Przetarg nieograniczony – 31.01.2024 r. – przeglądy instalacji kominowych

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na:

  • Przeglądy stanu technicznego instalacji kominowych w budynkach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno – Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Kujawskiej 26 pok. 43 w godzinach od 8°° do 13°° – Tel.  41 34 16 030

Przetarg odbędzie się 31 stycznia 2024 r.od godz. 1000 – Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II Piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Komentarze są wyłączone.