Administracja Osiedla "Sady"

nowe zasady segregacji odpadów


odrzutowoz_SADY


Szanowni Mieszkańcy !

  Administracja Osiedla „Sady” KSM uprzejmie prosi o wystawianie przedmiotów wielkogabarytowych przy altanach śmietnikowych, najpóźniej w dniu odbioru do godz. 6:00, zgodnie z harmonogramem dla zabudowy wielorodzinnej.
  W I kwartale 2020 roku odpady wielkogabarytowe będą odbierane w dniach:

styczeń – 22
luty – 05, 19
marzec – 04, 18

  Przypominamy, że nie wolno wystawiać przedmiotów AGD, RTV, części samochodowych, gruzu i odpadów niebezpiecznych!