Oferta pracy – Kierownik działu Księgowości, Inspektor nadzoru w ZEC, Konserwator elektryk

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza nabór kandydatów na  stanowiska:

► Kierownik Działu Księgowości

Zakres obowiązków: sporządzanie sprawozdań finansowych, zarządzanie zespołem podległych pracowników, znajomość pakietu MS Office (Excel, Word)

Wymagania: wykształcenie wyższe (rachunkowość, ekonomia, finanse), znajomość zasad rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (CIT, VAT)

► Inspektor nadzoru w ZEC

Zakres obowiązków: nadzór nad utrzymaniem w ruchu sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych i instalacji c.o. w obiektach administrowanych praz KSM oraz nadzór nad wykonywaniem ich napraw, nadzór na wykonywaniem bieżącej konserwacji, przeglądów, usuwania usterek i awarii urządzeń węzłów cieplnych, sieci i instalacji c.o.

Wymagania: wykształcenie wyższe o specjalności: sieci, urządzenia i instalacje cieplne, uprawnienia SEP D2 – dla osób zajmujących się dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych. (W przypadku braku uprawnień D2 uzyskanie ich będzie możliwe po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji, w terminie od podpisania umowy o pracę na okres próbny.) Dwuletnia praktyka na podobnym stanowisku, prawo jazdy kat. B

► Konserwator elektryk

Zakres obowiązków: konserwacja, przegląd i naprawa instalacji i urządzeń elektrycznych w zasobach KSM.

Wymagania: uprawnienia kwalifikacyjne E w zakresie konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV.

Doświadczenie zdobyte w pracy w spółdzielni mieszkaniowej będzie dodatkowym atutem.

Dokumenty, o których mowa poniżej należy przesyłać na adres e-mail:  kadry@ksm.pl  lub złożyć w siedzibie KSM, 25-344 Kielce,  ul. Kujawska 26 w godzinach 7 00 -15 00.

Wymagane dokumenty;

  • list motywacyjny,
  • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KSM Kielce, ul Kujawska 26, 25-344 Kielce, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000).”

Komentarze są wyłączone.