Przetarg nieograniczony – 20.06.2024 – wymiana oraz montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wymiana oraz montaż elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania wraz z obsługą serwisową systemu indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych i usługowych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM – ul. Konarskiego 14 w Kielcach w godzinach od 8oo do 14oo  pod nr tel. 41 34-15-500.

Przetarg odbędzie się 20 czerwca 2024 r.o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach w pok. 32 – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Komentarze są wyłączone.