Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Kielcach ul. Kujawska 26  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy parkingu dla samochodów osobowych w nieruchomości przy ul. Nowowiejskiej 22-24 w Kielcach w osiedlu Sady.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny KSM – ul. Kujawska 26, pok. nr 44 w godzinach od 900 do 1300, tel. (41) 34-16-030.

W załączeniu przesyłamy materiały niezbędne do przygotowania oferty tj.: SIWZ, druk oferty, mapa.

Ofertę należy złożyć do dnia 30 września b.r. w siedzibie Spółdzielni w biurze obsługowym lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@ksm.pl.

Materiały przetargowe:

Komentarze są wyłączone.