Przetarg nieograniczony – 14.11.2023 r. – telemetria ZEC

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

“Montaż systemu telemetrii w węzłach cieplnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”.

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 w Kielcach pok. nr 32.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM – ul. Konarskiego 14 w Kielcach w godzinach od 8.oo do 14.oo pod nr tel. 41 34-15-500.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania:

Komentarze są wyłączone.