Przetargi nieograniczone – 25.10.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na:

  • I „Wykonanie remontu dociepleń elewacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych przy ul. Karłowicza 5, Sandomierskiej 160”
  • II „Dostawę miału węglowego do kotłowni Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej”

Przetargi odbędą się 25 października 2022 r. w siedzibie KSM ul. Kujawska 26 pok. nr 32. Pierwszy o godzinie 10:00, a kolejny o 11:00.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny Ksm – ul. Kujawska 26, p. nr 44 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania:

Komentarze są wyłączone.