Przetargi nieograniczone – 21.12.2021r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że ogłasza przetargi nieograniczone na: 

  1. adaptację części pomieszczeń na parterze budynku Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach na potrzeby obsługi mieszkańców spółdzielni,
  2. remont pomieszczeń na drugiej kondygnacji w pawilonie handlowo-usługowym z lokalami użytkowymi przy ul. Wojewódzkiej 2 w Kielcach,

Bliższych informacji udziela Dział Techniczny Ksm – ul. Kujawska 26,
p. nr 44 w godzinach od 9oo-tej do 13oo-tej.

Przetargi odbędą się 21 grudnia 2021 r.od godz. 1000 w siedzibie KSM – ul. Kujawska 26 pok. nr 32.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe do pobrania:

Komentarze są wyłączone.