Aktualności
ksm wzorowa firmaPRZETARGI

   wynajem lokali   

   oferty sprzedaży    

   nieodpłatne przekazanie    


17.05.2019


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza

I. przetargi nieograniczone do firm z siedzibą w województwie świętokrzyskim na:
1. wykonanie projektu budowlanego i remont instalacji elektrycznej od złącza
kablowo-pomiarowego do rozdzielni głównej w budynku przy
ul. Kujawskiej 26
2. wymianę dwóch wiat śmietnikowych z elementów ogrodzeniowych betonowych przy ul. Mazurskiej
3. zakup i dostawę materiałów elektrycznych, hydraulicznych, ogólnobudowlanych, chemii gospodarczej na potrzeby Spółdzielni

II. przetarg nieograniczony do firm z terenu całego kraju na:
4. renowację nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Sady przy ul. Nowowiejskiej 12.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny KSM - ul. Kujawska 26, p. nr 44 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Zainteresowani mogą otrzymać materiały przetargowe w Punkcie Informacyjno Obsługowym Spółdzielni pok. nr 12 do dnia 29.05.2019 r. do godz. 1500 , po uprzednim dokonaniu przelewu na rachunek bankowy Spółdzielni nr 18 1020 2629 0000 9302 0009 1348 i okazaniu dowodu przelewu. Cena specyfikacji: 80 zł + 23 %VAT tj: 98,40 zł. brutto za każdą z czterech specyfikacji.

Przetargi odbędą się 03 czerwca 2019 r. od godz. 1000 w siedzibie KSM - ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


15.05.2019


Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na własnościowy lokal mieszkalny o pow. 29,20 m2 przy ul. Romualda 2 m 163 w Kielcach położony na X piętrze, składający się z jednego pokoju z loggią, aneksu kuchennego, przedpokoju, łazienki, WC

Do udziału zaprasza się osoby fizyczne i prawne o pełnej zdolności do czynności prawnych. Cena wywoławcza lokalu 96.000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 9.600 zł na r-k Spółdzielni w PKO BP S.A. I O/Kielce 181020 2629 0000 9302 0009 1348 do dnia 27.05.2019 r. do godz. 12 00 oraz złożenie pisemnej informacji o zamiarze przystąpienia do przetargu w biurze Spółdzielni w tym samym dniu do godz. 15.

Przetarg przeprowadzony będzie 28.05.2019 r. o godz. 1100, w siedzibie KSM - ul. Kujawska 26, pok.32, II p.

Zainteresowanych zapraszamy do Działu Członkowskiego - pokój nr 18 - I p. z dowodem osobistym, w celu zapoznania się z regulaminem przetargowym. Administracja Osiedla przy ul. Ceglanej 14 w Kielcach udostępni klucze dla obejrzenia lokalu.

Zarząd Spółdzielni zastrzega możliwość odwołania przetargu .


17.10.2017O G Ł O S Z E N I E

Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach oferuje usługi wynajmu koparko - ładowarki marki "Caterpilar" 438C'' z operatorem.

Cena roboczogodziny 80,00 zł netto. W Przypadku większego zakresu robót lub dłuższego korzystania ze sprzętu istnieje możliwość negocjacji ceny.

W sprawie wynajmu kontakt pod numerem telefonu 0-41 34 15 500.


w górę

Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 30.04.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.