Przetargi nieograniczone – 19.07.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetargi nieograniczone:

 • I Wykonanie wymiany poziomów instalacji gazowej w podpiwniczeniach budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Konarskiego 8, Konarskiego 10, Sandomierskiej 154 i Sandomierskiej 160 w Kielcach.
 • II Wymianę istniejących dwóch starych (suchych) pionów pożarowych na nowe nawodnione piony pożarowe w budynku mieszkalnym wysokim w Kielcach przy ul. Nowowiejskiej 15 w klatce V i VI.
 • III Wykonanie wymiany wodomierzy wyposażonych w radiowy system odczytu w technologii wireless M-BUS na nowe kontrolą fabryczną i przemontowaniem modułów radiowych zamontowanych obecnie na istniejących wodomierzach zlokalizowanych w lokach znajdujących się w zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno-Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ul. Kujawskiej 26 pok. 44 w godzinach od 9°° do 13°° – Tel. 41 34 16 050.

Przetargi odbędą  się 19 lipca 2022r.od godz. 900 .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Przetargi nieograniczone – 28.06.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na:

 • I. dostawę 2 000 ton miału węglowego do Kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowanych przy ul. Szczecińskiej 25 oraz przy ul. Żniwnej 5 w Kielcach;
 • II. dostawę 40 m3 oleju opałowego do kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowanych przy ul. Starowiejskiej 25 w Bielinach oraz przy ul. Ogrodowej 3 w Bodzentynie;
 • III. budowę przyłącza ciepłowniczego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej przy ul. Górnej 22 na terenie działek nr ewidencyjnych 236/24, 236/22, 236/6 obręb 0011 w Kielcach.
 • IV. wykonanie remontu dachów i kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mazurskiej 64, ul. Zagórskiej 45, ul. Konarskiego 16 ul. Źródłowej 17A, ul. Wojewódzkiej 2.

Bliższych informacji udziela Techniczno -Eksploatacyjny KSM, – Kielce, ul. Kujawska26 , pok. nr 44 – tel. (41) 34-16-030, w godzinach od 9.oo-tej do 13.oo-tej.

Przetargi odbędą się 28.06.2022 r. – od godz. 09.00 siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Materiały przetargowe:

Przetargi nieograniczone – 07.06.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza

I przetarg nieograniczony na:

Zadanie1: wymianę okien piwnicznych na PCV w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowowiejskiej 5, 15, 22,
Zadanie 2: wymianę drzwi  wejściowych do budynków przy ul. Sandomierskiej 74 i 78.

II przetarg  nieograniczony na:

Wykonanie remontu docieplenia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych  wraz z robotami towarzyszącymi podzielonymi na zadania :

 • Zadanie 1 – ul. Św. Stanisława Kostki 13,
 • Zadanie 2 – ul. Św. Stanisława Kostki 15,
 • Zadanie 3 – ul. Spółdzielcza 7,
 • Zadanie 4 – ul. Zagórska 19,
 • Zadanie 5 – ul. Pomorska 88,
 • Zadanie 6 – Bohaterów Warszawy 11,
 • Zadanie 7 – Dębowa 2 ,
 • Zadanie 8 – Leszczyńska 66,

Bliższych informacji udziela Techniczno -Eksploatacyjny KSM, – Kielce, ul. Kujawska26 , pok. nr 44  – tel. (41) 34-16-030,  w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetargi odbędą się 07.06.2022 r.od godz. 1000 i  1030  siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Przetargi nieograniczone – 17.05.2022 (ZEC)

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na:

 1. Przebudowę instalacji technologicznej Ciepłowni przy ul. Żniwnej 5 w Kielcach w celu wyjścia z systemu handlu emisjami C02 w ramach EU ETS
 2. Dostawę miału węglowego M II A, klasa jakościowa 23-16-06 w ilości do 2 000 ton do dwóch kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM, ul. Kujawska 26 w Kielcach, w godzinach od 8:00 do 14:00 pod nr tel. 41 34 15 500 lub 41 34 15 590.

Przetargi odbędą się 17 maja 2022 r.:

 • o godz. 9:00- przebudowa instalacji technologicznej Ciepłowni przy ul. Żniwnej 5 w Kielcach
 • o godz. ll:00 -dostawa miału węglowego do dwóch kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach w pok. 32 – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Przetarg nieograniczony – 17.05.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg  nieograniczony na:

 • Remont 5 placów zabaw wraz z wykonaniem projektu zagospodarowania na osiedlach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Techniczno -Eksploatacyjny KSM ,- Kielce, ul. Kujawska 26 , pok. nr 44  – tel. (41) 34-16-030,  w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetarg odbędzie się 17 maja 2022 r.od godz. 1100 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania: