Przetargi nieograniczone – 15.06.2021r. (dostawy)

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetargi nieograniczone na sukcesywną dostawę do jednostek organizacyjnych spółdzielni :

  1. materiałów ogólnobudowlanych,
  2. materiałów hydraulicznych,
  3. materiałów elektrycznych,
  4. środków czystości.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ul. Kujawskiej 26 pok. 43 w godzinach od 9°° do 13°° – Tel. 41 34 16 030.

Przetargi odbędą  się 15 czerwca 2021 r.od godz. 1000 .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Materiały przetargowe do pobrania:

Przetarg nieograniczony – 08.06.21r. (montaż zaworów)

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Montaż dwóch zaworów odcinających o pełnym przelocie i średnicy DN 250mmm w komorze ciepłowniczej zlokalizowanej w okolicy ulic Śląskiej i Sandomierskiej w Kielcach.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM, ul. Kujawska 26 w Kielcach, w godzinach od 9oo do 12oo  pod nr tel. 41 34 15 590.

Przetarg odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony – 16.06.2021r. (mieszkanie własnościowe)

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na:

mieszkanie własnościowe o pow. 34,20 m2 przy ul. Zagórskiej 68 m 2 w Kielcach położone na parterze, składające się z dwóch pokoi, kuchni widnej, łazienki i przedpokoju.

Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych. Cena wywoławcza lokalu 185.000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 18.500 zł na r-k Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 181020 2629 0000 9302 0009 1348 i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej w terminie do 15.06.2021 r. do godz. 12 00  w biurze Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno Podawczy -pokój nr 11 na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o  zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie 16.06.2021 r. o godz. 1200 w Klubie Osiedlowym „Słoneczko” ul. Romualda 3 w Kielcach. Ze względu na konieczność ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 każdego oferenta może reprezentować tylko jedna osoba.

Administracja Osiedla przy ul. Zagórskiej 42 w Kielcach udostępni klucze dla obejrzenia lokalu (tel. 41 341 65 60).

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.

Przetarg nieograniczony – 25.05.21r. (remont odcinka sieci ciepłowniczej)

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Wymianę istniejącej części odcinka sieci ciepłowniczej kanałowej wysokoparametrowej na preizolowaną składający się z dwóch zadań:

  1. Remont odcinka pomiędzy komorą ciepłowniczą przy ul. Św. St. Kostki 4 do budynków przy ul. Konarskiego 3 i 5 dł. około 170,5 mb.
  2. Remont odcinka od trójnika przy budynku Konarskiego 3 i 5 do kolana przy budynku ul. Źródłowa 19 – dł. ok. 82,5 mb.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM, ul. Kujawska 26 w Kielcach, w godzinach od 9oo do 12oo  pod nr tel. 41 34 15 500 lub 41 34 15 590.

Przetarg odbędzie się 25 maja 2021 r.od godz. 1000 w budynku Osiedlowego Klubu Kultury KSM „Miniatura” przy ul. Zagórskiej 65 w Kielcach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania:

Ustny przetarg nieograniczony – 02.06.2021r. (mieszkanie własnościowe)

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na:

mieszkanie własnościowe o pow. 25,80 m2 przy ul. Mazurskiej 68 m 74 w Kielcach położone na IV piętrze, składające się z jednego pokoju, kuchni widnej, łazienki, WC i przedpokoju.

Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych.Cena wywoławcza lokalu 135.000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 13.500 zł na r-k Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 181020 2629 0000 9302 0009 1348 i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej w terminie do 01.06.2021 r. do godz. 12 00  w biurze Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno Podawczy -pokój nr 11 na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o  zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się
z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie 02.06.2021 r. o godz. 1200 w Klubie Osiedlowym „Słoneczko” przy ul. Romualda 3 w Kielcach. Ze względu na konieczność ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 każdego oferenta może reprezentować tylko jedna osoba.

Administracja Osiedla przy ul. L. Wawrzyńskiej 20 w Kielcach (tel. 41 341 67 00) udostępni klucze dla obejrzenia lokalu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.

Przetarg nieograniczony – 25.05.21r. (miał węglowy)

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Dostawę miału węglowego M II A, klasa jakościowa 23-16-05 w ilości 15 000 ton do dwóch kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM, ul. Kujawska 26 w Kielcach, w godzinach od 8oo do 14oo  pod nr tel. 41 34 15 500 lub 41 34 15 590.

Przetarg odbędzie się 25 maja 2021 r.od godz. 1040 w budynku Osiedlowego Klubu Kultury KSM „Miniatura” przy ul. Zagórskiej 65 w Kielcach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania: