Przypomnienie oraz ważne informacje odnośnie głosowania nad uchwałą WZC w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej KSM

Kielce, dnia 23 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o zarządzonym na dni:
25 sierpnia 2021 r. (Osiedle Sandomierskie – Klub “Słoneczko” przy ul. Romualda 3),
26 sierpnia 2021 r. (Osiedle Sady – Klub “Polonez”, przy ul. Pocieszka 17),
27 sierpnia 2021 r. (Osiedle Zagórska-Południe – Klub “Miniatura” przy ul. Zagórskiej 65),
30 sierpnia 2021 r. (Osiedle Zagórska-Północ – Klub “Miniatura” przy ul. Zagórskiej 65)
głosowaniu nad uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prezentacje kandydatów na członków Rady Nadzorczej KSM znajdują się do wglądu w siedzibie Biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, p. 12 (parter), a ponadto zostaną wywieszone w lokalach wyborczych, w których będzie przeprowadzone głosowanie.

Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami §86 ust. 10 Statutu KSMkażdy członek Spółdzielni może zagłosować na 17 kandydatów, to jest na 4 kandydatów z Osiedla Zagórska-Północ, 4 kandydatów z Osiedla Zagórska-Południe, 4 kandydatów z Osiedla Sady, 4 kandydatów z Osiedla Sandomierskie oraz 1 kandydata reprezentującego wspólnie domy spółdzielcze w Bielinach i Bodzentynie.

Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

                                                                     Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych                                             Prezes Zarządu
                                                                                     Główny Księgowy                                                              mgr Anna Tłuszcz
                                                                                mgr Małgorzata Skwara

Informacja w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej KSM

Kielce, dnia 29 lipca 2021 roku

INFORMACJA

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o zarządzeniu na podstawie Uchwały Zarządu
z dnia 27 lipca 2021 roku oraz art. 36 § 9 – § 13 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze

głosowania na piśmie nad uchwałą

Walnego Zgromadzenia Członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej KSM

które odbędzie się:

 1. w Osiedlu SANDOMIERSKIE – w dniu 25 sierpnia 2021 roku (środa) w godzinach od 13:00 do 19:00
  w Osiedlowym Klubie Kultury SŁONECZKO przy ul. Romualda 3 w Kielcach;
 2. w Osiedlu SADY – w dniu 26 sierpnia 2021 roku (czwartek) w godzinach od 13:00 do 19:00
  w Osiedlowym Klubie Kultury POLONEZ przy ul. Pocieszka 17 w Kielcach;
 3. w Osiedlu ZAGÓRSKA – POŁUDNIE – w dniu 27 sierpnia 2021 roku (piątek) w godzinach od 13:00
  do 19:00
  w Osiedlowym Klubie Kultury MINIATURA przy ul. Zagórskiej 65 w Kielcach
 4. w Osiedlu ZAGÓRSKA – PÓŁNOC – w dniu 30 sierpnia 2021 roku (poniedziałek) w godzinach od 13:00 do 19:00 w Osiedlowym Klubie Kultury MINIATURA przy ul. Zagórskiej 65 w Kielcach.

Prosimy o udział w głosowaniu w terminach i miejscach wyznaczonych w Osiedlach, w których bierzecie Państwo udział w Walnym Zgromadzeniu Członków KSM.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu, trybu i sposobu organizacji głosowania Członkowie Spółdzielni otrzymali w indywidualnych zawiadomieniach o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Głosowanie zostanie przeprowadzone przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

                                           

                                                                                                                                                                                                      

                        Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych                         Prezes Zarządu
                        Główny Księgowy                                                            mgr Anna Tłuszcz
                        mgr Małgorzata Skwara

                                                                                                                                  

Dokumenty do pobrania:

– Wzór pełnomocnictwa ( Plik PDF )

– LISTA KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ KIELECKIEJ SPÓŁDZIENI MIESZKANIOWEJ KADENCJI 2021 – 2024 ( Plik PDF )

INFORMACJA O ODWOŁANIU GŁOSOWANIA

INFORMACJA

W związku z protestem społecznym wobec przeprowadzonej weryfikacji kandydatur na członka Rady Nadzorczej KSM, której efektem było odrzucenie niektórych kandydatów oraz licznymi pomówieniami dotyczącymi podważania prawidłowości i transparentności  przeprowadzonego postępowania, Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje

O ODWOŁANIU

głosowania na piśmie nad uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej KSM

W dniach 21, 22, 23, 26 lipca 2021 roku zostanie przeprowadzone głosowanie nad pozostałymi czterema uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, o których zostaliście Państwo poinformowani w zawiadomieniu
z dnia 22.06.2021 roku.

Głosowanie na piśmie nad uchwałami odbędzie się:

 1. w Osiedlu ZAGÓRSKA – PÓŁNOC – w dniu 21 lipca 2021 roku (środa) w godzinach od 10:00 do 19:00
  w Osiedlowym Klubie Kultury MINIATURA przy ul. Zagórskiej 65 w Kielcach;
 2. w Osiedlu ZAGÓRSKA – POŁUDNIE – w dniu 22 lipca 2021 roku (czwartek) w godzinach od 10:00 do 19:00 w Osiedlowym Klubie Kultury MINIATURA przy ul. Zagórskiej 65 w Kielcach;
 3. w Osiedlu SADY – w dniu 23 lipca 2021 roku (piątek) w godzinach od 10:00 do 19:00 w Osiedlowym Klubie Kultury POLONEZ przy ul. Pocieszka 17 w Kielcach;
 4. w Osiedlu SANDOMIERSKIE – w dniu 26 lipca 2021 roku (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 19:00
  w Osiedlowym Klubie Kultury SŁONECZKO przy ul. Romualda 3 w Kielcach.

Prosimy o udział w głosowaniu w terminach i miejscach wyznaczonych w Osiedlach, w których bierzecie Państwo udział w Walnym Zgromadzeniu Członków KSM.

Głosowanie zostanie przeprowadzone przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych                                 Prezes Zarządu

         Główny Księgowy                                                         mgr Anna Tłuszcz

     mgr Małgorzata Skwara

Wznowienie przyjmowania interesantów w jednostkach KSM

Szanowni Państwo

Z dniem 06.05.2021 Zarząd postanowił o wznowieniu przyjęć interesantów przez jednostki organizacyjne Spółdzielni, na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz w oparciu o wewnętrzne wytyczne opracowane przez Specjalistę ds. BHP, zapewniające ochronę oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2.

Osoby załatwiające sprawy w Spółdzielni będą przyjmowane w specjalnie przystosowanym do tego celu pokoju nr 11 (punkt podawczy) na parterze budynku Biura Zarządu przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, w którym będą mieli możliwość pozostawienia oraz odebrania dokumentów, dokonania zgłoszeń, czy – po uprzednim wezwaniu pracownika odpowiedniego działu – załatwienia spraw bieżących.

Jednocześnie w Administracjach Osiedli, Dziale Czynszów i Windykacji oraz Członkowsko-Mieszkaniowym wznawia się dyżury dla mieszkańców KSM.

Karłowicza 15 – informacja

Szanowni Mieszkańcy ,

W związku z bulwersującymi wydarzeniami w budynku przy ulicy Karłowicza 15, gdzie doszło do aktów wandalizmu i kaofilicznych zachowań, których dopuściły się niezidentyfikowane osoby informujemy co następuje:

W poprzednich latach KSM informowała pisemnie mieszkańców Karłowicza 15 o możliwości montażu domofonu, po uzyskaniu zgód mieszkańców. Jednak nie spotkało się to z odzewem ze strony mieszkańców tej nieruchomości.

Od kilkudziesięciu już lat w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uregulowania prawno- formalne nie dopuszczają możliwości finansowania montażu domofonów ze  środków zgromadzonych na funduszu remontowym.  Praktyka taka w naszej ocenie niestety nie sprawdziła się  i zdaniem Zarządu KSM nadszedł również w tej materii czas na zmiany.

Zarząd obecnie podjął działania w celu zmiany zastanego, prawnego stanu faktycznego w przedmiotowym zakresie.  

Nie mniej jednak należy dodać, że to czy Spółdzielnia będzie mogła przystąpić do montażu domofonów zależy w głównej mierze od pozyskania zgód właścicieli mieszkań i tu liczymy na  Państwa pomoc oraz wsparcie naszej inicjatywy. Mieszkanie w bloku w zasobach Spółdzielni, oznacza bowiem , że wszyscy zamieszkujący mają prawo do dysponowania daną nieruchomością. Bez Państwa aprobaty dla naszych działań finalnie niestety nie będziemy mogli nic  w tym zakresie zrobić.

Proces zmian będzie wymagał od nas szeregu regulacji dotyczących m.in. planu remontowego czy finansowo-gospodarczego jak również zmian poszczególnych aktów normatywnych KSM a  efekty naszych działań nie będą od razu widoczne, dlatego też prosimy o cierpliwość.

Drodzy Państwo, wyrażamy głęboką wiarę, że podejdziecie do naszych propozycji ze zrozumieniem i dla własnego komfortu oraz bezpieczeństwa wyrazicie aprobatę dla wdrażania nowych rozwiązań.

Ze spółdzielczym pozdrowieniem ZARZĄD KSM.

Historyczny wynik finansowy Spółdzielni w dobie wirusa

2020 to liczba to symbol to rok, który wszyscy zapamiętamy jako ten zdominowany przez koronawirusa. W nim rozpoczął swoją inwazję na ludzi, na ich zdrowie, na wzajemne społeczne relacje, na gospodarkę. Jest niestety nadal obecny w śród nas, nieustannie zbiera swoje żniwo, nie daje o sobie zapomnieć, nie jest bez znaczenia dla naszego życia codziennego, które przed pandemią wydawało się wielu z nas i tak już zbyt skomplikowane. Niestety pandemia zmusiła nas wszystkich do uczenia się wielu rzeczy na nowo. Zwykłe codzienne czynności, które bez zastanawiania wykonywaliśmy mechanicznie, z dnia na dzień stały się problematyczne, wymagające planowania, zaangażowania innych osób, a niektóre po dziś dzień stały się niewykonalne.

2020 to rok nieoczekiwanych zmian, w którym przyszło nam zmierzyć się z wdrożeniem i realizowaniem naszych planów wobec Spółdzielni w zupełnie nowych, nieznanych dotąd realiach. Wybuch pandemii wymusił konieczność podjęcia natychmiastowych działań przez nikogo wcześniej nieplanowanych. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy wiele procedur, zmian organizacyjnych mających chronić pracowników KSM, ale przede wszystkim Państwa przed narastającym zagrożeniem jakim było ryzyko zakażenia wirusem.  Wszystkie te działania wymagały czasu  i zaangażowania wielu osób pracujących w Spółdzielni, a ich przestrzeganie znacznie spowolniło pracę poszczególnych działów czy jednostek KSM. Niestety pomimo restrykcji nałożonych przez rząd, pomimo utrzymywania  rygoru sanitarnego, to w szeregach naszych pracowników dochodziło do zakażeń, a ich ekstremum miało miejsce na przełomie października i listopada ubiegłego roku. Wtedy też zdziesiątkowani chorobą zostaliśmy zmuszeni  nawet do zamknięcia „na moment” biura Zarządu. Wielu pracowników zostało „wyłączonych” z powodu choroby, a ci którym udało się uniknąć zakażenia pracowali zdalnie na zmiany, aby chociaż w minimalnym stopniu zachować ciągłość pracy Spółdzielni wykonując podstawowe, niezbędne do jej funkcjonowania czynności. Takie wydarzenia nie mogły być i nie były obojętne dla bieżącej pracy. Było bardzo ciężko, lecz dokładaliśmy i dalej dokładamy wszelkich starań, aby utrudnienia stały się jak najmniej odczuwalne dla nas i dla Państwa.

2020 to rok wytrwałości, w którym wypracowaliśmy historyczny wynik finansowy w Spółdzielni. Działania naprawcze  we wszystkich sferach,  ale też m.in.  w sferze produkcji ciepła dały pożądany efekt, a ich wynik stał się lwią częścią ostatecznego rezultatu finansowego.  Całościowy zysk netto w wysokości ponad 2,7 mln osiągnięty w sytuacji, kiedy pod koniec 2019 roku zastaliśmy Spółdzielnię   z ponad 2,5 mln stratą bilansową- bardzo cieszy. Jest nagrodą za ciężką pracę i potwierdzeniem słuszności podejmowanych decyzji. Wszystko to nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania pracowników. Ich żmudna i nielekka praca pokazała, że jest możliwe zrobienie czegoś lepiej   z korzyścią dla wszystkich. Efektowny zysk w znacznej mierze zasili fundusz remontowy tak bardzo potrzebny naszym zasobom oraz po części odtworzy „nadszarpnięty” fundusz zasobowy. To wszystko osiągnęliśmy pomimo zwiększonych nakładów finansowych na walkę z wirusem, pomimo  kłopotów wielu przedsiębiorców. Tym, którzy wynajmowali nasze lokale użytkowe w znacznej części pomagaliśmy odciążając ich finansowo, sami nie otrzymując znikąd pomocy. Takie działania były i są niezbędne, aby pozostali razem z nami.

Poniżej przedstawiamy osiągane zyski finansowe netto na przestrzeni kilku ostatnich lat:        

– rok 2015 kwota  +561.098,-

– rok 2016 kwota  +1.557.757,-

– rok 2017 kwota  +575.117,-

– rok 2018 kwota  -1.763.770,-

– rok 2019 kwota  +882.434,-

– rok 2020 kwota  +2.720.806,-

Zyski  finansowe w latach 2015-2020

2020 to rok nadziei na lepszą przyszłość. W nim stworzyliśmy kolejne plany mające podtrzymać dobrą kondycję finansową Spółdzielni. Skupiamy się nadal na zmianach  w obrębie całej Spółdzielni. Już zapoczątkowaliśmy realizację co niektórych zadań, mających w niedalekiej przyszłości pomóc uzyskać założony efekt. O przebiegu będziemy starać się informować Państwa na bieżąco mając wiarę w możliwość przedstawienia ich w normalnych realiach, czyli podczas  Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Z nadzieją na powodzenie założeń, na zastopowanie pandemii, życzymy Państwu zdrowia i wytrwałości w tym niełatwym czasie.

Zarząd KSM

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2021

Szanowni Państwo,

Dzięki Waszemu zaangażowaniu i mobilizacji Projekt „Festyn Letni dla dzieci na terenie KSM” uzyskał 587 głosów i tym samym został zakwalifikowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce na 2021 rok.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali głosy na nasz projekt oraz udostępniali link do głosowania w mediach społecznościowych.

ZARZĄD KSM

Link do naszego projektu:

„Festyn Letni dla dzieci na terenie KSM”

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2021:

Wyniki BO 2021