Ustny przetarg nieograniczony – 16.06.2021r. (mieszkanie własnościowe)

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na:

mieszkanie własnościowe o pow. 34,20 m2 przy ul. Zagórskiej 68 m 2 w Kielcach położone na parterze, składające się z dwóch pokoi, kuchni widnej, łazienki i przedpokoju.

Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych. Cena wywoławcza lokalu 185.000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 18.500 zł na r-k Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 181020 2629 0000 9302 0009 1348 i zgłoszenie się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wniesionego wadium najpóźniej w terminie do 15.06.2021 r. do godz. 12 00  w biurze Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach (Punkt Informacyjno Podawczy -pokój nr 11 na parterze), celem złożenia pisemnej informacji o  zamiarze przystąpienia do przetargu oraz zapoznania się z regulaminem przetargowym.

Przetarg przeprowadzony będzie 16.06.2021 r. o godz. 1200 w Klubie Osiedlowym „Słoneczko” ul. Romualda 3 w Kielcach. Ze względu na konieczność ograniczenia ryzyka zakażenia COVID-19 każdego oferenta może reprezentować tylko jedna osoba.

Administracja Osiedla przy ul. Zagórskiej 42 w Kielcach udostępni klucze dla obejrzenia lokalu (tel. 41 341 65 60).

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu.

Komentarze są wyłączone.