Przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny – 58,59m2 – ul. Nowowiejska 5 m 94

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 58,59 m2, przy ul. Nowowiejskiej 5 m 94 w Kielcach, położony na IX piętrze, składający się z 4 pokoi, kuchni widnej, łazienki, WC, przedpokoju. Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych. Cena wywoławcza lokalu 415 000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 41 500 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 w terminie do 08.07.2024 r. (poniedziałek) do  godz. 12 00  i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej do godz. 15.00 w biurze  Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno-Podawczy na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie w dniu 09.07.2024 r. o godz. 9 00  w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (sala konferencyjna – pokój 32 na II piętrze). Administracja Osiedla „Sady” przy ul. Wojewódzkiej 2 w Kielcach udostępni klucze, co umożliwi obejrzenie lokalu –  (tel. 41 341 65 20 lub 41 341 65 30).

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.

Komentarze są wyłączone.