Przetarg nieograniczony – 04.07.2024 – ocieplenie ścian i remont dachów

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Remontu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków i remontu dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych i usługowych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno Eksploatacyjny KSM – ul. Kujawska 26 w Kielcach, pok. 44 w godzinach od 7oo do 15oo  – tel. 41 34-16-030.

Przetarg odbędzie się 04 lipca 2024 r.o godz. 1000 . Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. nr 32 – II piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Komentarze są wyłączone.