Wznowienie przyjmowania interesantów w jednostkach KSM

Szanowni Państwo

Z dniem 06.05.2021 Zarząd postanowił o wznowieniu przyjęć interesantów przez jednostki organizacyjne Spółdzielni, na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz w oparciu o wewnętrzne wytyczne opracowane przez Specjalistę ds. BHP, zapewniające ochronę oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2.

Osoby załatwiające sprawy w Spółdzielni będą przyjmowane w specjalnie przystosowanym do tego celu pokoju nr 11 (punkt podawczy) na parterze budynku Biura Zarządu przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, w którym będą mieli możliwość pozostawienia oraz odebrania dokumentów, dokonania zgłoszeń, czy – po uprzednim wezwaniu pracownika odpowiedniego działu – załatwienia spraw bieżących.

Jednocześnie w Administracjach Osiedli, Dziale Czynszów i Windykacji oraz Członkowsko-Mieszkaniowym wznawia się dyżury dla mieszkańców KSM.

Komentarze są wyłączone.