Przetarg nieograniczony – 08.06.21r. (montaż zaworów)

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg nieograniczony na: 

Montaż dwóch zaworów odcinających o pełnym przelocie i średnicy DN 250mmm w komorze ciepłowniczej zlokalizowanej w okolicy ulic Śląskiej i Sandomierskiej w Kielcach.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM, ul. Kujawska 26 w Kielcach, w godzinach od 9oo do 12oo  pod nr tel. 41 34 15 590.

Przetarg odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania:

Komentarze są wyłączone.