Przetarg nieograniczony – 17.05.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetarg  nieograniczony na:

  • Remont 5 placów zabaw wraz z wykonaniem projektu zagospodarowania na osiedlach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Techniczno -Eksploatacyjny KSM ,- Kielce, ul. Kujawska 26 , pok. nr 44  – tel. (41) 34-16-030,  w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetarg odbędzie się 17 maja 2022 r.od godz. 1100 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania:

Komentarze są wyłączone.