Ustny przetarg nieograniczony – lokal mieszkalny 26,70 m2 – ul. Wiosenna 2 m 35

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 26,70 m2, przy ul. Wiosennej 2 m 35 w Kielcach, położony na III piętrze, składający się z jednego pokoju kuchni widnej, łazienki, przedpokoju. Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne
o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Cena wywoławcza lokalu 185 000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 18.500,00 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348
i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej w terminie do 26.09.2022 r. (poniedziałek) do godz. 12 00 w biurze  Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno-Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 27.09.2022 r. o godz. 13 00  w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (sala konferencyjna – pokój  nr. 32 ).

Ze względu na konieczność ryzyka zakażenia COVID-19 każdego oferenta może reprezentować tylko jedna osoba. Administracja Osiedla przy ul. Wojewódzkiej 2 w Kielcach (tel. 41 341 65 30) udostępni klucze, co umożliwi obejrzenie lokalu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.

Komentarze są wyłączone.