INFORMACJA O ODWOŁANIU GŁOSOWANIA

INFORMACJA

W związku z protestem społecznym wobec przeprowadzonej weryfikacji kandydatur na członka Rady Nadzorczej KSM, której efektem było odrzucenie niektórych kandydatów oraz licznymi pomówieniami dotyczącymi podważania prawidłowości i transparentności  przeprowadzonego postępowania, Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje

O ODWOŁANIU

głosowania na piśmie nad uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej KSM

W dniach 21, 22, 23, 26 lipca 2021 roku zostanie przeprowadzone głosowanie nad pozostałymi czterema uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, o których zostaliście Państwo poinformowani w zawiadomieniu
z dnia 22.06.2021 roku.

Głosowanie na piśmie nad uchwałami odbędzie się:

  1. w Osiedlu ZAGÓRSKA – PÓŁNOC – w dniu 21 lipca 2021 roku (środa) w godzinach od 10:00 do 19:00
    w Osiedlowym Klubie Kultury MINIATURA przy ul. Zagórskiej 65 w Kielcach;
  2. w Osiedlu ZAGÓRSKA – POŁUDNIE – w dniu 22 lipca 2021 roku (czwartek) w godzinach od 10:00 do 19:00 w Osiedlowym Klubie Kultury MINIATURA przy ul. Zagórskiej 65 w Kielcach;
  3. w Osiedlu SADY – w dniu 23 lipca 2021 roku (piątek) w godzinach od 10:00 do 19:00 w Osiedlowym Klubie Kultury POLONEZ przy ul. Pocieszka 17 w Kielcach;
  4. w Osiedlu SANDOMIERSKIE – w dniu 26 lipca 2021 roku (poniedziałek) w godzinach od 10:00 do 19:00
    w Osiedlowym Klubie Kultury SŁONECZKO przy ul. Romualda 3 w Kielcach.

Prosimy o udział w głosowaniu w terminach i miejscach wyznaczonych w Osiedlach, w których bierzecie Państwo udział w Walnym Zgromadzeniu Członków KSM.

Głosowanie zostanie przeprowadzone przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych                                 Prezes Zarządu

         Główny Księgowy                                                         mgr Anna Tłuszcz

     mgr Małgorzata Skwara

Komentarze są wyłączone.