Rada Osiedla “Zagórska-Północ”

Kadencja na lata 2018 – 2022

 • Barbara Staniec – Przewodnicząca Rady Osiedla
 • Elżbieta Hombek – Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
 • Krystyna Wieczorek – Sekretarz Rady Osiedla

Rada Osiedla “Zagórska-Południe”

Kadencja na lata 2018 – 2022

 • Zdzisław Wójtowicz – Przewodniczący Rady Osiedla
 • Zbigniew Sowiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
 • Barbara Chmielewska – Sekretarz Rady Osiedla

Rada Osiedla “Sady”

Kadencja na lata 2018 – 2022

 • Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Osiedla
 • Małgorzata Gawlik – Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla
 • Zofia Lembrych – Sekretarz Rady Osiedla

Rada Osiedla “Sandomierskie”

Kadencja na lata 2018 – 2022

 • Ewa Mikołajczyk – Przewodnicząca Rady Osiedla
 • Joanna Spółczyńska – Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
 • Grażyna Młudzińska – Sekretarz Rady Osiedla