Aktualności
ksm wzorowa firmaPRZETARGI

   wynajem lokali   

   oferty sprzedaży    

   nieodpłatne przekazanie    


16.07.2019


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę miału węglowego M II A, klasa jakościowa 23-16-05 w ilości 15 000 ton do dwóch kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela udziela Zakład Energetyki Cieplnej KSM - ul. Konarskiego 14, w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej. nr tel. 41 34 15 500

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Punkcie Informacyjno Obsługowym Spółdzielni pok. nr 12 od dnia 22.07.2019 r. w godz. 700 - 1500 po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu.

Cena specyfikacji - 80 zł + 23 %VAT tj: 98,40 zł. brutto za specyfikację.

Przetarg odbędzie się 30 lipca 2019 r. - o godz. 1000 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


17.10.2017O G Ł O S Z E N I E

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach oferuje usługi wynajmu koparko - ładowarki marki "Caterpilar" 438C'' z operatorem.

Cena roboczogodziny 80,00 zł netto. W Przypadku większego zakresu robót lub dłuższego korzystania ze sprzętu istnieje możliwość negocjacji ceny.

W sprawie wynajmu kontakt pod numerem telefonu 0-41 34 15 500.


w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.05.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.