Przypomnienie oraz ważne informacje odnośnie głosowania nad uchwałą WZC w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej KSM

Kielce, dnia 23 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o zarządzonym na dni:
25 sierpnia 2021 r. (Osiedle Sandomierskie – Klub “Słoneczko” przy ul. Romualda 3),
26 sierpnia 2021 r. (Osiedle Sady – Klub “Polonez”, przy ul. Pocieszka 17),
27 sierpnia 2021 r. (Osiedle Zagórska-Południe – Klub “Miniatura” przy ul. Zagórskiej 65),
30 sierpnia 2021 r. (Osiedle Zagórska-Północ – Klub “Miniatura” przy ul. Zagórskiej 65)
głosowaniu nad uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prezentacje kandydatów na członków Rady Nadzorczej KSM znajdują się do wglądu w siedzibie Biura Zarządu Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, p. 12 (parter), a ponadto zostaną wywieszone w lokalach wyborczych, w których będzie przeprowadzone głosowanie.

Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami §86 ust. 10 Statutu KSMkażdy członek Spółdzielni może zagłosować na 17 kandydatów, to jest na 4 kandydatów z Osiedla Zagórska-Północ, 4 kandydatów z Osiedla Zagórska-Południe, 4 kandydatów z Osiedla Sady, 4 kandydatów z Osiedla Sandomierskie oraz 1 kandydata reprezentującego wspólnie domy spółdzielcze w Bielinach i Bodzentynie.

Zapraszamy do udziału w głosowaniu.

                                                                     Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych                                             Prezes Zarządu
                                                                                     Główny Księgowy                                                              mgr Anna Tłuszcz
                                                                                mgr Małgorzata Skwara

Komentarze są wyłączone.