Przetarg nieograniczony – 20.04.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg  nieograniczony na:

  • Wykonanie robót brukarskich  w osiedlu „Zagórska Północ” i  „Zagórska Południe” Kieleckiej Spółdzielni  Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Techniczno -Eksploatacyjny KSM ,- Kielce, ul. Kujawska 26 , pok. nr 44  – tel. (41) 34-16-030,  w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetarg odbędzie się 20.04.2022 r.od godz. 1000 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Przetarg nieograniczony 12 kwietnia 2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Dostawę miału węglowego M II A, klasa jakościowa 23-16-05 w ilości 15 000 ton do dwóch kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM, ul. Kujawska 26 w Kielcach, w godzinach od 8oo do 14oo  pod nr tel. 41 34 15 500 lub 41 34 15 590.

Materiały przetargowe dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni (www.ksm.pl).

Przetarg odbędzie się 12 kwietnia 2022 r.od godz. 900 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach w pok. 32 – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetargi nieograniczone – 05.04.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi  nieograniczone na:

  1. wykonanie projektów i remontów instalacji elektrycznej od złącza kablowego do tablicy bezpiecznikowej w mieszkaniach w budynku przy ul. Spółdzielczej 6  i Wiosennej 7
  2. dostawę  i wymianę dźwigów osobowych  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wysokich  przy ul.: Włoszka 3 (duży), Chopina 17 (duży),  Romualda 2 kl.3

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno – Eksploatacyjny KSM,- Kielce, ul. Kujawska26 , pok. nr 44  – tel. (41) 34-16-020,  w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetargi odbędą się  05 kwietnia  2022 r.  o  godz. 1000    i   1030 .  Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. nr 32 – II piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Przetarg nieograniczony – 22.03.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg  nieograniczony na:

      Wykonanie 5 placów zabaw w systemie zaprojektuj i wybuduj na osiedlach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Techniczno -Eksploatacyjny KSM ,- Kielce, ul. Kujawska26 , pok. nr 44  – tel. (41) 34-16-030,  w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetarg odbędzie się 22 marca 2022 r.od godz. 1100 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Ogłoszenie o wynikach przetargów z dnia 15.02.2022r.

Przetarg nieograniczony – 01.03.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg  nieograniczony na:

  • Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach  wielorodzinnych przy ul. Zagórska 58 ,ul. Zagórska 60

Bliższych informacji udziela Techniczno -Eksploatacyjny KSM ,- Kielce, ul. Kujawska26 , pok. nr 44  – tel. (41) 34-16-030,  w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetarg odbędzie się 01.03.2022 r.od godz. 1100 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania: