Przetargi nieograniczone – 17.05.2022 (ZEC)

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na:

  1. Przebudowę instalacji technologicznej Ciepłowni przy ul. Żniwnej 5 w Kielcach w celu wyjścia z systemu handlu emisjami C02 w ramach EU ETS
  2. Dostawę miału węglowego M II A, klasa jakościowa 23-16-06 w ilości do 2 000 ton do dwóch kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM, ul. Kujawska 26 w Kielcach, w godzinach od 8:00 do 14:00 pod nr tel. 41 34 15 500 lub 41 34 15 590.

Przetargi odbędą się 17 maja 2022 r.:

  • o godz. 9:00- przebudowa instalacji technologicznej Ciepłowni przy ul. Żniwnej 5 w Kielcach
  • o godz. ll:00 -dostawa miału węglowego do dwóch kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach w pok. 32 – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Komentarze są wyłączone.