budowy budynku przy ul. Wojewódzkiej 3 (wspólnota mieszkaniowa), jak również członków Spółdzielni – mieszkańców budynku przy ul. Warszawskiej 47, co w znacznej mierze przedłużyło procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, które ostatecznie uzyskano 28.05.2008 r. i można było przystąpić do realizacji.

Autorem projektu inwestycji jest Pracownia Projektowa arch. Zbigniewa Grządzieli. Położyła ona duży nacisk na prestiżowy charakter inwestycji. Budynek spełnia wymogi współczesnej formy i przyjaznej ludziom architektury. Wyróżnia go nowoczesna i oryginalna bryła stanowiąca kompromis pomiędzy prostotą
i skromnością sąsiadujących budynków wielorodzinnych z lat 60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia a śmielszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, pozwalającymi natychmiast rozpoznać nowy obiekt wpasowany pomiędzy ich zabudowę – zwłaszcza eliptyczny dach, mocno rozrzeźbione elewacje i koliste przeszklenie północnego segmentu, dzięki któremu obiekt został żartobliwie nazwany przez kielczan “pralką”.

Poziom parteru od strony wschodniej wyartykułowany jest attykami a jego prostą formę wzbogacają na wyższych kondygnacjach wysuwające się z głównej elewacji wykusze okienne. Całość efektu estetycznego zwieńcza barwna kolorystyka fasady zdecydowanie ożywiająca ten narożnik ulicy.
W podpiwniczeniu budynku znajduje się hala parkingowa, komórki lokatorskie i pomieszczenia gospodarcze.
Parter budynku (wysunięty w stronę ul. Warszawskiej) mieści lokale usługowo – handlowe o łącznej pow. ok. 505 m2. Powyżej parteru znajdują się lokale mieszkalne i biurowe.
Mieszkania ( o pow. użytk. ok. 31 m2, 39 m2, 66 – 70 m2) znajdują się w 9 – kondygnacyjnej części południowej a biurowe ( o pow. użytk. od 36,5 m2 do 82 m2) w 7-kondynacyjnej części północnej.
Wszystkie kondygnacje i części budynku od parteru do 9 kondygnacji obsługuje jedna klatka schodowa.
Budynek posiada cichobieżną windę osobową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.
Winda obsługuje wszystkie kondygnacje – łącznie z piwnicą.

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje: wodnokanalizacyjną (w tym centralna ciepła woda z sieci miejskiej), elektryczną, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, i teletechniczną (domofonową, telefoniczną, telewizji kablowej).
Nasza inwestycja nie należała do najłatwiejszych, bowiem jej realizacja od początku napotykała na liczne utrudnienia:

    • brak miejsca na organizację placu budowy oraz wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych z uwagi na ścisłą zabudowę,
    • konieczność wykonania prac odwadniających przy pomocy igłofiltrów i robót zabezpieczających wykop ściankami szczelnymi z grodzic stalowych o długości 12m,
    • konieczność stosowania licznych rozwiązań tymczasowych mających na celu m.in. utrzymanie ciągłości ruchu komunikacyjnego i technologicznego;
    • konieczność utrzymania dobrego stanu dróg dojazdowych (sprzątanie nawierzchni),
    • wrażliwe sąsiedztwo, powodujące konieczność ograniczenia wpływu prowadzonych prac na otoczenie.

Tak z tymi, jak i innymi problemami bardzo dobrze poradził sobie, wyłoniony w przetargu Generalny Wykonawca obiektu: Zakład Usług Budowlano-Handlowych “NOWBUD” Aleksander Nowak, Edward Bracki, znany już członkom KSM z wykonawstwa budynków przy ul. Zagórskiej i Dębowej.

- ul. Toporowskiego
budynek Toporowskiego

Inwestycje na osiedlu "Zagórska - Północ"

- ul. Zagórska 35

W czerwcu 2006 roku, u zbiegu ulic Zagórskiej i Zielińskiego w miejscu wyburzonego, obskurnego i nieużytkowanego budynku rozpoczęto budowę obiektu mieszkalno – usługowego. Realizację tej największej od kilku lat inwestycji w KSM, której pomysł zrodził się w 2000 r. z inicjatywy Rady Osiedla “Zagórska – Północ”, poprzedziły ostre protesty członków Spółdzielni – mieszkańców budynku przy ul. Zielińskiego 4 i Zagórskiej 43. Wobec takiej postawy grupy mieszkańców, zmieniano koncepcję architektoniczno-przestrzenną, założenia projektowe, aż wreszcie dzięki konsekwencji w działaniu Zarządu Spółdzielni i Rady Nadzorczej można było przystąpić do realizacji.
Projekt budynku opracowała “Pracownia Projektowa arch. Zbigniew Grządziela” projektując w nim 14 mieszkań o funkcjonalnym i elastycznym układzie, o powierzchniach od 36 do ponad 70 m2 oraz 8 lokali użytkowych na parterze. W podziemiach budynku znajdzie się garaż dla 22 samochodów osobowych. Projekt wyróżnia się wysoką jakością architektury oraz dbałością o detal zarówno architektoniczny jak i urbanistyczny.

Realizację inwestycji powierzono “Zakładowi Usług Budowlano-Handlowych “NOWBUD” Aleksander Nowak, Edward Bracki”, który wyłoniono na przetargu nieograniczonym w dn. 10.05.b.r., w obecności reprezentantów przyszłych właścicieli. Firma ta cieszy się renomą na kieleckim rynku budowlanym, zwłaszcza wśród mieszkańców osiedla “Gwarków” Spółdzielni Mieszkaniowej “Słoneczna” i “Ślichowice II”- Spółdzielni “Domator”.
Nasza inwestycja nie należała do najłatwiejszych (bardzo ograniczony plac budowy, niezmiernie twardy grunt, bliskość ulic) ale roboty przebiegały zgodnie z założonym przez Wykonawcę harmonogramem, który zapewnił, iż termin zakończenia budowy obiektu zaplanowany na koniec czerwca 2007 r. został dotrzymany.

zagorska 35 przed zagorska 35 po