Przetarg nieograniczony – lokal użytkowy 63,10 m2 – Chopina 18

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal użytkowy nr 7 przy ul. Chopina 18 w Kielcach,  o pow. 63,10 m2,  położony na I piętrze. Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych. Lokal obciążony jest prawem pierwokupu, a sprzedaż nastąpi pod warunkiem, że osoba uprawniona nie skorzysta z tego prawa. Lokal jest obecnie przedmiotem najmu na rzecz przedsiębiorcy, który wszystkie opłaty reguluje w terminie. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Cena wywoławcza lokalu 480 000,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 48 000,00 zł. na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 w terminie do 14.02.2024 r. (środa) do godz. 12.00 i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej do godz. 15.00  w biurze  Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno – Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 15.02.2024 r. o godz. 12 00  w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach ( sala konferencyjna – pokój 32 na II piętrze). Możliwość obejrzenia lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu z Administracją Osiedla „Zagórska – Południe” przy ul. Zagórskiej 42 w Kielcach (tel. 41 341 65 60).

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.

Komentarze są wyłączone.