Ustny przetarg nieograniczony na mieszkanie własnościowe o pow. 37,40 m2

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na mieszkanie własnościowe o pow. 37,40 m2 przy ul. Boh. Warszawy 17 m 38 w Kielcach położone na III piętrze, składające się docelowo z dwóch pokoi z balkonem (obecnie jeden pokój), kuchni ciemnej, łazienki i przedpokoju.

Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych.Cena wywoławcza lokalu 195.000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 19.500 zł na r-k Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 181020 2629 0000 9302 0009 1348 i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej w terminie do 25.08.2021 r. do godz. 12 00  w biurze Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno Podawczy -pokój nr 11 na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o  zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie 26.08.2021 r. o godz. 1000 w Klubie Osiedlowym „Miniatura” ul. Zagórskiej 65 w Kielcach. Ze względu na konieczność ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 każdego oferenta może reprezentować tylko jedna osoba.

Administracja Osiedla przy ul. Zagórskiej 42 w Kielcach udostępni klucze dla obejrzenia lokalu (tel. 41 341 65 60). Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.

Komentarze są wyłączone.