Informacja w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej KSM

Kielce, dnia 29 lipca 2021 roku

INFORMACJA

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje o zarządzeniu na podstawie Uchwały Zarządu
z dnia 27 lipca 2021 roku oraz art. 36 § 9 – § 13 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze

głosowania na piśmie nad uchwałą

Walnego Zgromadzenia Członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej KSM

które odbędzie się:

 1. w Osiedlu SANDOMIERSKIE – w dniu 25 sierpnia 2021 roku (środa) w godzinach od 13:00 do 19:00
  w Osiedlowym Klubie Kultury SŁONECZKO przy ul. Romualda 3 w Kielcach;
 2. w Osiedlu SADY – w dniu 26 sierpnia 2021 roku (czwartek) w godzinach od 13:00 do 19:00
  w Osiedlowym Klubie Kultury POLONEZ przy ul. Pocieszka 17 w Kielcach;
 3. w Osiedlu ZAGÓRSKA – POŁUDNIE – w dniu 27 sierpnia 2021 roku (piątek) w godzinach od 13:00
  do 19:00
  w Osiedlowym Klubie Kultury MINIATURA przy ul. Zagórskiej 65 w Kielcach
 4. w Osiedlu ZAGÓRSKA – PÓŁNOC – w dniu 30 sierpnia 2021 roku (poniedziałek) w godzinach od 13:00 do 19:00 w Osiedlowym Klubie Kultury MINIATURA przy ul. Zagórskiej 65 w Kielcach.

Prosimy o udział w głosowaniu w terminach i miejscach wyznaczonych w Osiedlach, w których bierzecie Państwo udział w Walnym Zgromadzeniu Członków KSM.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu, trybu i sposobu organizacji głosowania Członkowie Spółdzielni otrzymali w indywidualnych zawiadomieniach o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Głosowanie zostanie przeprowadzone przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

                                           

                                                                                                                                                                                                      

                        Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych                         Prezes Zarządu
                        Główny Księgowy                                                            mgr Anna Tłuszcz
                        mgr Małgorzata Skwara

                                                                                                                                  

Dokumenty do pobrania:

– Wzór pełnomocnictwa ( Plik PDF )

– LISTA KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ KIELECKIEJ SPÓŁDZIENI MIESZKANIOWEJ KADENCJI 2021 – 2024 ( Plik PDF )

Komentarze są wyłączone.