Przetargi nieograniczone – 19.07.2022 r.

Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetargi nieograniczone:

  • I Wykonanie wymiany poziomów instalacji gazowej w podpiwniczeniach budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Konarskiego 8, Konarskiego 10, Sandomierskiej 154 i Sandomierskiej 160 w Kielcach.
  • II Wymianę istniejących dwóch starych (suchych) pionów pożarowych na nowe nawodnione piony pożarowe w budynku mieszkalnym wysokim w Kielcach przy ul. Nowowiejskiej 15 w klatce V i VI.
  • III Wykonanie wymiany wodomierzy wyposażonych w radiowy system odczytu w technologii wireless M-BUS na nowe kontrolą fabryczną i przemontowaniem modułów radiowych zamontowanych obecnie na istniejących wodomierzach zlokalizowanych w lokach znajdujących się w zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Bliższych informacji udziela Dział Techniczno-Eksploatacyjny Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  ul. Kujawskiej 26 pok. 44 w godzinach od 9°° do 13°° – Tel. 41 34 16 050.

Przetargi odbędą  się 19 lipca 2022r.od godz. 900 .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Kujawska 26 pok. Nr 32 – II piętro – sala konferencyjna.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały przetargowe:

Komentarze są wyłączone.